Ngày 27 / 06 / 2019
Menu
Cử tạ
Lịch thi đấu chi tiết của môn: Cử tạ
Xem toàn bộ lịch1516171819202122232425262728293012345678910
Tổng số 48 nội dung thi đấu
05/12/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Cử đẩy hạng 48 kg nữ Cử đẩy 05/12/2018 08:00 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (Mỹ Đình) Start List Results Reports
Cử giật hạng 48 kg nữ Cử giật 05/12/2018 08:00 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (Mỹ Đình) Start List Results Reports
Tổng cử hạng 48kg nữ Tổng cử 05/12/2018 08:00 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (Mỹ Đình) Start List Results Reports
Cử giật hạng 53 kg nữ Cử giật 05/12/2018 10:00 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (Mỹ Đình) Start List Results Reports
Cử đẩy hạng 53 kg nữ Cử đẩy 05/12/2018 10:00 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (Mỹ Đình) Start List Results Reports
Tổng cử hạng 53kg nữ Tổng cử 05/12/2018 10:00 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (Mỹ Đình) Start List Results Reports
Cử giật hạng 62 kg nam Cử giật 05/12/2018 15:00 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (Mỹ Đình) Start List Results Reports
Cử đẩy hạng 62 kg nam Cử đẩy 05/12/2018 15:00 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (Mỹ Đình) Start List Results Reports
Tổng cử hạng 62kg nam Tổng cử 05/12/2018 15:00 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (Mỹ Đình) Start List Results Reports
Cử giật hạng 56 kg nam Cử giật 05/12/2018 13:00 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (Mỹ Đình) Start List Results Reports
Cử đẩy hạng 56 kg nam Cử đẩy 05/12/2018 13:00 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (Mỹ Đình) Start List Results Reports
Tổng cử hạng 56kg nam Tổng cử 05/12/2018 13:00 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (Mỹ Đình) Start List Results Reports
06/12/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Cử giật hạng 63 kg nữ Cử giật 06/12/2018 10:00 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (Mỹ Đình) Start List Results Reports
Cử đẩy hạng 63 kg nữ Cử đẩy 06/12/2018 10:00 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (Mỹ Đình) Start List Results Reports
Tổng cử hạng 63kg nữ Tổng cử 06/12/2018 10:00 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (Mỹ Đình) Start List Results Reports
Cử giật hạng 58 kg nữ Cử giật 06/12/2018 08:00 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (Mỹ Đình) Start List Results Reports
Cử đẩy hạng 58 kg nữ Cử đẩy 06/12/2018 08:00 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (Mỹ Đình) Start List Results Reports
Tổng cử hạng 58kg nữ Tổng cử 06/12/2018 08:00 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (Mỹ Đình) Start List Results Reports
Cử giật hạng 69 kg nam Cử giật 06/12/2018 13:00 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (Mỹ Đình) Start List Results Reports
Cử đẩy hạng 69 kg nam Cử đẩy 06/12/2018 13:00 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (Mỹ Đình) Start List Results Reports
Tổng cử hạng 69kg nam Tổng cử 06/12/2018 13:00 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (Mỹ Đình) Start List Results Reports
Cử giật hạng 77 kg nam Cử giật 06/12/2018 15:00 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (Mỹ Đình) Start List Results Reports
Cử đẩy hạng 77 kg nam Cử đẩy 06/12/2018 15:00 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (Mỹ Đình) Start List Results Reports
Tổng cử hạng 77kg nam Tổng cử 06/12/2018 15:00 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (Mỹ Đình) Start List Results Reports
07/12/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Cử giật hạng 69kg nữ Cử giật 07/12/2018 08:00 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (Mỹ Đình) Start List Results Reports
Cử đẩy hạng 69kg nữ Cử đẩy 07/12/2018 08:00 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (Mỹ Đình) Start List Results Reports
Tổng cử hạng 69kg nữ Tổng cử 07/12/2018 08:00 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (Mỹ Đình) Start List Results Reports
Cử giật hạng 75kg nữ Cử giật 07/12/2018 10:00 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (Mỹ Đình) Start List Results Reports
Cử đẩy hạng 75kg nữ Cử đẩy 07/12/2018 10:00 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (Mỹ Đình) Start List Results Reports
Tổng cử hạng 75kg nữ Tổng cử 07/12/2018 10:00 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (Mỹ Đình) Start List Results Reports
Cử giật hạng 85kg nam Cử giật 07/12/2018 13:00 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (Mỹ Đình) Start List Results Reports
Cử đẩy hạng 85kg nam Cử đẩy 07/12/2018 13:00 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (Mỹ Đình) Start List Results Reports
Tổng cử hạng 85kg nam Tổng cử 07/12/2018 13:00 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (Mỹ Đình) Start List Results Reports
Cử giật hạng 94kg nam Cử giật 07/12/2018 15:00 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (Mỹ Đình) Start List Results Reports
Cử đẩy hạng 94kg nam Cử đẩy 07/12/2018 15:00 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (Mỹ Đình) Start List Results Reports
Tổng cử hạng 94kg nam Tổng cử 07/12/2018 15:00 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (Mỹ Đình) Start List Results Reports
08/12/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Cử giật hạng trên 90kg nữ Chung kết 08/12/2018 09:00 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (Mỹ Đình) Start List Results Reports
Cử đẩy hạng trên 90kg nữ Chung kết 08/12/2018 09:00 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (Mỹ Đình) Start List Results Reports
Tổng cử hạng trên 90kg nữ Chung kết 08/12/2018 09:00 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (Mỹ Đình) Start List Results Reports
Cử giật hạng 90 kg nữ Chung kết 08/12/2018 09:00 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (Mỹ Đình) Start List Results Reports
Cử đẩy hạng 90kg nữ Chung kết 08/12/2018 09:00 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (Mỹ Đình) Start List Results Reports
Tổng cử hạng 90kg nữ Chung kết 08/12/2018 09:00 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (Mỹ Đình) Start List Results Reports
Cử giật hạng 105kg nam Cử giật 08/12/2018 15:00 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (Mỹ Đình) Start List Results Reports
Cử đẩy hạng 105kg nam Cử đẩy 08/12/2018 15:00 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (Mỹ Đình) Start List Results Reports
Tổng cử hạng 105kg nam Tổng cử 08/12/2018 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (Mỹ Đình) Start List Results Reports
Cử giật hạng trên 105kg nam Cử giật 08/12/2018 15:00 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (Mỹ Đình) Start List Results Reports
Cử đẩy hạng trên 105kg nam Cử đẩy 08/12/2018 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (Mỹ Đình) Start List Results Reports
Tổng cử hạng trên 105kg nam Tổng cử 08/12/2018 15:00 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (Mỹ Đình) Start List Results Reports