Ngày 26 / 08 / 2019
Menu
Vận động viên và đoàn
Vận động viên theo môn thi
Vận động viên theo đoàn
Thông tin vận động viên
Tên Nguyễn Thu Trang
Đoàn Công An Nhân Dân
Ngày sinh 01/01/1987 Giới tính Nữ
Chiều cao cm Cân nặng kg
Môn thi Bắn súng
Thường trú
Kết quả thi đấu
Ngày Giờ Sự kiện Điểm Thứ hạng Kỷ lục
29/11/2018 09:00 50m súng trường nằm Nữ - Chung kết 566 28
29/11/2018 11:00 50m súng trường nằm đồng đội nữ - Chung kết 6
30/11/2018 03:00 Đĩa bay Skeet đồng đội nữ - Chung kết 3
01/12/2018 09:00 10m súng trường hơi Nữ - Chung kết 597,3 25
01/12/2018 03:00 Bắn đĩa bay Trap nữ - Chung kết 63 6
01/12/2018 04:00 Đĩa bay Trap đồng đội nữ - Chung kết 1
01/12/2018 04:00 10m súng trường hơi đồng đội nữ - Chung kết 8
02/12/2018 02:00 Đĩa bay Double Trap đồng đội nữ - Chung kết 3
02/12/2018 10:00 Bắn đĩa bay Double Trap nữ - Chung kết 71 8
03/12/2018 12:00 25m súng ngắn thể thao đồng đội nữ - Chung kết 1
03/12/2018 08:00 25m súng ngắn thể thao Nữ - Chung kết 561 13
03/12/2018 09:00 50m súng trường 3x20 viên Nữ - Chung kết 545 24