Ngày 27 / 06 / 2019
Menu
Vovinam
Lịch thi đấu chi tiết của môn: Vovinam
Xem toàn bộ lịch1516171819202122232425262728293012345678910
Tổng số 177 nội dung thi đấu
01/12/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Song luyện vật 2 Chung kết 01/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
Song luyện 3 nữ Chung kết 01/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
60kg nữ Vòng loại - trận 1 01/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
60kg nữ Vòng loại - trận 2 01/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
60kg nữ Vòng loại - trận 3 01/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
60kg nữ Vòng loại - trận 4 01/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
63kg nữ Vòng loại - trận 1 01/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
63kg nữ Vòng loại - trận 2 01/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
63kg nữ Vòng loại - trận 3 01/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
63kg nữ Vòng loại - trận 4 01/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
63kg nữ Vòng loại - trận 5 01/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
63kg nữ Vòng loại - trận 6 01/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
63kg nữ Tứ kết trận 1 01/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
63kg nữ Tứ kết - trận 2 01/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
63kg nữ Tứ kết - trận 3 01/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
63kg nữ Tứ kết - trận 4 01/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
60kg nam Vòng loại 1 - trận 1 01/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
60kg nam Vòng loại 1 - trận 2 01/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
60kg nam Vòng loại 1 - trận 3 01/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
60kg nam Vòng loại 1 - trận 4 01/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
60kg nam Vòng loại 1 - trận 5 01/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
60kg nam Vòng loại 2 - trận 1 01/12/2018 10:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
60kg nam Vòng loại 2 - trận 2 01/12/2018 10:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
60kg nam Vòng loại 2 - trận 3 01/12/2018 10:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
60kg nam Vòng loại 2 - trận 4 01/12/2018 10:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
60kg nam Vòng loại 2 - trận 5 01/12/2018 10:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
60kg nam Vòng loại 2 - trận 6 01/12/2018 10:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
60kg nam Vòng loại 2 - trận 7 01/12/2018 10:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
60kg nam Vòng loại 2 - trận 8 01/12/2018 10:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
60kg nam Tứ kết - trận 1 01/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
60kg nam Tứ kết - trận 2 01/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
60kg nam Tứ kết - trận 3 01/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
60kg nam Tứ kết - trận 4 01/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
51kg nam Vòng loại 1 - trận 1 01/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
51kg nam Vòng loại 1 - trận 2 01/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
51kg nam Vòng loại 1 - trận 3 01/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
51kg nam Vòng loại 1 - trận 4 01/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
51kg nam Vòng loại 2 - trận 1 01/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
51kg nam Vòng loại 2 - trận 2 01/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
51kg nam Vòng loại 2 - trận 3 01/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
51kg nam Vòng loại 2 - trận 4 01/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
51kg nam Vòng loại 2 - trận 5 01/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
51kg nam Vòng loại 2 - trận 6 01/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
51kg nam Vòng loại 2 - trận 7 01/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
51kg nam Vòng loại 2 - trận 8 01/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
51kg nam Tứ kết - trận 1 01/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
51kg nam Tứ kết - trận 2 01/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
51kg nam Tứ kết - trận 3 01/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
51kg nam Tứ kết - trận 4 01/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
02/12/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Đòn chân tấn công nam Chung kết 02/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
60kg nữ Bán kết - trận 1 02/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
60kg nữ Bán kết - trận 2 02/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
60kg nữ Chung kết 02/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
63kg nữ Bán kết - trận 1 02/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
63kg nữ Bán kết - trận 2 02/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
63kg nữ Chung kết 02/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
60kg nam Bán kết - trận 1 02/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
60kg nam Bán kết - trận 2 02/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
60kg nam Chung kết 02/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
51kg nam Bán kết - trận 1 02/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
51kg nam Bán kết - trận 2 02/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
51kg nam Chung kết 02/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
Viên phương quyền Chung kết 02/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
03/12/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
48kg nữ Vòng loại - Trận 1 03/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
48kg nữ Vòng loại - Trận 2 03/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
48kg nữ Vòng loại - Trận 3 03/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
48kg nữ Vòng loại - Trận 4 03/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
48kg nữ Vòng loại - Trận 5 03/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
48kg nữ Vòng loại - Trận 6 03/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
48kg nữ Vòng loại - Trận 7 03/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
48kg nữ Tứ kết - trận 1 03/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
48kg nữ Tứ kết - trận 2 03/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
48kg nữ Tứ kết - trận 3 03/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
48kg nữ Tứ kết - trận 4 03/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
48kg nữ Bán kết - Trận 1 03/12/2018 15:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
48kg nữ Bán kết - Trận 2 03/12/2018 15:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
54kg nữ Vòng bảng - trận 1 03/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
54kg nữ Vòng bảng - trận 2 03/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
54kg nữ Vòng bảng - trận 3 03/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
54kg nam Vòng loại- trận 1 03/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
54kg nam Vòng loại- trận 2 03/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
54kg nam Vòng loại- trận 3 03/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
54kg nam Vòng loại- trận 4 03/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
54kg nam Vòng loại- trận 5 03/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
54kg nam Vòng loại- trận 6 03/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
54kg nam Vòng loại- trận 7 03/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
54kg nam Vòng loại- trận 8 03/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
54kg nam Vòng loại- trận 9 03/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
54kg nam Vòng loại- trận 10 03/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
54kg nam Tứ kết - trận 1 03/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
54kg nam Tứ kết - trận 2 03/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
54kg nam Tứ kết - trận 3 03/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
54kg nam Tứ kết - trận 4 03/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
54kg nam Bán kết - Trận 1 03/12/2018 15:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
54kg nam Bán kết - Trận 2 03/12/2018 15:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
57kg nam Vòng loại - trận 1 03/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
57kg nam Vòng loại - trận 2 03/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
57kg nam Vòng loại - trận 3 03/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
57kg nam Vòng loại - trận 4 03/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
57kg nam Vòng loại - trận 5 03/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
57kg nam Vòng loại - trận 6 03/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
57kg nam Vòng loại - trận 7 03/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
57kg nam Vòng loại - trận 8 03/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
57kg nam Vòng loại - trận 9 03/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
57kg nam Vòng loại - trận 10 03/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
57kg nam Tứ kết - trận 1 03/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
57kg nam Tứ kết - trận 2 03/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
57kg nam Tứ kết - trận 3 03/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
57kg nam Tứ kết - trận 4 03/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
Song luyện vũ khí nam Chung kết 03/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
Song luyện vũ khí nữ Chung kết 03/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
04/12/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
48kg nữ Chung kết 04/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
54kg nam Chung kết 04/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
57kg nam Vòng loại - trận 11 04/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
54kg nữ Tứ kết - trận 1 04/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
54kg nữ Tứ kết - trận 2 04/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
54kg nữ Tứ kết - trận 3 04/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
54kg nữ Tứ kết - trận 4 04/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
Nhật nguyệt đại đao pháp Chung kết 04/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
Đơn luyện nữ Chung kết 04/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
54kg nữ Bán kết - trận 1 04/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
54kg nữ Bán kết - trận 2 04/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
54kg nữ Chung kết 04/12/2018 15:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
57kg nam Bán kết - trận 1 04/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
57kg nam Bán kết - trận 2 04/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
57kg nam Chung kết 04/12/2018 15:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
05/12/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
51kg nữ Vòng loại 1 - trận 1 05/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
51kg nữ Vòng loại 1 - trận 2 05/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
51kg nữ Vòng loại 1 - trận 3 05/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
51kg nữ Vòng loại 1 - trận 4 05/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
51kg nữ Vòng loại 1 - trận 5 05/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
51kg nữ Vòng loại 2 - trận 1 05/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
51kg nữ Vòng loại 2 - trận 2 05/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
51kg nữ Vòng loại 2 - trận 3 05/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
51kg nữ Vòng loại 2 - trận 4 05/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
51kg nữ Vòng loại 2 - trận 5 05/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
51kg nữ Vòng loại 2 - trận 6 05/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
51kg nữ Vòng loại 2 - trận 7 05/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
51kg nữ Vòng loại 2 - trận 8 05/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
51kg nữ Tứ kết - trận 1 05/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
51kg nữ Tứ kết - trận 2 05/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
51kg nữ Tứ kết - trận 3 05/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
51kg nữ Tứ kết - trận 4 05/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
57kg nữ Vòng loại - trận 1 05/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
57kg nữ Vòng loại - trận 2 05/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
57kg nữ Tứ kết - trận 1 05/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
57kg nữ Tứ kết - trận 2 05/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
57kg nữ Tứ kết - trận 3 05/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
57kg nữ Tứ kết - trận 4 05/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
64kg nam Vòng loại- trận 1 05/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
64kg nam Vòng loại- trận 2 05/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
64kg nam Vòng loại- trận 3 05/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
64kg nam Vòng loại- trận 4 05/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
64kg nam Vòng loại- trận 5 05/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
64kg nam Vòng loại- trận 6 05/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
64kg nam Vòng loại- trận 7 05/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
64kg nam Tứ kết - trận 1 05/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
64kg nam Tứ kết - trận 2 05/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
64kg nam Tứ kết - trận 3 05/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
64kg nam Tứ kết - trận 4 05/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
68kg nam Vòng loại- trận 1 05/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
68kg nam Tứ kết - trận 1 05/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
68kg nam Tứ kết - trận 2 05/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
68kg nam Tứ kết - trận 3 05/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
68kg nam Tứ kết - trận 4 05/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
06/12/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
51kg nữ Bán kết - trận 1 06/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
51kg nữ Bán kết - trận 2 06/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
51kg nữ Chung kết 06/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
57kg nữ Bán kết - trận 1 06/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
57kg nữ Bán kết - trận 2 06/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
57kg nữ Chung kết 06/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
64kg nam Bán kết - trận 1 06/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
64kg nam Bán kết - trận 2 06/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
64kg nam Chung kết 06/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
68kg nam Bán kết - trận 1 06/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
68kg nam Bán kết - trận 2 06/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports
68kg nam Chung kết 06/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Tây Hồ Start List Results Reports