Ngày 27 / 06 / 2019
Menu
Rowing
Lịch thi đấu chi tiết của môn: Rowing
Xem toàn bộ lịch1516171819202122232425262728293012345678910
Tổng số 45 nội dung thi đấu
19/11/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
LM1x Cự ly 2000m Nam Thuyền đơn Nam Hạng nhẹ ĐL - Đợt 1 19/11/2018 09:20 Hồ Tây, Hà Nội Start List Results Reports
LM1x Cự ly 2000m Nam Thuyền đơn Nam Hạng nhẹ ĐL - Đợt 2 19/11/2018 09:40 Hồ Tây, Hà Nội Start List Results Reports
LM4- Cự ly 2000m Nam Thuyền 4 MC đơn Nam Hạng nhẹ ĐL đợt 1 19/11/2018 10:00 Hồ Tây, Hà Nội Start List Results Reports
LW2- Cự ly 2000m Nữ Thuyền đôi MC đơn Nữ Hạng nhẹ ĐL - Đợt 1 19/11/2018 10:40 Hồ Tây, Hà Nội Start List Results Reports
M2X Cự ly 2000m Nam Thuyền đôi MC đôi Nam ĐL - Đợt 1 19/11/2018 11:20 Hồ Tây, Hà Nội Start List Results Reports
M2X Cự ly 2000m Nam Thuyền đôi MC đôi Nam ĐL - Đợt 2 19/11/2018 11:40 Hồ Tây, Hà Nội Start List Results Reports
W1X Cự ly 2000m nữ Thuyền đơn Nữ ĐL - Đợt 1 19/11/2018 10:20 Hồ Tây, Hà Nội Start List Results Reports
W1X Cự ly 2000m nữ Thuyền đơn Nữ ĐL - Đợt 2 19/11/2018 11:00 Hồ Tây, Hà Nội Start List Results Reports
20/11/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
LW2x Cự ly 2000m Nữ Thuyền đôi MC đôi Nữ Hạng nhẹ ĐL - đợt 1 20/11/2018 10:10 Hồ Tây, Hà Nội Start List Results Reports
M1x Cự ly 2000m Nam Thuyền đơn Nam ĐL - Đợt 2 20/11/2018 09:00 Hồ Tây, Hà Nội Start List Results Reports
M1x Cự ly 2000m Nam Thuyền đơn Nam ĐL - Đợt 1 20/11/2018 09:20 Hồ Tây, Hà Nội Start List Results Reports
LM2- Cự ly 2000m Nam Thuyền đôi MC đơn Nam Hạng nhẹ ĐL - Đợt 1 20/11/2018 09:40 Hồ Tây, Hà Nội Start List Results Reports
W2- Cự ly 2000m Nữ Thuyền đôi MC đơn Nữ ĐL - Đợt 1 20/11/2018 10:40 Hồ Tây, Hà Nội Start List Results Reports
LM4X Cự ly 2000m Nam Thuyền bốn Nam Hạng nhẹ ĐL - đợt 1 20/11/2018 11:00 Hồ Tây, Hà Nội Start List Results Reports
M4- Cự ly 2000m Nam Thuyền bốn MC đơn Nam ĐL - Đợt 1 20/11/2018 11:30 Hồ Tây, Hà Nội Start List Results Reports
W4X Cự ly 2000m Nữ Thuyền bốn Nữ ĐL - Đợt 2 20/11/2018 00:15 Hồ Tây, Hà Nội Start List Results Reports
W4X Cự ly 2000m Nữ Thuyền bốn Nữ ĐL - Đợt 1 20/11/2018 00:45 Hồ Tây, Hà Nội Start List Results Reports
21/11/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
LW1X Cự ly 2000M Thuyền đơn Nữ Hạng nhẹ ĐL - Đợt 1 21/11/2018 09:00 Hồ Tây, Hà Nội Start List Results Reports
M4X Cự ly 2000m Nam Thuyền bốn Nam ĐL - Đợt 1 21/11/2018 09:20 Hồ Tây, Hà Nội Start List Results Reports
LW1X Cự ly 2000M Thuyền đơn Nữ Hạng nhẹ ĐL - Đợt 2 21/11/2018 09:40 Hồ Tây, Hà Nội Start List Results Reports
W4- Cự ly 2000m Nữ Thuyền bốn MC đơn Nữ ĐL - Đợt 1 21/11/2018 10:00 Hồ Tây, Hà Nội Start List Results Reports
LM2x Cự ly 2000m Nam Thuyền đôi MC đôi Nam Hạng nhẹ ĐL - Đợt 2 21/11/2018 10:20 Hồ Tây, Hà Nội Start List Results Reports
W2x Cự ly 2000m Nữ Thuyền đôi MC đôi Nữ ĐL - Đợt 1 21/11/2018 10:50 Hồ Tây, Hà Nội Start List Results Reports
LM2x Cự ly 2000m Nam Thuyền đôi MC đôi Nam Hạng nhẹ ĐL - Đợt 1 21/11/2018 11:20 Hồ Tây, Hà Nội Start List Results Reports
W2x Cự ly 2000m Nữ Thuyền đôi MC đôi Nữ ĐL - Đợt 2 21/11/2018 11:40 Hồ Tây, Hà Nội Start List Results Reports
22/11/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
LM1x Cự ly 2000m Nam Chung kết 22/11/2018 Hồ Tây, Hà Nội Start List Results Reports
M2- Cự ly 2000m Nam Chung kết 22/11/2018 Hồ Tây, Hà Nội Start List Results Reports
LW2x Cự ly 2000m Nữ Chung kết 22/11/2018 Hồ Tây, Hà Nội Start List Results Reports
M2X Cự ly 2000m Nam Chung kết 22/11/2018 Hồ Tây, Hà Nội Start List Results Reports
LW2- Cự ly 2000m Nữ Chung kết 22/11/2018 Hồ Tây, Hà Nội Start List Results Reports
W2- Cự ly 2000m Nữ Chung kết 22/11/2018 Hồ Tây, Hà Nội Start List Results Reports
LW4x Cự ly 2000m Nữ Chung kết 22/11/2018 Hồ Tây, Hà Nội Start List Results Reports
LM4- Cự ly 2000m Nam Chung kết 22/11/2018 Hồ Tây, Hà Nội Start List Results Reports
LM4X Cự ly 2000m Nam Chung kết 22/11/2018 Hồ Tây, Hà Nội Start List Results Reports
W1X Cự ly 2000m nữ Chung kết 22/11/2018 Hồ Tây, Hà Nội Start List Results Reports
23/11/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
M4- Cự ly 2000m Nam Chung kết 23/11/2018 09:00 Hồ Tây, Hà Nội Start List Results Reports
M1x Cự ly 2000m Nam Chung kết 23/11/2018 09:20 Hồ Tây, Hà Nội Start List Results Reports
LW1X Cự ly 2000M Chung kết 23/11/2018 09:40 Hồ Tây, Hà Nội Start List Results Reports
W4- Cự ly 2000m Nữ Chung kết 23/11/2018 10:00 Hồ Tây, Hà Nội Start List Results Reports
LM2- Cự ly 2000m Nam Chung kết 23/11/2018 10:20 Hồ Tây, Hà Nội Start List Results Reports
LM2x Cự ly 2000m Nam Chung kết 23/11/2018 10:50 Hồ Tây, Hà Nội Start List Results Reports
W2x Cự ly 2000m Nữ Chung kết 23/11/2018 Hồ Tây, Hà Nội Start List Results Reports
LM4X Cự ly 2000m Nam Chung kết 23/11/2018 11:50 Hồ Tây, Hà Nội Start List Results Reports
M4X Cự ly 2000m Nam Chung kết 23/11/2018 Hồ Tây, Hà Nội Start List Results Reports
W4X Cự ly 2000m Nữ Chung kết 23/11/2018 00:20 Hồ Tây, Hà Nội Start List Results Reports