Ngày 26 / 08 / 2019
Menu
Vận động viên và đoàn
Vận động viên theo môn thi
Vận động viên theo đoàn
Môn thi Tên Giới tính Ngày sinh
Cầu lông (6)
Lương Tuấn Minh Nam 01/01/2002
Nguyễn Huy Hoàng Nam 01/01/1997
Nguyễn Quốc Huy Nam 01/01/2001
Phạm Minh Vượng Nam 01/01/1996
Trần Thị Chúc Chi Nữ 01/01/1998
Vũ Hà Chung Nam 01/01/2002
Điền kinh (2)
Tòng Thị Chinh Nữ 01/01/2003
Vũ Thị Thùy Linh Nữ 01/01/2001
Karate (5)
Lò Văn Biển Nam 01/01/2000
Lò Văn Nam Nam 01/01/2000
Lù Bích Thủy Nữ 01/01/2000
Lường Văn Tiệp Nam 01/01/2000
Quàng Văn Thủy Nam 01/01/2000
Võ thuật cổ truyền (3)
Nguyễn Văn Cầu Nam 01/01/1991
Phạm Thu Nhàn Nữ 01/01/1994
Phan Quốc Tự Nam 01/01/1990
Tổng số vận động viên : 16