Ngày 27 / 06 / 2019
Menu
Bóng bàn
Lịch thi đấu chi tiết của môn: Bóng bàn
Xem toàn bộ lịch1516171819202122232425262728293012345678910
Tổng số 167 nội dung thi đấu
26/11/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Đồng đội Nam Bảng A: Trận 1-4 26/11/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Bắc Từ Liêm Start List Results Reports
Đồng đội Nam Bảng A: Trận 2-3 26/11/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Bắc Từ Liêm Start List Results Reports
Đồng đội Nam Bảng A: Trận 1-3 26/11/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Bắc Từ Liêm Start List Results Reports
Đồng đội Nam Bảng A: Trận 4-2 26/11/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Bắc Từ Liêm Start List Results Reports
Đồng đội Nam Bảng A: Trận 1-2 26/11/2018 19:00 Nhà thi đấu Quận Bắc Từ Liêm Start List Results Reports
Đồng đội Nam Bảng A: Trận 3-4 26/11/2018 19:00 Nhà thi đấu Quận Bắc Từ Liêm Start List Results Reports
Đồng đội Nam Bảng B: Trận 1-4 26/11/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Bắc Từ Liêm Start List Results Reports
Đồng đội Nam Bảng B: Trận 2-3 26/11/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Bắc Từ Liêm Start List Results Reports
Đồng đội Nam Bảng B: Trận 1-3 26/11/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Bắc Từ Liêm Start List Results Reports
Đồng đội Nam Bảng B: Trận 4-2 26/11/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Bắc Từ Liêm Start List Results Reports
Đồng đội Nam Bảng B: Trận 1-2 26/11/2018 07:00 Nhà thi đấu Quận Bắc Từ Liêm Start List Results Reports
Đồng đội Nam Bảng B: Trận 3-4 26/11/2018 19:00 Nhà thi đấu Quận Bắc Từ Liêm Start List Results Reports
Đồng đội Nữ Bảng A: Trận 1-4 26/11/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Bắc Từ Liêm Start List Results Reports
Đồng đội Nữ Bảng A: Trận 2-3 26/11/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Bắc Từ Liêm Start List Results Reports
Đồng đội Nữ Bảng A: Trận 1-3 26/11/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Bắc Từ Liêm Start List Results Reports
Đồng đội Nữ Bảng A: Trận 4-2 26/11/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Bắc Từ Liêm Start List Results Reports
Đồng đội Nữ Bảng A: Trận 1-2 26/11/2018 19:00 Nhà thi đấu Quận Bắc Từ Liêm Start List Results Reports
Đồng đội Nữ Bảng A: Trận 3-4 26/11/2018 19:00 Nhà thi đấu Quận Bắc Từ Liêm Start List Results Reports
Đồng đội Nữ Bảng B: Trận 2-5 26/11/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Bắc Từ Liêm Start List Results Reports
Đồng đội Nữ Bảng B: Trận 3-4 26/11/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Bắc Từ Liêm Start List Results Reports
Đồng đội Nữ Bảng B: Trận 1-5 26/11/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Bắc Từ Liêm Start List Results Reports
Đồng đội Nữ Bảng B: Trận 2-3 26/11/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Bắc Từ Liêm Start List Results Reports
Đồng đội Nữ Bảng B: Trận 1-4 26/11/2018 19:00 Nhà thi đấu Quận Bắc Từ Liêm Start List Results Reports
Đồng đội Nữ Bảng B: Trận 3-5 26/11/2018 19:00 Nhà thi đấu Quận Bắc Từ Liêm Start List Results Reports
27/11/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Đồng đội Nữ Bảng B: Trận 2-4 27/11/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Bắc Từ Liêm Start List Results Reports
Đồng đội Nữ Bảng B: Trận 1-3 27/11/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Bắc Từ Liêm Start List Results Reports
Đồng đội Nữ Bảng B: Trận 4-5 27/11/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Bắc Từ Liêm Start List Results Reports
Đồng đội Nữ Bảng B: Trận 1-2 27/11/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Bắc Từ Liêm Start List Results Reports
Đồng đội Nam Bán kết: Trận 1 27/11/2018 19:00 Nhà thi đấu Quận Bắc Từ Liêm Start List Results Reports
Đồng đội Nam Bán kết: Trận 2 27/11/2018 19:00 Nhà thi đấu Quận Bắc Từ Liêm Start List Results Reports
Đồng đội Nữ Bán kết: Trận 1 27/11/2018 19:00 Nhà thi đấu Quận Bắc Từ Liêm Start List Results Reports
Đồng đội Nữ Bán kết: Trận 2 27/11/2018 19:00 Nhà thi đấu Quận Bắc Từ Liêm Start List Results Reports
28/11/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Đồng đội Nam Chung kết 28/11/2018 19:00 Nhà thi đấu Quận Bắc Từ Liêm Start List Results Reports
Đồng đội Nữ Chung kết 28/11/2018 19:00 Nhà thi đấu Quận Bắc Từ Liêm Start List Results Reports
Đôi Nữ Vòng 16: Trận 1 28/11/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Bắc Từ Liêm Start List Results Reports
Đôi Nữ Vòng 16: Trận 2 28/11/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Bắc Từ Liêm Start List Results Reports
Đôi Nữ Vòng 16: Trận 3 28/11/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Bắc Từ Liêm Start List Results Reports
Đôi Nữ Vòng 16: Trận 4 28/11/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Bắc Từ Liêm Start List Results Reports
Đôi Nữ Vòng 16: Trận 5 28/11/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Bắc Từ Liêm Start List Results Reports
Đôi Nữ Vòng 16: Trận 6 28/11/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Bắc Từ Liêm Start List Results Reports
Đôi Nữ Vòng 16: Trận 7 28/11/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Bắc Từ Liêm Start List Results Reports
Đôi Nữ Vòng 16: Trận 8 28/11/2018 08:20 Nhà thi đấu Quận Bắc Từ Liêm Start List Results Reports
Đôi Nam Nữ Vòng 32: Trận 1 28/11/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Bắc Từ Liêm Start List Results Reports
Đôi Nam Nữ Vòng 32: Trận 2 28/11/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Bắc Từ Liêm Start List Results Reports
Đôi Nam Nữ Vòng 32: Trận 3 28/11/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Bắc Từ Liêm Start List Results Reports
Đôi Nam Nữ Vòng 32: Trận 4 28/11/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Bắc Từ Liêm Start List Results Reports
Đôi Nam Nữ Vòng 32: Trận 5 28/11/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Bắc Từ Liêm Start List Results Reports
Đôi Nam Nữ Vòng 32: Trận 7 28/11/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Bắc Từ Liêm Start List Results Reports
Đôi Nam Nữ Vòng 32: Trận 6 28/11/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Bắc Từ Liêm Start List Results Reports
Đôi Nam Nữ Vòng 32: Trận 8 28/11/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Bắc Từ Liêm Start List Results Reports
Đôi Nam Nữ Vòng 32: Trận 9 28/11/2018 14:20 Nhà thi đấu Quận Bắc Từ Liêm Start List Results Reports
Đôi Nam Vòng 32: Trận 1 28/11/2018 08:20 Nhà thi đấu Quận Bắc Từ Liêm Start List Results Reports
Đôi Nam Vòng 16: Trận 1 28/11/2018 08:50 Nhà thi đấu Quận Bắc Từ Liêm Start List Results Reports
Đôi Nam Vòng 16: Trận 2 28/11/2018 08:50 Nhà thi đấu Quận Bắc Từ Liêm Start List Results Reports
Đôi Nam Vòng 16: Trận 3 28/11/2018 08:50 Nhà thi đấu Quận Bắc Từ Liêm Start List Results Reports
Đôi Nam Vòng 16: Trận 4 28/11/2018 08:50 Nhà thi đấu Quận Bắc Từ Liêm Start List Results Reports
Đôi Nam Vòng 16: Trận 5 28/11/2018 08:50 Nhà thi đấu Quận Bắc Từ Liêm Start List Results Reports
Đôi Nam Vòng 16: Trận 6 28/11/2018 08:50 Nhà thi đấu Quận Bắc Từ Liêm Start List Results Reports
Đôi Nam Vòng 16: Trận 7 28/11/2018 08:50 Nhà thi đấu Quận Bắc Từ Liêm Start List Results Reports
Đôi Nam Vòng 16: Trận 8 28/11/2018 08:50 Nhà thi đấu Quận Bắc Từ Liêm Start List Results Reports
Đôi Nam Vòng 8: Trận 1 28/11/2018 09:15 Nhà thi đấu Quận Bắc Từ Liêm Start List Results Reports
Đôi Nam Vòng 8: Trận 2 28/11/2018 09:15 Nhà thi đấu Quận Bắc Từ Liêm Start List Results Reports
Đôi Nam Vòng 8: Trận 3 28/11/2018 09:15 Nhà thi đấu Quận Bắc Từ Liêm Start List Results Reports
Đôi Nam Vòng 8: Trận 4 28/11/2018 09:15 Nhà thi đấu Quận Bắc Từ Liêm Start List Results Reports
Đôi Nam Bán kết: Trận 1 28/11/2018 09:45 Nhà thi đấu Quận Bắc Từ Liêm Start List Results Reports
Đôi Nam Bán kết: Trận 2 28/11/2018 09:45 Nhà thi đấu Quận Bắc Từ Liêm Start List Results Reports
Đôi Nữ Vòng 8: Trận 1 28/11/2018 08:40 Nhà thi đấu Quận Bắc Từ Liêm Start List Results Reports
Đôi Nữ Vòng 8: Trận 2 28/11/2018 08:40 Nhà thi đấu Quận Bắc Từ Liêm Start List Results Reports
Đôi Nữ Vòng 8: Trận 3 28/11/2018 08:40 Nhà thi đấu Quận Bắc Từ Liêm Start List Results Reports
Đôi Nữ Vòng 8: Trận 4 28/11/2018 08:40 Nhà thi đấu Quận Bắc Từ Liêm Start List Results Reports
Đôi Nữ Bán kết: Trận 1 28/11/2018 09:15 Nhà thi đấu Quận Bắc Từ Liêm Start List Results Reports
Đôi Nữ Bán kết: Trận 2 28/11/2018 09:15 Nhà thi đấu Quận Bắc Từ Liêm Start List Results Reports
Đôi Nam Nữ Vòng 16: Trận 1 28/11/2018 14:40 Nhà thi đấu Quận Bắc Từ Liêm Start List Results Reports
Đôi Nam Nữ Vòng 16: Trận 2 28/11/2018 14:40 Nhà thi đấu Quận Bắc Từ Liêm Start List Results Reports
Đôi Nam Nữ Vòng 16: Trận 3 28/11/2018 14:40 Nhà thi đấu Quận Bắc Từ Liêm Start List Results Reports
Đôi Nam Nữ Vòng 16: Trận 4 28/11/2018 14:40 Nhà thi đấu Quận Bắc Từ Liêm Start List Results Reports
Đôi Nam Nữ Vòng 16: Trận 5 28/11/2018 14:40 Nhà thi đấu Quận Bắc Từ Liêm Start List Results Reports
Đôi Nam Nữ Vòng 16: Trận 6 28/11/2018 14:40 Nhà thi đấu Quận Bắc Từ Liêm Start List Results Reports
Đôi Nam Nữ Vòng 16: Trận 7 28/11/2018 14:40 Nhà thi đấu Quận Bắc Từ Liêm Start List Results Reports
Đôi Nam Nữ Vòng 16: Trận 8 28/11/2018 14:40 Nhà thi đấu Quận Bắc Từ Liêm Start List Results Reports
Đôi Nam Nữ Vòng 8: Trận 1 28/11/2018 15:10 Nhà thi đấu Quận Bắc Từ Liêm Start List Results Reports
Đôi Nam Nữ Vòng 8: Trận 2 28/11/2018 15:10 Nhà thi đấu Quận Bắc Từ Liêm Start List Results Reports
Đôi Nam Nữ Vòng 8: Trận 3 28/11/2018 15:10 Nhà thi đấu Quận Bắc Từ Liêm Start List Results Reports
Đôi Nam Nữ Vòng 8: Trận 4 28/11/2018 15:10 Nhà thi đấu Quận Bắc Từ Liêm Start List Results Reports
29/11/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Đơn Nam Vòng 64 - Trận 1 29/11/2018 08:30 Nhà thi đấu Quận Bắc Từ Liêm Start List Results Reports
Đơn Nam Vòng 64 - Trận 2 29/11/2018 08:30 Nhà thi đấu Quận Bắc Từ Liêm Start List Results Reports
Đơn Nam Vòng 64 - Trận 3 29/11/2018 08:30 Nhà thi đấu Quận Bắc Từ Liêm Start List Results Reports
Đơn Nam Vòng 64 - Trận 4 29/11/2018 08:30 Nhà thi đấu Quận Bắc Từ Liêm Start List Results Reports
Đơn Nam Vòng 64 - Trận 5 29/11/2018 08:30 Nhà thi đấu Quận Bắc Từ Liêm Start List Results Reports
Đơn Nam Vòng 64 - Trận 6 29/11/2018 08:30 Nhà thi đấu Quận Bắc Từ Liêm Start List Results Reports
Đơn Nam Vòng 64 - Trận 7 29/11/2018 08:30 Nhà thi đấu Quận Bắc Từ Liêm Start List Results Reports
Đơn Nam Vòng 64 - Trận 8 29/11/2018 08:30 Nhà thi đấu Quận Bắc Từ Liêm Start List Results Reports
Đơn Nam Vòng 64 - Trận 9 29/11/2018 08:30 Nhà thi đấu Quận Bắc Từ Liêm Start List Results Reports
Đơn Nữ Vòng 64: Trận 1 29/11/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Bắc Từ Liêm Start List Results Reports
Đơn Nữ Vòng 64: Trận 2 29/11/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Bắc Từ Liêm Start List Results Reports
Đơn Nữ Vòng 64: Trận 3 29/11/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Bắc Từ Liêm Start List Results Reports
Đơn Nữ Vòng 64: Trận 4 29/11/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Bắc Từ Liêm Start List Results Reports
Đơn Nữ Vòng 64: Trận 6 29/11/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Bắc Từ Liêm Start List Results Reports
Đơn Nam Vòng 32: Trận 1 29/11/2018 14:30 Nhà thi đấu Quận Bắc Từ Liêm Start List Results Reports
Đơn Nam Vòng 32: Trận 2 29/11/2018 14:30 Nhà thi đấu Quận Bắc Từ Liêm Start List Results Reports
Đơn Nam Vòng 32: Trận 3 29/11/2018 14:30 Nhà thi đấu Quận Bắc Từ Liêm Start List Results Reports
Đơn Nam Vòng 32: Trận 4 29/11/2018 14:30 Nhà thi đấu Quận Bắc Từ Liêm Start List Results Reports
Đơn Nam Vòng 32: Trận 5 29/11/2018 14:30 Nhà thi đấu Quận Bắc Từ Liêm Start List Results Reports
Đơn Nam Vòng 32: Trận 6 29/11/2018 14:30 Nhà thi đấu Quận Bắc Từ Liêm Start List Results Reports
Đơn Nam Vòng 32: Trận 7 29/11/2018 14:30 Nhà thi đấu Quận Bắc Từ Liêm Start List Results Reports
Đơn Nam Vòng 32: Trận 8 29/11/2018 14:30 Nhà thi đấu Quận Bắc Từ Liêm Start List Results Reports
Đơn Nam Vòng 32: Trận 9 29/11/2018 15:30 Nhà thi đấu Quận Bắc Từ Liêm Start List Results Reports
Đơn Nam Vòng 32: Trận 11 29/11/2018 15:30 Nhà thi đấu Quận Bắc Từ Liêm Start List Results Reports
Đơn Nam Vòng 32: Trận 12 29/11/2018 15:30 Nhà thi đấu Quận Bắc Từ Liêm Start List Results Reports
Đơn Nam Vòng 32: Trận 13 29/11/2018 15:30 Nhà thi đấu Quận Bắc Từ Liêm Start List Results Reports
Đơn Nam Vòng 32: Trận 14 29/11/2018 15:30 Nhà thi đấu Quận Bắc Từ Liêm Start List Results Reports
Đơn Nam Vòng 32: Trận 15 29/11/2018 15:30 Nhà thi đấu Quận Bắc Từ Liêm Start List Results Reports
Đơn Nam Vòng 32: Trận 16 29/11/2018 15:30 Nhà thi đấu Quận Bắc Từ Liêm Start List Results Reports
Đơn Nữ Vòng 32: Trận 1 29/11/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Bắc Từ Liêm Start List Results Reports
Đơn Nữ Vòng 32: Trận 2 29/11/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Bắc Từ Liêm Start List Results Reports
Đơn Nữ Vòng 32: Trận 3 29/11/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Bắc Từ Liêm Start List Results Reports
Đơn Nữ Vòng 32: Trận 4 29/11/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Bắc Từ Liêm Start List Results Reports
Đơn Nữ Vòng 32: Trận 5 29/11/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Bắc Từ Liêm Start List Results Reports
Đơn Nữ Vòng 32: Trận 6 29/11/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Bắc Từ Liêm Start List Results Reports
Đơn Nữ Vòng 32: Trận 7 29/11/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Bắc Từ Liêm Start List Results Reports
Đơn Nữ Vòng 32: Trận 8 29/11/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Bắc Từ Liêm Start List Results Reports
Đơn Nữ Vòng 32: Trận 9 29/11/2018 15:00 Nhà thi đấu Quận Bắc Từ Liêm Start List Results Reports
Đơn Nam Vòng 32: Trận 10 29/11/2018 15:30 Nhà thi đấu Quận Bắc Từ Liêm Start List Results Reports
Đơn Nữ Vòng 32: Trận 11 29/11/2018 15:00 Nhà thi đấu Quận Bắc Từ Liêm Start List Results Reports
Đơn Nữ Vòng 32: Trận 10 29/11/2018 15:00 Nhà thi đấu Quận Bắc Từ Liêm Start List Results Reports
Đơn Nữ Vòng 32: Trận 12 29/11/2018 15:00 Nhà thi đấu Quận Bắc Từ Liêm Start List Results Reports
Đơn Nữ Vòng 32: Trận 13 29/11/2018 15:00 Nhà thi đấu Quận Bắc Từ Liêm Start List Results Reports
Đơn Nữ Vòng 32: Trận 14 29/11/2018 15:00 Nhà thi đấu Quận Bắc Từ Liêm Start List Results Reports
Đơn Nữ Vòng 32: Trận 15 29/11/2018 15:00 Nhà thi đấu Quận Bắc Từ Liêm Start List Results Reports
Đơn Nữ Vòng 32: Trận 16 29/11/2018 15:00 Nhà thi đấu Quận Bắc Từ Liêm Start List Results Reports
Đôi Nam Chung kết 29/11/2018 20:00 Nhà thi đấu Quận Bắc Từ Liêm Start List Results Reports
Đôi Nữ Chung kết 29/11/2018 19:30 Nhà thi đấu Quận Bắc Từ Liêm Start List Results Reports
Đôi Nam Nữ Bán kết: Trận 1 29/11/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Bắc Từ Liêm Start List Results Reports
Đôi Nam Nữ Bán kết: Trận 2 29/11/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Bắc Từ Liêm Start List Results Reports
Đôi Nam Nữ Chung kết 29/11/2018 19:00 Nhà thi đấu Quận Bắc Từ Liêm Start List Results Reports
Đơn Nữ Vòng 64: Trận 5 29/11/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Bắc Từ Liêm Start List Results Reports
30/11/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Đơn Nam Bán kết: Trận 1 30/11/2018 19:45 Nhà thi đấu Quận Bắc Từ Liêm Start List Results Reports
Đơn Nữ Bán kết: Trận 1 30/11/2018 19:00 Nhà thi đấu Quận Bắc Từ Liêm Start List Results Reports
Đơn Nữ Bán kết: Trận 2 30/11/2018 19:00 Nhà thi đấu Quận Bắc Từ Liêm Start List Results Reports
Đơn Nam Bán kết: Trận 2 30/11/2018 19:45 Nhà thi đấu Quận Bắc Từ Liêm Start List Results Reports
Đơn Nam Vòng 16 - Trận 1 30/11/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Bắc Từ Liêm Start List Results Reports
Đơn Nam Vòng 16 - Trận 2 30/11/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Bắc Từ Liêm Start List Results Reports
Đơn Nam Vòng 16 - Trận 3 30/11/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Bắc Từ Liêm Start List Results Reports
Đơn Nam Vòng 16 - Trận 4 30/11/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Bắc Từ Liêm Start List Results Reports
Đơn Nam Vòng 16 - Trận 5 30/11/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Bắc Từ Liêm Start List Results Reports
Đơn Nam Vòng 16 - Trận 6 30/11/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Bắc Từ Liêm Start List Results Reports
Đơn Nam Vòng 16 - Trận 7 30/11/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Bắc Từ Liêm Start List Results Reports
Đơn Nam Vòng 16 - Trận 8 30/11/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Bắc Từ Liêm Start List Results Reports
Đơn Nam Vòng 8 - Trận 1 30/11/2018 14:40 Nhà thi đấu Quận Bắc Từ Liêm Start List Results Reports
Đơn Nam Vòng 8 - Trận 2 30/11/2018 14:40 Nhà thi đấu Quận Bắc Từ Liêm Start List Results Reports
Đơn Nam Vòng 8 - Trận 3 30/11/2018 14:40 Nhà thi đấu Quận Bắc Từ Liêm Start List Results Reports
Đơn Nam Vòng 8 - Trận 4 30/11/2018 14:40 Nhà thi đấu Quận Bắc Từ Liêm Start List Results Reports
Đơn Nữ Vòng 16 - Trận 1 30/11/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Bắc Từ Liêm Start List Results Reports
Đơn Nữ Vòng 16 - Trận 2 30/11/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Bắc Từ Liêm Start List Results Reports
Đơn Nam Vòng 16 - Trận 3 30/11/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Bắc Từ Liêm Start List Results Reports
Đơn Nữ Vòng 16 - Trận 4 30/11/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Bắc Từ Liêm Start List Results Reports
Đơn Nữ Vòng 16 - Trận 5 30/11/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Bắc Từ Liêm Start List Results Reports
Đơn Nữ Vòng 16 - Trận 6 30/11/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Bắc Từ Liêm Start List Results Reports
Đơn Nữ Vòng 16 - Trận 7 30/11/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Bắc Từ Liêm Start List Results Reports
Đơn Nữ Vòng 8 - Trận 1 30/11/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Bắc Từ Liêm Start List Results Reports
Đơn Nữ Vòng 8 - Trận 2 30/11/2018 16:00 Nhà thi đấu Quận Bắc Từ Liêm Start List Results Reports
Đơn Nữ Vòng 8 - Trận 3 30/11/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Bắc Từ Liêm Start List Results Reports
Đơn Nữ Vòng 8 - Trận 4 30/11/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Bắc Từ Liêm Start List Results Reports
Đơn Nữ Vòng 16 - Trận 3 30/11/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Bắc Từ Liêm Start List Results Reports
Đơn Nữ Vòng 16 - Trận 8 30/11/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Bắc Từ Liêm Start List Results Reports
01/12/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Đơn Nam Chung kết 01/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Bắc Từ Liêm Start List Results Reports
Đơn Nữ Chung kết 01/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Bắc Từ Liêm Start List Results Reports