Ngày 18 / 07 / 2019
Menu
Vận động viên và đoàn
Vận động viên theo môn thi
Vận động viên theo đoàn
Thông tin vận động viên
Tên Nguyễn Thị Lý
Đoàn Thái Nguyên
Ngày sinh 01/01/2002 Giới tính Nữ
Chiều cao cm Cân nặng kg
Môn thi Canoeing
Thường trú
Kết quả thi đấu
Ngày Giờ Sự kiện Kết quả Thứ hạng Kỷ lục
26/11/2018 11:00 1000C2W - 1000 C2 Nữ - Đấu loại đợt 1 1
27/11/2018 10:10 1000C2W - Chung kết 1
28/11/2018 10:24 500C2W - 500 C2 Nữ - Đấu loại đợt 2 1
29/11/2018 09:49 500C2W - 500 C2 Nữ Chung kết 2
29/11/2018 10:22 500C4W - 500 C4 Nữ Chung kết 3
30/11/2018 12:00 200C2W - 200 C2 Nữ Chung kết 2
30/11/2018 10:20 200C2W - 200 C2 Nữ Đấu loại đợt 2 1
30/11/2018 02:00 Nữ C4 - 200m - Chung kết 4