Ngày 26 / 08 / 2019
Menu
Vận động viên và đoàn
Vận động viên theo môn thi
Vận động viên theo đoàn
Môn thi Tên Giới tính Ngày sinh
Billiards & Snooker (2)
Nguyễn Văn Phúc Nam 01/01/1984
Trần Anh Thịnh Nam 01/01/1980
Bóng đá Futsal (16)
Dương Văn An Nam 03/11/1992
Lê Anh Tuấn Nam 27/01/1996
Lê Tự Quốc Việt Nam 08/07/1998
Lê Tuấn Nam 19/10/1992
Nguyễn Đắc Vũ Nam 16/10/1997
Nguyễn Lê Minh Hiếu Nam 16/10/1999
Nguyễn Quốc Bảo Nam 03/05/1999
Nguyễn Văn Long Nam 28/10/1994
Nguyễn Văn Phát Nam 10/06/1996
Nguyễn Xuân Hùng Nam 01/02/2001
Phạm Châu Lợi Nam 01/01/1997
Phạm Quang Duy Nam 24/03/2000
Thái Minh Huy Nam 05/01/1999
Trần Đạt Nam 01/11/2001
Trần Phước Thức Nam 01/12/2000
Zơ Râm Khôn Nam 20/01/1997
Canoeing (4)
Cao Viết Sĩ Nam 01/01/2000
Hồ Văn Âu Nam 01/01/1997
Huỳnh Văn Toàn Nam 01/01/2002
Nguyễn Xuân Sang Nam 01/01/2001
Điền kinh (1)
Trần Triệu Vỹ Nam 01/01/1999
Karate (14)
Bùi Như Mỹ Nam 01/01/1989
Đàng Tôn Trung Duyên Nữ 01/01/2000
Hồ Đắc Tú Nam 01/01/1991
Nguyễn Hiên Hưng Nam 01/01/2000
Nguyễn Phi Tuấn Nam 01/01/1991
Nguyễn Thị Huỳnh Hoanh Nữ 01/01/1991
Nguyễn Trương Hùng Nam 01/01/1998
Phạm Thị Thư Nữ 01/01/1992
Phan Quốc Bảo Nam 01/01/1991
Trần Công Nguyên Nam 01/01/2000
Trần Quốc Bảo Nam 01/01/1988
Trần Thị Thùy Trang Nữ 01/01/1999
Võ Văn Mạnh Nam 01/01/2000
Võ Văn Thạnh Nam 01/01/1991
Rowing (3)
Nguyễn Thị Hiền Nữ 01/01/2002
Nguyễn Thị Minh Hiếu Nữ 01/01/2001
Võ Thị Ánh Tuyết Nữ 01/01/2001
Taekwondo (9)
Bùi Thị Phú Diễm Nữ 01/01/1999
Hồ Thị Anh Thư Nữ 01/01/1995
Lê Tự Dũng Nam 01/01/1997
Nguyễn Thị Ánh Nhựt Nữ 01/01/2000
Nguyễn Thị Mỹ Dung Nữ 01/01/2001
Nguyễn Thị Tường Vy Nữ 01/01/2001
Nguyễn Văn Mẫn Nam 01/01/1997
Phạm Thị Thu Hiền Nữ 01/01/1995
Trần Thị Mỹ Khanh Nữ 01/01/1994
Võ thuật cổ truyền (8)
Đỗ Thế Vũ Nam 01/01/1989
Đỗ Thị Ngọc Luận Nữ 01/01/1989
Huỳnh Thị Thanh Thúy Nữ 01/01/2000
Nguyễn Hồng Ninh Nam 01/01/1989
Nguyễn Thị Diệp Nữ 01/01/1998
Phạm Thị Tha Nữ 01/01/1996
Trần Duy Bảo Nam 01/01/1999
Trần Xuân Tiến Nam 01/01/2000
Vovinam (8)
Bùi Xuân Nhật Nam 01/01/2001
Đỗ Xuân Hiếu Nam 01/01/2000
Hồ Thị Hiền Nữ 01/01/1996
Mai Thị Huệ Nữ 01/01/1998
Nguyễn Miên Nam 01/01/2001
Nguyễn Quảng Triều Nam 01/01/2001
Nguyễn Thị Mỹ Trinh Nữ 01/01/1997
Phạm Thị Thương Nữ 01/01/1997
Tổng số vận động viên : 65