Ngày 26 / 08 / 2019
Menu
Vận động viên và đoàn
Vận động viên theo môn thi
Vận động viên theo đoàn
Môn thi Tên Giới tính Ngày sinh
Bắn cung (5)
Hồ Xuân Trường Nam 01/01/2002
Nguyễn Thị Thanh Nhi Nữ 01/01/2001
Nguyễn Thị Thanh Thảo Nữ 01/01/2002
Phùng Thị Bích Phương Nữ 01/01/1998
Trần Ngọc Anh Tuấn Nam 01/01/2004
Billiards & Snooker (2)
Trần Quốc Anh Minh Nam 01/01/1900
Trần Quốc Vinh Nam 01/01/1900
Bơi (1)
Dương Thị Cẩm Nữ 01/01/2002
Bóng đá Nam (25)
Bùi Duy Bảo Nam 01/01/1900
Bùi Xuân Lộc Nam 01/01/1900
Giáp Văn Tùng Nam 01/01/1900
Hà Đức Ngọc Nam 01/01/1900
Hồ Thanh Minh Nam 01/01/1900
Huỳnh Hiếu Nam 01/01/1900
Lê Ngọc Thiên Ân Nam 01/01/1900
Lê Thanh Sang Nam 01/01/1900
Lê Văn Tấn Nam 01/01/1900
Lê Võ Đình Hoàng Văn Nam 01/01/1900
Nguyễn An Nam 01/01/1900
Nguyễn Đình Bảo Nam 01/01/1900
Nguyễn Đình Quý Nam 01/01/1900
Nguyễn Văn Đô Nam 01/01/1900
Nguyễn Văn Hiếu Nam 01/01/1900
Nguyễn Văn Ka Nam 01/01/1900
Nguyễn Văn Nhuần Nam 01/01/1900
Nguyễn Văn Sang Nam 01/01/1900
Nguyễn Văn Trạng Nam 01/01/1900
Nguyễn Văn Trọng Nam 01/01/1900
Phan Rôn Nam 01/01/1900
Trần Hữu Quốc Trường Nam 01/01/1900
Trần Thành Nam 01/01/1900
Trương Đăng Nhân Nam 01/01/1900
Võ Đức Bảo Nam 01/01/1900
Cầu lông (6)
Huỳnh Thị Thanh Nhi Nữ 01/01/2000
Nguyễn Quang Phong Nam 01/01/1986
Nguyễn Thế Bảo Nam 01/01/1991
Nguyễn Văn Vũ Nam 01/01/1989
Trần Văn Quý Nam 01/01/2000
Trương Nguyễn Cường Nam 01/01/2003
Cờ vua (4)
Hoàng Hải Nam 01/01/1900
Huỳnh Ngọc Thùy Linh Nữ 01/01/1900
Ngô Thanh Tùng Nam 01/01/1900
Nguyễn Thanh Sơn Nam 01/01/1900
Đá cầu (7)
Đinh Hữu Ánh Nguyệt Nữ 01/01/2003
Hồ Thị Kim Yến Nữ 01/01/2000
Nguyễn Thị Thùy Linh Nữ 01/01/2002
Phạm Thu Thủy Nữ 01/01/2000
Phan Thị Tuyết Nữ 01/01/2001
Trần Mạnh Cường Nam 01/01/2001
Võ Thị Lành Nữ 01/01/2001
Điền kinh (9)
Hồ Ngọc Quốc Khánh Nam 01/01/2001
Lại Thị Quỳnh Như Nữ 01/01/2003
Lê Thị Thu Uyên Nữ 01/01/2002
Nguyễn Hữu Tàu Nam 01/01/2001
Nguyễn Thị Kim Anh Nữ 01/01/2001
Phạm Thị Ngọc Châu Nữ 01/01/2004
Phan Văn Bun Nam 01/01/2001
Trần Mạnh Nam 01/01/2002
Trần Thị Yến Hoa Nữ 01/01/1990
Judo (5)
Đào Thị Thu Hà Nữ 01/01/1994
Dương Thị Mến Nữ 01/01/1999
Dương Thị Quỳnh Như Nữ 01/01/2001
Trần Thị Thía Nữ 01/01/2001
Trương Thị Trâm Anh Nữ 01/01/2003
Karate (12)
Bùi Phước Thành Nam 01/01/2000
Hồ Đại Tân Nam 01/01/1997
Hồ Đại Tiến Nam 01/01/1997
Hồ Đình Thuận Nam 01/01/1994
Lê Minh Quý Nam 01/01/1993
Lê Minh Thuận Nam 01/01/1995
Lê Trung Dũng Nam 01/01/1988
Nguyễn Duy Hiều Nam 01/01/1993
Nguyễn Thị Liên Nữ 01/01/2000
Phan Thị Thanh Nhàn Nữ 01/01/1996
Trương Thị Mỹ Hạnh Nữ 01/01/2002
Văn Sửu Nam 01/01/1997
Lặn (1)
Lê Thế Triều Nam 01/01/2002
Taekwondo (7)
Đỗ Thị Thanh Ngân Nữ 01/01/2001
Đỗ Thị Yến Nhi Nữ 01/01/2000
Hồ Thị Bích Ngọc Nữ 01/01/1999
Hồ Thị Linh Tâm Nữ 01/01/2001
Ngô Đức Nhân Nam 01/01/2000
Nguyễn Thị Trà My Nữ 01/01/2000
Nguyễn Thị trang Nữ 01/01/1997
Vật (12)
Đoàn Thị Kim Oanh Nữ 01/01/1992
Dương Quốc Bảo Minh Nam 01/01/2000
Hoồ Đăng Trọng Khánh Nam 01/01/1996
Lê Thị Ái Hoa Nữ 01/01/2000
Lê Thị Ái Hoa Nam 01/01/1995
Nguyễn Mạnh Tấn Nam 01/01/1994
Nguyễn Thị Hà Nam 01/01/2001
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Nữ 01/01/1997
Nguyễn Thị Mỹ Trang Nữ 01/01/2001
Nguyễn Văn Quảng Nam 01/01/1992
Nguyễn Văn Trọng Nam 01/01/1994
Phạm Văn Có Nam 01/01/1993
Võ thuật cổ truyền (3)
Bùi Lâm Nghĩa Nam 01/01/1998
Đào Thiện Sự Nam 01/01/1994
Nguyễn Khánh Duy Nam 01/01/1998
Vovinam (7)
Dương Thị Kiều Phượng Nữ 01/01/1994
Lê Đình Sang Nam 01/01/1999
Nguyễn Dy Niên Nam 01/01/2000
Nguyễn Thế Trung Nam 01/01/1992
Nguyễn Thế Trung Nam 01/01/1992
Nguyễn Xuân Thanh Tịnh Nam 01/01/1993
Phạm Hồ Hữu Phương Nam 01/01/2000
Tổng số vận động viên : 106