Ngày 27 / 06 / 2019
Menu
Vật
Lịch thi đấu chi tiết của môn: Vật
Xem toàn bộ lịch1516171819202122232425262728293012345678910
Tổng số 250 nội dung thi đấu
30/11/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
66kg - Vật cổ điển Vòng loại 30/11/2018 08:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
66kg - Vật cổ điển Vòng loại 1/4 - Trận 1 30/11/2018 08:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
66kg - Vật cổ điển Vòng loại 1/4 - Trận 2 30/11/2018 08:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
66kg - Vật cổ điển Vòng loại 1/4 - Trận 3 30/11/2018 08:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
66kg - Vật cổ điển Vòng loại 1/4 - Trận 4 30/11/2018 08:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
66kg - Vật cổ điển Vòng 1/2 - Trận 1 30/11/2018 08:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
66kg - Vật cổ điển Vòng 1/2 - Trận 2 30/11/2018 08:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
66kg - Vật cổ điển Bán kết tranh đồng - Trận 1 30/11/2018 08:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
66kg - Vật cổ điển Bán kết tranh đồng - Trận 2 30/11/2018 08:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
66kg - Vật cổ điển Chung kết 30/11/2018 08:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
59kg - Vật cổ điển Vòng loại 1/4 - Trận 1 30/11/2018 09:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
59kg - Vật cổ điển Vòng loại 1/4 - Trận 2 30/11/2018 09:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
59kg - Vật cổ điển Vòng loại 1/4 - Trận 3 30/11/2018 09:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
59kg - Vật cổ điển Vòng loại 1/2 - Trận 1 30/11/2018 09:45 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
59kg - Vật cổ điển Vòng loại 1/2 - Trận 2 30/11/2018 09:50 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
59kg - Vật cổ điển Bán kết tranh đồng - Trận 1 30/11/2018 10:15 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
59kg - Vật cổ điển Bán kết tranh đồng - Trận 2 30/11/2018 11:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
59kg - Vật cổ điển Chung kết 30/11/2018 15:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
55kg - Vật cổ điển Vòng loại 1/4 - Trận 1 30/11/2018 08:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
55kg - Vật cổ điển Vòng loại 1/4 - Trận 2 30/11/2018 08:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
55kg - Vật cổ điển Vòng loại 1/4 - Trận 3 30/11/2018 08:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
55kg - Vật cổ điển Vòng 1/2 - Trận 1 30/11/2018 09:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
55kg - Vật cổ điển Vòng 1/2 - Trận 2 30/11/2018 09:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
55kg - Vật cổ điển Bán kết tranh đồng - Trận 1 30/11/2018 10:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
55kg - Vật cổ điển Chung kêt 30/11/2018 11:30 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
01/12/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
71kg - Vật cổ điển Vòng loại 1/4 - Trận 1 01/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
71kg - Vật cổ điển Vòng loại 1/4 - Trận 2 01/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
71kg - Vật cổ điển Vòng loại 1/4 - Trận 3 01/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
71kg - Vật cổ điển Vòng loại 1/4 - Trận 4 01/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
71kg - Vật cổ điển Vòng loại 1/2 - Trận 1 01/12/2018 10:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
71kg - Vật cổ điển Vòng loại 1/2 - Trận 2 01/12/2018 10:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
71kg - Vật cổ điển Bán kết tranh đồng - Trận 1 01/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
71kg - Vật cổ điển Bán kết tranh đồng - Trận 2 01/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
71kg - Vật cổ điển Chung kết 01/12/2018 15:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
75kg - Vật cổ điển Vòng loại 1/4 - Trận 1 01/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
75kg - Vật cổ điển Vòng loại 1/4 - Trận 2 01/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
75kg - Vật cổ điển Vòng loại 1/4 - Trận 3 01/12/2018 10:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
75kg - Vật cổ điển Vòng loại 1/4 - Trận 4 01/12/2018 10:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
75kg - Vật cổ điển Vòng 1/2 - Trận 1 01/12/2018 12:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
75kg - Vật cổ điển Vòng 1/2 - Trận 2 01/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
75kg - Vật cổ điển Bán kết tranh đồng - Trận 1 01/12/2018 15:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
75kg - Vật cổ điển Bán kết tranh đồng - Trận 2 01/12/2018 15:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
75kg - Vật cổ điển Chung kết 01/12/2018 17:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
80kg - Vật cổ điển Vòng loại 1/4 - Trận 1 01/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
80kg - Vật cổ điển Vòng loại 1/4 - Trận 2 01/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
80kg - Vật cổ điển Vòng loại 1/4 - Trận 3 01/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
80kg - Vật cổ điển Vòng loại 1/4 - Trận 4 01/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
80kg - Vật cổ điển Vòng loại 1/2 - Trận 1 01/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
80kg - Vật cổ điển Vòng loại 1/2 - Trận 2 01/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
80kg - Vật cổ điển Bán kết tranh đồng - Trận 1 01/12/2018 15:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
80kg - Vật cổ điển Bán kết tranh đồng - Trận 2 01/12/2018 15:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
80kg - Vật cổ điển Chung kết 01/12/2018 16:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
02/12/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
85kg - Vật cổ điển Vòng loại 1/4 - Trận 1 02/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
85kg - Vật cổ điển Vòng loại 1/4 - Trận 2 02/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
85kg - Vật cổ điển Vòng loại 1/4 - Trận 3 02/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
85kg - Vật cổ điển Vòng loại 1/4 - Trận 4 02/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
85kg - Vật cổ điển Vòng 1/2 - Trận 1 02/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
85kg - Vật cổ điển Vòng 1/2 - Trận 2 02/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
85kg - Vật cổ điển Bán kết tranh đồng - Trận 1 02/12/2018 16:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
85kg - Vật cổ điển Bán kết tranh đồng - Trận 2 02/12/2018 16:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
85kg - Vật cổ điển Chung kết 02/12/2018 17:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
98kg - Vật cổ điển Vòng loại 1/4 - Trận 1 02/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
98kg - Vật cổ điển Vòng loại 1/4 - Trận 2 02/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
98kg - Vật cổ điển Vòng loại 1/4 - Trận 3 02/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
98kg - Vật cổ điển Vòng loại 1/4 - Trận 4 02/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
98kg - Vật cổ điển Vòng 1/2 - Trận 1 02/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
98kg - Vật cổ điển Vòng 1/2 - Trận 2 02/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
98kg - Vật cổ điển Bán kết tranh đồng - Trận 1 02/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
98kg - Vật cổ điển Bán kết tranh đồng - Trận 2 02/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
98kg - Vật cổ điển Chung kết 02/12/2018 16:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
130kg - Vật cổ điển Vòng loại 1/4 - Trận 1 02/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
130kg - Vật cổ điển Vòng loại 1/4 - Trận 2 02/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
130kg - Vật cổ điển Vòng loại 1/4 - Trận 3 02/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
130kg - Vật cổ điển Vòng loại 1/4 - Trận 4 02/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
130kg - Vật cổ điển Vòng 1/2 - Trận 1 02/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
130kg - Vật cổ điển Vòng 1/2 - Trận 2 02/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
130kg - Vật cổ điển Bán kết tranh đồng - Trận 1 02/12/2018 16:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
130kg - Vật cổ điển Bán kết tranh đồng - Trận 2 02/12/2018 15:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
130kg - Vật cổ điển Chung kết 02/12/2018 16:15 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
03/12/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
44kg - Vật tự do nữ Vòng loại 1/4 - Trận 1 03/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
44kg - Vật tự do nữ Vòng loại 1/4 - Trận 2 03/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
44kg - Vật tự do nữ Vòng loại 1/4 - Trận 3 03/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
44kg - Vật tự do nữ Vòng loại 1/4 - Trận 4 03/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
44kg - Vật tự do nữ Vòng 1/2 - Trận 1 03/12/2018 10:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
44kg - Vật tự do nữ Vòng 1/2 - Trận 2 03/12/2018 10:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
44kg - Vật tự do nữ Bán kết tranh đồng - Trận 1 03/12/2018 11:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
44kg - Vật tự do nữ Bán kết tranh đồng - Trận 2 03/12/2018 11:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
44kg - Vật tự do nữ Chung kết 03/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
48kg - Vật tự do nữ Vòng loại 1/4 - Trận 1 03/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
48kg - Vật tự do nữ Vòng loại 1/4 - Trận 2 03/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
48kg - Vật tự do nữ Vòng loại 1/4 - Trận 3 03/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
48kg - Vật tự do nữ Vòng loại 1/4 - Trận 4 03/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
48kg - Vật tự do nữ Vòng 1/2 - Trận 1 03/12/2018 10:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
48kg - Vật tự do nữ Vòng 1/2 - Trận 2 03/12/2018 11:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
48kg - Vật tự do nữ Bán kết tranh đồng - Trận 1 03/12/2018 11:30 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
48kg - Vật tự do nữ Bán kết tranh đồng - Trận 2 03/12/2018 11:45 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
48kg - Vật tự do nữ Chung kết 03/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
51kg - Vật tự do nữ Vòng loại 1/4 - Trận 1 03/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
51kg - Vật tự do nữ Vòng loại 1/4 - Trận 2 03/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
51kg - Vật tự do nữ Vòng loại 1/4 - Trận 3 03/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
51kg - Vật tự do nữ Vòng loại 1/4 - Trận 4 03/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
51kg - Vật tự do nữ Vòng 1/2 - Trận 1 03/12/2018 10:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
51kg - Vật tự do nữ Vòng 1/2 - Trận 2 03/12/2018 10:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
51kg - Vật tự do nữ Bán kết tranh đồng - Trận 1 03/12/2018 11:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
51kg - Vật tự do nữ Bán kết tranh đồng - Trận 2 03/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
51kg - Vật tự do nữ Chung kết 03/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
53kg - Vật tự do nữ Vòng loại 1/4 - Trận 1 03/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
53kg - Vật tự do nữ Vòng loại 1/4 - Trận 2 03/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
53kg - Vật tự do nữ Vòng loại 1/4 - Trận 3 03/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
53kg - Vật tự do nữ Vòng loại 1/4 - Trận 4 03/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
53kg - Vật tự do nữ Vòng 1/2 - Trận 1 03/12/2018 10:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
53kg - Vật tự do nữ Vòng 1/2 - Trận 2 03/12/2018 10:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
53kg - Vật tự do nữ Bán kết tranh đồng - Trận 1 03/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
53kg - Vật tự do nữ Bán kết tranh đồng - Trận 2 03/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
53kg - Vật tự do nữ Chung kết 03/12/2018 15:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
04/12/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
55kg - Vật tự do nữ Vòng loại 1/4 - Trận 1 04/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
55kg - Vật tự do nữ Vòng loại 1/4 - Trận 2 04/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
55kg - Vật tự do nữ Vòng loại 1/4 - Trận 3 04/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
55kg - Vật tự do nữ Vòng loại 1/4 - Trận 4 04/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
55kg - Vật tự do nữ Vòng 1/2 - Trận 1 04/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
55kg - Vật tự do nữ Vòng 1/2 - Trận 2 04/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
55kg - Vật tự do nữ Bán kết tranh đồng - Trận 1 04/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
55kg - Vật tự do nữ Bán kết tranh đồng - Trận 2 04/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
55kg - Vật tự do nữ Chung kết 04/12/2018 15:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
58kg - Vật tự do Nữ Vòng loại 1/4 - Trận 1 04/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
58kg - Vật tự do Nữ Vòng loại 1/4 - Trận 2 04/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
58kg - Vật tự do Nữ Vòng loại 1/4 - Trận 3 04/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
58kg - Vật tự do Nữ Vòng loại 1/4 - Trận 4 04/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
58kg - Vật tự do Nữ Vòng 1/2 - Trận 1 04/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
58kg - Vật tự do Nữ Vòng 1/2 - Trận 2 04/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
58kg - Vật tự do Nữ Bán kết tranh đồng - Trận 1 04/12/2018 15:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
58kg - Vật tự do Nữ Bán kết tranh đồng - Trận 2 04/12/2018 15:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
58kg - Vật tự do Nữ Chung kết 04/12/2018 15:15 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
63kg - Vật tự do nữ Vòng loại 1/4 - Trận 1 04/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
63kg - Vật tự do nữ Vòng loại 1/4 - Trận 2 04/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
63kg - Vật tự do nữ Vòng loại 1/4 - Trận 3 04/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
63kg - Vật tự do nữ Vòng loại 1/4 - Trận 4 04/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
63kg - Vật tự do nữ Vòng 1/2 - Trận 1 04/12/2018 10:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
63kg - Vật tự do nữ Vòng 1/2 - Trận 2 04/12/2018 11:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
63kg - Vật tự do nữ Bán kết tranh đồng - Trận 1 04/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
63kg - Vật tự do nữ Chung kết 04/12/2018 15:15 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
63kg - Vật tự do nữ Bán kết tranh đồng - Trận 2 04/12/2018 15:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
60kg - Vật tự do Nữ Vòng loại 1/4 - Trận 1 04/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
60kg - Vật tự do Nữ Vòng loại 1/4 - Trận 2 04/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
60kg - Vật tự do Nữ Vòng loại 1/4 - Trận 3 04/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
60kg - Vật tự do Nữ Vòng loại 1/4 - Trận 4 04/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
60kg - Vật tự do Nữ Vòng 1/2 - Trận 1 04/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
60kg - Vật tự do Nữ Vòng 1/2 - Trận 2 04/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
60kg - Vật tự do Nữ Bán kết tranh đồng - Trận 1 04/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
60kg - Vật tự do Nữ Bán kết tranh đồng - Trận 2 04/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
60kg - Vật tự do Nữ Chung kết 04/12/2018 15:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
05/12/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
69kg - Vật tự do Nữ Vòng loại 1/4 - Trận 1 05/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
69kg - Vật tự do Nữ Vòng loại 1/4 - Trận 2 05/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
69kg - Vật tự do Nữ Vòng loại 1/4 - Trận 3 05/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
69kg - Vật tự do Nữ Vòng loại 1/4 - Trận 4 05/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
69kg - Vật tự do Nữ Vòng 1/2 - Trận 1 05/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
69kg - Vật tự do Nữ Vòng 1/2 - Trận 2 05/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
69kg - Vật tự do Nữ Bán kết tranh đồng - Trận 1 05/12/2018 15:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
69kg - Vật tự do Nữ Bán kết tranh đồng - Trận 2 05/12/2018 15:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
69kg - Vật tự do Nữ Chung kết 05/12/2018 16:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
75kg - Vật tự do nữ Vòng loại 1/4 - Trận 1 05/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
75kg - Vật tự do nữ Vòng loại 1/4 - Trận 2 05/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
75kg - Vật tự do nữ Vòng loại 1/4 - Trận 3 05/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
75kg - Vật tự do nữ Vòng loại 1/4 - Trận 4 05/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
75kg - Vật tự do nữ Vòng 1/2 - Trận 1 05/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
75kg - Vật tự do nữ Vòng 1/2 - Trận 2 05/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
75kg - Vật tự do nữ Bán kết tranh đồng - Trận 1 05/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
75kg - Vật tự do nữ Bán kết tranh đồng - Trận 2 05/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
75kg - Vật tự do nữ Chung kết 05/12/2018 15:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
54kg - Vật tự do Nam Vòng loại 1/4 - Trận 1 05/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
54kg - Vật tự do Nam Vòng loại 1/4 - Trận 2 05/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
54kg - Vật tự do Nam Vòng loại 1/4 - Trận 3 05/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
54kg - Vật tự do Nam Vòng loại 1/4 - Trận 4 05/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
54kg - Vật tự do Nam Vòng 1/2 - Trận 1 05/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
54kg - Vật tự do Nam Vòng 1/2 - Trận 2 05/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
54kg - Vật tự do Nam Bán kết tranh đồng - Trận 1 05/12/2018 15:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
54kg - Vật tự do Nam Bán kết tranh đồng - Trận 2 05/12/2018 15:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
54kg - Vật tự do Nam Chung kết 05/12/2018 16:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
57kg - Vật tự do Nam Vòng loại 1/4 - Trận 1 05/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
57kg - Vật tự do Nam Vòng loại 1/4 - Trận 2 05/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
57kg - Vật tự do Nam Vòng loại 1/4 - Trận 3 05/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
57kg - Vật tự do Nam Vòng loại 1/4 - Trận 4 05/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
57kg - Vật tự do Nam Vòng 1/2 - Trận 1 05/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
57kg - Vật tự do Nam Vòng 1/2 - Trận 2 05/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
57kg - Vật tự do Nam Bán kết tranh đồng - Trận 1 05/12/2018 15:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
57kg - Vật tự do Nam Bán kết tranh đồng - Trận 2 05/12/2018 15:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
57kg - Vật tự do Nam Chung kết 05/12/2018 16:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
06/12/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
61kg - Vật tự do Nam Vòng loại 1/4 - Trận 1 06/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
61kg - Vật tự do Nam Vòng loại 1/4 - Trận 2 06/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
61kg - Vật tự do Nam Vòng loại 1/4 - Trận 3 06/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
61kg - Vật tự do Nam Vòng loại 1/4 - Trận 4 06/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
61kg - Vật tự do Nam Vòng 1/2 - Trận 1 06/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
61kg - Vật tự do Nam Vòng 1/2 - Trận 2 06/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
61kg - Vật tự do Nam Bán kết tranh đồng - Trận 1 06/12/2018 10:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
61kg - Vật tự do Nam Bán kết tranh đồng - Trận 2 06/12/2018 11:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
61kg - Vật tự do Nam Chung kết 06/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
65kg - Vật tự do Nam Vòng loại 1/4 - Trận 1 06/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
65kg - Vật tự do Nam Vòng loại 1/4 - Trận 2 06/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
65kg - Vật tự do Nam Vòng loại 1/4 - Trận 3 06/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
65kg - Vật tự do Nam Vòng loại 1/4 - Trận 4 06/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
65kg - Vật tự do Nam Vòng 1/2 - Trận 1 06/12/2018 11:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
65kg - Vật tự do Nam Vòng 1/2 - Trận 2 06/12/2018 11:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
65kg - Vật tự do Nam Bán kết tranh đồng - Trận 1 06/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
65kg - Vật tự do Nam Bán kết tranh đồng - Trận 2 06/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
65kg - Vật tự do Nam Chung kết 06/12/2018 15:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
70kg - Vật tự do Nam Vòng loại 1/4 - Trận 1 06/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
70kg - Vật tự do Nam Vòng loại 1/4 - Trận 2 06/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
70kg - Vật tự do Nam Vòng loại 1/4 - Trận 3 06/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
70kg - Vật tự do Nam Vòng loại 1/4 - Trận 4 06/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
70kg - Vật tự do Nam Vòng 1/2 - Trận 1 06/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
70kg - Vật tự do Nam Vòng 1/2 - Trận 2 06/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
70kg - Vật tự do Nam Bán kết tranh đồng - Trận 1 06/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
70kg - Vật tự do Nam Bán kết tranh đồng - Trận 2 06/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
70kg - Vật tự do Nam Chung kết 06/12/2018 15:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
74kg - Vật tự do nam Vòng loại 1/4 - Trận 1 06/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
74kg - Vật tự do nam Vòng loại 1/4 - Trận 2 06/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
74kg - Vật tự do nam Vòng loại 1/4 - Trận 3 06/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
74kg - Vật tự do nam Vòng loại 1/4 - Trận 4 06/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
74kg - Vật tự do nam Bán kết tranh đồng - Trận 1 06/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
74kg - Vật tự do nam Vòng 1/2 - Trận 1 06/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
74kg - Vật tự do nam Vòng 1/2 - Trận 2 06/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
74kg - Vật tự do nam Bán kết tranh đồng - Trận 2 06/12/2018 15:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
74kg - Vật tự do nam Chung kết 06/12/2018 16:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
07/12/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
125kg - Vật tự do Nam Vòng loại 1/4 - Trận 1 07/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
125kg - Vật tự do Nam Vòng loại 1/4 - Trận 2 07/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
125kg - Vật tự do Nam Vòng loại 1/4 - Trận 3 07/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
125kg - Vật tự do Nam Vòng loại 1/4 - Trận 4 07/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
125kg - Vật tự do Nam Vòng 1/2 - Trận 1 07/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
125kg - Vật tự do Nam Vòng 1/2 - Trận 2 07/12/2018 10:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
125kg - Vật tự do Nam Bán kết tranh đồng - Trận 1 07/12/2018 10:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
125kg - Vật tự do Nam Bán kết tranh đồng - Trận 2 07/12/2018 10:15 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
125kg - Vật tự do Nam Chung kết 07/12/2018 10:30 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
86kg - Vật tự do Nam Vòng loại 1/4 - Trận 1 07/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
86kg - Vật tự do Nam Vòng loại 1/4 - Trận 2 07/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
86kg - Vật tự do Nam Vòng loại 1/4 - Trận 3 07/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
86kg - Vật tự do Nam Vòng loại 1/4 - Trận 4 07/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
86kg - Vật tự do Nam Vòng 1/2 - Trận 1 07/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
86kg - Vật tự do Nam Vòng 1/2 - Trận 2 07/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
86kg - Vật tự do Nam Bán kết tranh đồng - Trận 1 07/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
86kg - Vật tự do Nam Bán kết tranh đồng - Trận 2 07/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
86kg - Vật tự do Nam Chung kết 07/12/2018 10:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
97kg - Vật tự do Nam Vòng loại 1/4 - Trận 1 07/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
97kg - Vật tự do Nam Vòng loại 1/4 - Trận 2 07/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
97kg - Vật tự do Nam Vòng loại 1/4 - Trận 3 07/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
97kg - Vật tự do Nam Vòng loại 1/4 - Trận 4 07/12/2018 08:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
97kg - Vật tự do Nam Vòng 1/2 - Trận 1 07/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
97kg - Vật tự do Nam Vòng 1/2 - Trận 2 07/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
97kg - Vật tự do Nam Bán kết tranh đồng - Trận 1 07/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
97kg - Vật tự do Nam Bán kết tranh đồng - Trận 2 07/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports
97kg - Vật tự do Nam Chung kết 07/12/2018 10:00 Nhà thi đấu Huyện Hoài Đức Start List Results Reports