Ngày 26 / 08 / 2019
Menu
Bắn súng
Lịch thi đấu chi tiết của môn: Bắn súng
Xem toàn bộ lịch1516171819202122232425262728293012345678910
Tổng số 50 nội dung thi đấu
27/11/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
10m súng trường hơi đồng đội nam Chung kết 27/11/2018 14:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
10m súng trường hơi Nam Chung kết 27/11/2018 14:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
50m súng ngắn bắn chậm Nam Chung kết 27/11/2018 10:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
50m súng ngắn bắn chậm đồng đội nam Chung kết 27/11/2018 10:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
10m súng trường hơi Nam Vòng loại 27/11/2018 10:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
28/11/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
10m súng trường hơi di động tiêu chuẩn Nữ Chung kết 28/11/2018 09:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
10m súng ngắn hơi Nữ Vòng loại 1 28/11/2018 09:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
10m súng ngắn hơi Nữ Chung kết 28/11/2018 14:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
25m súng ngắn ổ quay Nam Chung kết 28/11/2018 09:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
10m súng ngắn hơi Nữ Vòng loại 2 28/11/2018 10:45 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
10m súng ngắn hơi Nữ Vòng loại 3 28/11/2018 12:30 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
10m súng ngắn hơi đồng đội nữ Chung kết 28/11/2018 14:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
25m súng ngắn ổ quay đồng đội nam Chung kết 28/11/2018 14:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
29/11/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
10m súng trường hơi di động tiêu chuẩn đồng đội nữ Chung kết 29/11/2018 Nhà thi đấu Quận Hà Đông Start List Results Reports
50m súng trường nằm Nữ Chung kết 29/11/2018 09:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
10m súng trường hơi di động tiêu chuẩn Nam Chung kết 29/11/2018 10:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
25m súng ngắn bắn nhanh Nam Chung kết 29/11/2018 10:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
50m súng trường nằm đồng đội nữ Chung kết 29/11/2018 11:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
10m súng trường hơi di động tiêu chuẩn đồng đội nam Chung kết 29/11/2018 11:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
25m súng ngắn bắn nhanh đồng đội nam Chung kết 29/11/2018 10:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
30/11/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
10m súng ngắn hơi Nam Chung kết 30/11/2018 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
50m súng trường nằm Nam Chung kết 30/11/2018 08:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Bắn đĩa bay Skeet nam Chung kết 30/11/2018 09:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Bắn đĩa bay Skeet nữ Chung kết 30/11/2018 10:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
10m súng ngắn hơi đồng đội nam Chung kết 30/11/2018 09:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
50m súng trường nằm đồng đội nam Chung kết 30/11/2018 09:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Đĩa bay Skeet đồng đội nam Chung kết 30/11/2018 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Đĩa bay Skeet đồng đội nữ Chung kết 30/11/2018 15:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
01/12/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
10m súng trường hơi di động hỗn hợp Nữ Chung kết 01/12/2018 08:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
10m súng trường hơi Nữ Chung kết 01/12/2018 09:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
25m súng ngắn tiêu chuẩn Nam Chung kết 01/12/2018 10:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Bắn đĩa bay Trap nam Chung kết 01/12/2018 11:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Bắn đĩa bay Trap nữ Chung kết 01/12/2018 15:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
10m súng trường hơi di động hỗn hợp đồng đội nữ Chung kết 01/12/2018 16:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
10m súng trường hơi đồng đội nữ Chung kết 01/12/2018 16:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
25m súng ngắn tiêu chuẩn đồng đội nam Chung kết 01/12/2018 16:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Đĩa bay Trap đồng đội nam Chung kết 01/12/2018 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Đĩa bay Trap đồng đội nữ Chung kết 01/12/2018 16:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
02/12/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
10m súng trường hơi di động hỗn hợp Nam Chung kết 02/12/2018 08:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
50m súng trường 3x40 viên Nam Chung kết 02/12/2018 10:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Bắn đĩa bay Double Trap nam Chung kết 02/12/2018 10:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Bắn đĩa bay Double Trap nữ Chung kết 02/12/2018 10:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
10m súng trường hơi di động hỗ hợp đồng đội nam Chung kết 02/12/2018 14:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
50m súng trường 3x40 viên đồng đội nam Chung kết 02/12/2018 14:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Đĩa bay Double Trap đồng đội nam Chung kết 02/12/2018 02:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Đĩa bay Double Trap đồng đội nữ Chung kết 02/12/2018 02:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
03/12/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
25m súng ngắn thể thao Nữ Chung kết 03/12/2018 08:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
50m súng trường 3x20 viên Nữ Chung kết 03/12/2018 09:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
25m súng ngắn thể thao đồng đội nữ Chung kết 03/12/2018 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
50m súng trường 3x20 viên đồng đội nữ Chung kết 03/12/2018 14:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports