Ngày 27 / 06 / 2019
Menu
Xe đạp Đường trường
Lịch thi đấu chi tiết của môn: Xe đạp Đường trường
Xem toàn bộ lịch1516171819202122232425262728293012345678910
Tổng số 30 nội dung thi đấu
27/11/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
39,6km cá nhân tính điểm nữ Chung kết 27/11/2018 08:00 Mỹ Đình - Đại lộ Thăng Long, Hà Nội Start List Results Reports
49,5km cá nhân tính điểm nam Chung kết 27/11/2018 09:15 Mỹ Đình - Đại lộ Thăng Long, Hà Nội Start List Results Reports
28/11/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
30km cá nhân tính giờ nữ Chung kết 28/11/2018 08:00 Mỹ Đình - Đại lộ Thăng Long, Hà Nội Start List Results Reports
40km cá nhân tính giờ nam Chung kết 28/11/2018 09:00 Mỹ Đình - Đại lộ Thăng Long, Hà Nội Start List Results Reports
29/11/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
50km đồng đội tính giờ nữ Chung kết 29/11/2018 08:00 Mỹ Đình - Đại lộ Thăng Long, Hà Nội Start List Results Reports
76km đồng đội tính giờ nam Chung kết 29/11/2018 09:30 Mỹ Đình - Đại lộ Thăng Long, Hà Nội Start List Results Reports
30/11/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
3km cá nhân tính giờ nữ Chung kết 30/11/2018 16:00 Mỹ Đình - Đại lộ Thăng Long, Hà Nội Start List Results Reports
4km cá nhân tính giờ nam Chung kết 30/11/2018 16:00 Mỹ Đình - Đại lộ Thăng Long, Hà Nội Start List Results Reports
500m tốc độ nữ Tứ kết 1 30/11/2018 15:00 Mỹ Đình - Đại lộ Thăng Long, Hà Nội Start List Results Reports
500m tốc độ nữ Tứ kết 2 30/11/2018 15:00 Mỹ Đình - Đại lộ Thăng Long, Hà Nội Start List Results Reports
500m tốc độ nữ Tứ kết 3 30/11/2018 15:00 Mỹ Đình - Đại lộ Thăng Long, Hà Nội Start List Results Reports
500m tốc độ nữ Tứ kết 4 30/11/2018 15:00 Mỹ Đình - Đại lộ Thăng Long, Hà Nội Start List Results Reports
500m tốc độ nam Tứ kết 4 30/11/2018 15:00 Mỹ Đình - Đại lộ Thăng Long, Hà Nội Start List Results Reports
500m tốc độ nam Tứ kết 3 30/11/2018 15:00 Mỹ Đình - Đại lộ Thăng Long, Hà Nội Start List Results Reports
500m tốc độ nam Tứ kết 2 30/11/2018 15:00 Mỹ Đình - Đại lộ Thăng Long, Hà Nội Start List Results Reports
500m tốc độ nam Bán kết 1 30/11/2018 15:30 Mỹ Đình - Đại lộ Thăng Long, Hà Nội Start List Results Reports
500m tốc độ nam Bán kết 2 30/11/2018 15:30 Mỹ Đình - Đại lộ Thăng Long, Hà Nội Start List Results Reports
500m tốc độ nam Tranh HCĐ 30/11/2018 16:00 Mỹ Đình - Đại lộ Thăng Long, Hà Nội Start List Results Reports
500m tốc độ nam Chung kết 30/11/2018 16:00 Mỹ Đình - Đại lộ Thăng Long, Hà Nội Start List Results Reports
500m tốc độ nữ Bán kết 1 30/11/2018 15:30 Mỹ Đình - Đại lộ Thăng Long, Hà Nội Start List Results Reports
500m tốc độ nữ Bán kết 2 30/11/2018 15:30 Mỹ Đình - Đại lộ Thăng Long, Hà Nội Start List Results Reports
500m tốc độ nữ Tranh HCĐ 30/11/2018 16:00 Mỹ Đình - Đại lộ Thăng Long, Hà Nội Start List Results Reports
500m tốc độ nữ Chung kết 30/11/2018 16:00 Mỹ Đình - Đại lộ Thăng Long, Hà Nội Start List Results Reports
500m tốc độ nam Tứ kết 1 30/11/2018 15:00 Mỹ Đình - Đại lộ Thăng Long, Hà Nội Start List Results Reports
01/12/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
3km đồng đội tính giờ nữ Chung kết 01/12/2018 08:00 Mỹ Đình - Đại lộ Thăng Long, Hà Nội Start List Results Reports
4km đồng đội tính giờ nam Chung kết 01/12/2018 09:00 Mỹ Đình - Đại lộ Thăng Long, Hà Nội Start List Results Reports
02/12/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
152km cá nhân xuất phát đồng hàng nam Chung kết 02/12/2018 08:00 Mỹ Đình - Đại lộ Thăng Long, Hà Nội Start List Results Reports
152km xuất phát đồng hàng đồng đội nam Chung kết 02/12/2018 09:00 Mỹ Đình - Đại lộ Thăng Long, Hà Nội Start List Results Reports
03/12/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
76km xuất phát đồng hàng đồng đội nữ Chung kết 03/12/2018 08:00 Mỹ Đình - Đại lộ Thăng Long, Hà Nội Start List Results Reports
76km cá nhân xuất phát đồng hàng nữ Chung kết 03/12/2018 08:00 Mỹ Đình - Đại lộ Thăng Long, Hà Nội Start List Results Reports