Ngày 24 / 07 / 2019
Menu
Vận động viên và đoàn
Vận động viên theo môn thi
Vận động viên theo đoàn
Thông tin vận động viên
Tên Nguyễn Thị Thùy Linh
Đoàn Thừa Thiên - Huế
Ngày sinh 01/01/2002 Giới tính Nữ
Chiều cao cm Cân nặng kg
Môn thi Đá cầu
Thường trú
Kết quả thi đấu
Ngày Giờ Sự kiện Kết quả Tỷ số Đối thủ
26/11/2018 08:00 Đội Tuyển Nữ - Trận 4 - V1 2-0 VN - Bắc Giang
26/11/2018 04:00 Đội Tuyển Nữ - Trận 10 - V2 0-2 VN - Đồng Tháp
26/11/2018 04:00 Đội Tuyển Nữ - Trận 15 - V3 2-0 VN - Đà Nẵng
27/11/2018 09:00 Đội Tuyển Nữ - Trận 20 - V4 2-0 VN - Nghệ An
27/11/2018 02:00 Đội Tuyển Nữ - Trận 24 - V5 2-0 VN - Quảng Ninh
27/11/2018 02:00 Đội Tuyển Nữ - Trận 31 - Bán kết 2 0-2 VN - Bắc Giang
30/11/2018 08:00 Đôi nữ - Trận 59 - V1 1-2 VN - Phú Thọ
30/11/2018 08:28 Đôi nữ - Trận 66 - V2 0-2 VN - Nghệ An
02/12/2018 08:00 Đôi nữ - Trận 82 - V3 2-0 VN - Quảng Ninh
03/12/2018 08:00 Đôi nữ - Trận 91 - V5 1-2 VN - Bắc Giang
03/12/2018 10:00 Đôi nữ - Trận 96 - V6 0-2 VN - Hải Phòng
03/12/2018 02:00 Đôi nữ - Trận 98 - V7 0-2 VN - Đà Nẵng
05/12/2018 08:00 Đồng đội nữ - Trận 114 - V2 0-2 VN - TP Hà Nội
05/12/2018 02:00 Đồng đội nữ - Trận 117 - V3 2-0 VN - Phú Thọ
06/12/2018 08:30 Đồng đội nữ - Trận 121 - V4 0-2 VN - Đồng Tháp
06/12/2018 09:00 Đồng đội nữ - Trận 124 - V5 0-2 VN - TP Hồ Chí Minh