Ngày 27 / 06 / 2019
Menu
Karate
Lịch thi đấu chi tiết của môn: Karate
Xem toàn bộ lịch1516171819202122232425262728293012345678910
Tổng số 262 nội dung thi đấu
30/11/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Kata cá nhân Nam Vòng loại - trận 1 30/11/2018 08:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kata cá nhân Nam Vòng loại - trận 2 30/11/2018 08:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kata cá nhân Nam Vòng loại - trận 3 30/11/2018 08:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kata cá nhân Nam Bán kết - Trận 2 30/11/2018 09:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kata cá nhân Nam Chung kết 30/11/2018 10:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite - Cá nhân nam trên 84kg Vòng loại - Trận 1 30/11/2018 09:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite - Cá nhân nam trên 84kg Vòng loại - Trận 2 30/11/2018 09:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite - Cá nhân nam trên 84kg Vòng loại - Trận 3 30/11/2018 09:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite - Cá nhân nam trên 84kg Vòng loại - Trận 4 30/11/2018 09:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite - Cá nhân nam trên 84kg Vòng loại - Trận 5 30/11/2018 09:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite - Cá nhân nam trên 84kg Vòng loại - Trận 6 30/11/2018 09:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kata cá nhân Nam Vòng loại - Trận 4 30/11/2018 08:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kata cá nhân Nam Bán kết - Trận 1 30/11/2018 09:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kata đồng đội Nữ Bán kết - Trận 1 30/11/2018 09:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kata đồng đội Nữ Bán kết - Trận 2 30/11/2018 09:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kata đồng đội Nữ Chung kết 30/11/2018 10:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite - Cá nhân nam trên 84kg Vòng loại - Trận 7 30/11/2018 09:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite - Cá nhân nam trên 84kg Vòng loại - Trận 8 30/11/2018 09:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite - Cá nhân nam trên 84kg Bán kết - Trận 1 30/11/2018 10:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite - Cá nhân nam trên 84kg Bán kết - Trận 2 30/11/2018 10:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite - Cá nhân nam trên 84kg Chung kết 30/11/2018 10:30 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite - Cá nhân nam 84kg Vòng loại - trận 1 30/11/2018 14:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite - Cá nhân nam 84kg Vòng loại - trận 2 30/11/2018 14:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite - Cá nhân nam 84kg Vòng loại - trận 3 30/11/2018 14:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite - Cá nhân nam 84kg Vòng loại - trận 4 30/11/2018 14:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite - Cá nhân nam 84kg Vòng loại - trận 5 30/11/2018 14:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite - Cá nhân nam 84kg Bán kết - trận 1 30/11/2018 15:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite - Cá nhân nam 84kg Bán kết - trận 2 30/11/2018 15:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite - Cá nhân nam 84kg Chung kết 30/11/2018 16:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite - Cá nhân nam 75kg Vòng loại - trận 1 30/11/2018 14:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite - Cá nhân nam 75kg Vòng loại - trận 2 30/11/2018 14:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite - Cá nhân nam 75kg Vòng loại - trận 3 30/11/2018 14:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite - Cá nhân nam 75kg Vòng loại - trận 4 30/11/2018 14:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite - Cá nhân nam 75kg Vòng loại - trận 5 30/11/2018 14:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite - Cá nhân nam 75kg Vòng loại - trận 6 30/11/2018 14:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite - Cá nhân nam 75kg Vòng loại - trận 7 30/11/2018 14:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite - Cá nhân nam 75kg Vòng loại - trận 8 30/11/2018 14:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite - Cá nhân nam 75kg Vòng loại - trận 9 30/11/2018 14:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite - Cá nhân nam 75kg Vòng loại - trận 10 30/11/2018 14:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite - Cá nhân nam 75kg Vòng loại - trận 11 30/11/2018 14:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite - Cá nhân nam 75kg Bán kết - Trận 1 30/11/2018 15:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite - Cá nhân nam 75kg Bán kết - Trận 2 30/11/2018 15:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite - Cá nhân nam 75kg Chung kết 30/11/2018 16:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite - Cá nhân nam 80kg Vòng loại - trận 1 30/11/2018 14:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite - Cá nhân nam 80kg Vòng loại - trận 2 30/11/2018 14:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite - Cá nhân nam 80kg Vòng loại - trận 3 30/11/2018 14:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite - Cá nhân nam 80kg Vòng loại - trận 4 30/11/2018 14:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite - Cá nhân nam 80kg Vòng loại - trận 5 30/11/2018 14:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite - Cá nhân nam 80kg Vòng loại - trận 6 30/11/2018 14:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite - Cá nhân nam 80kg Vòng loại - trận 7 30/11/2018 14:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite - Cá nhân nam 80kg Vòng loại - trận 8 30/11/2018 14:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite - Cá nhân nam 80kg Vòng loại - trận 9 30/11/2018 14:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite - Cá nhân nam 80kg Vòng loại - trận 10 30/11/2018 14:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite - Cá nhân nam 80kg Vòng loại - trận 11 30/11/2018 14:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite - Cá nhân nam 80kg Bán kết - trận 1 30/11/2018 15:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite - Cá nhân nam 80kg Bán kết - trận 2 30/11/2018 15:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite - Cá nhân nam 80kg Chung kết 30/11/2018 16:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
01/12/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Kata cá nhân Nữ Vòng loại - trận 1 01/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kata cá nhân Nữ Vòng loại - trận 2 01/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kata cá nhân Nữ Vòng loại - trận 3 01/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kata cá nhân Nữ Vòng loại - trận 4 01/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kata cá nhân Nữ Bán kết - trận 1 01/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kata cá nhân Nữ Bán kết - trận 2 01/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kata cá nhân Nữ Chung kết 01/12/2018 10:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kata đồng đội Nam Vòng loại - trận 1 01/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kata đồng đội Nam Vòng loại - trận 2 01/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kata đồng đội Nam Vòng loại - trận 3 01/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kata đồng đội Nam Vòng loại - trận 4 01/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kata đồng đội Nam Vòng loại - trận 5 01/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kata đồng đội Nam Vòng loại - trận 6 01/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kata đồng đội Nam Bán kết - trận 1 01/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kata đồng đội Nam Bán kết - trận 2 01/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kata đồng đội Nam Chung kết 01/12/2018 10:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite - Cá nhân nam 71kg Vòng loại - trận 1 01/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite - Cá nhân nam 71kg Vòng loại - trận 2 01/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite - Cá nhân nam 71kg Vòng loại - trận 3 01/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite - Cá nhân nam 71kg Vòng loại - trận 4 01/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite - Cá nhân nam 71kg Vòng loại - trận 5 01/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite - Cá nhân nam 71kg Vòng loại - trận 6 01/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite - Cá nhân nam 71kg Vòng loại - trận 7 01/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite - Cá nhân nam 71kg Vòng loại - trận 8 01/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite - Cá nhân nam 71kg Vòng loại - trận 9 01/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite - Cá nhân nam 71kg Vòng loại - trận 10 01/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite - Cá nhân nam 71kg Vòng loại - trận 11 01/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite - Cá nhân nam 71kg Bán kết - trận 1 01/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite - Cá nhân nam 71kg Bán kết - trận 2 01/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite - Cá nhân nam 71kg Chung kết 01/12/2018 10:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite - Cá nhân nam 67kg Vòng loại - trận 1 01/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite - Cá nhân nam 67kg Vòng loại - trận 2 01/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite - Cá nhân nam 67kg Vòng loại - trận 3 01/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite - Cá nhân nam 67kg Vòng loại - trận 4 01/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite - Cá nhân nam 67kg Vòng loại - trận 5 01/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite - Cá nhân nam 67kg Vòng loại - trận 6 01/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Huyện Sóc Sơn Start List Results Reports
Kumite - Cá nhân nam 67kg Vòng loại - trận 7 01/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite - Cá nhân nam 67kg Vòng loại - trận 8 01/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite - Cá nhân nam 67kg Vòng loại - trận 9 01/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite - Cá nhân nam 67kg Vòng loại - trận 10 01/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite - Cá nhân nam 67kg Vòng loại - trận 11 01/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite - Cá nhân nam 67kg Vòng loại - trận 12 01/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite - Cá nhân nam 67kg Vòng loại - trận 13 01/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite - Cá nhân nam 67kg Bán kết - trận 1 01/12/2018 15:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite - Cá nhân nam 67kg Bán kết - trận 2 01/12/2018 15:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite - Cá nhân nam 67kg Chung kết 01/12/2018 16:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite - Cá nhân nam 60kg Vòng loại - trận 1 01/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite - Cá nhân nam 60kg Vòng loại - trận 2 01/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite - Cá nhân nam 60kg Vòng loại - trận 3 01/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite - Cá nhân nam 60kg Vòng loại - trận 4 01/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite - Cá nhân nam 60kg Vòng loại - trận 5 01/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite - Cá nhân nam 60kg Vòng loại - trận 6 01/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite - Cá nhân nam 60kg Vòng loại - trận 7 01/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite - Cá nhân nam 60kg Vòng loại - trận 8 01/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite - Cá nhân nam 60kg Vòng loại - trận 9 01/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite - Cá nhân nam 60kg Vòng loại - trận 10 01/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite - Cá nhân nam 60kg Vòng loại - trận 11 01/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite - Cá nhân nam 60kg Vòng loại - trận 12 01/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite - Cá nhân nam 60kg Vòng loại - trận 13 01/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite - Cá nhân nam 60kg Vòng loại - trận 14 01/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite - Cá nhân nam 60kg Bán kết - trận 1 01/12/2018 15:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite - Cá nhân nam 60kg Bán kết - trận 2 01/12/2018 15:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite - Cá nhân nam 60kg Chung kết 01/12/2018 16:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite - Cá nhân nam 55kg Chung kết 01/12/2018 16:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite - Cá nhân nam 55kg Bán kết - trận 1 01/12/2018 15:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite - Cá nhân nam 55kg Bán kết - trận 2 01/12/2018 15:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite - Cá nhân nam 55kg Vòng loại - trận 1 01/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite - Cá nhân nam 55kg Vòng loại - trận 2 01/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite - Cá nhân nam 55kg Vòng loại - trận 3 01/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite - Cá nhân nam 55kg Vòng loại - trận 4 01/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite - Cá nhân nam 55kg Vòng loại - trận 5 01/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite - Cá nhân nam 55kg Vòng loại - trận 6 01/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite - Cá nhân nam 55kg Vòng loại - trận 7 01/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite - Cá nhân nam 55kg Vòng loại - trận 8 01/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite - Cá nhân nam 55kg Vòng loại - trận 9 01/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite - Cá nhân nam 55kg Vòng loại - trận 10 01/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite - Cá nhân nam 55kg Vòng loại - trận 11 01/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
02/12/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Kumite - Cá nhân nữ 68kg Vòng loại - trận 1 02/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite - Cá nhân nữ 68kg Vòng loại - trận 2 02/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite - Cá nhân nữ 68kg Vòng loại - trận 3 02/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite - Cá nhân nữ 68kg Vòng loại - trận 4 02/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite - Cá nhân nữ 68kg Vòng loại - trận 5 02/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite - Cá nhân nữ 68kg Vòng loại - trận 6 02/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite - Cá nhân nữ 68kg Vòng loại - trận 7 02/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite - Cá nhân nữ 68kg Vòng loại - trận 8 02/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite - Cá nhân nữ 68kg Vòng loại - trận 9 02/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite - Cá nhân nữ 68kg Vòng loại - trận 10 02/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite - Cá nhân nữ 68kg Vòng loại - trận 11 02/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite - Cá nhân nữ 68kg Bán kết - trận 1 02/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite - Cá nhân nữ 68kg Bán kết - trận 2 02/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite - Cá nhân nữ 68kg Chung kết 02/12/2018 10:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite - Cá nhân nữ 61kg Vòng loại - trận 1 02/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite - Cá nhân nữ 61kg Vòng loại - trận 2 02/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite - Cá nhân nữ 61kg Vòng loại - trận 3 02/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite - Cá nhân nữ 61kg Vòng loại - trận 4 02/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite - Cá nhân nữ 61kg Bán kết - trận 1 02/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite - Cá nhân nữ 61kg Bán kết - trận 2 02/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite - Cá nhân nữ 61kg Chung kết 02/12/2018 10:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite - Cá nhân nam 50kg Vòng loại - trận 1 02/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite - Cá nhân nam 50kg Vòng loại - trận 2 02/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite - Cá nhân nam 50kg Vòng loại - trận 3 02/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite - Cá nhân nam 50kg Vòng loại - trận 4 02/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite - Cá nhân nam 50kg Vòng loại - trận 5 02/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite - Cá nhân nam 50kg Vòng loại - trận 6 02/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Huyện Sóc Sơn Start List Results Reports
Kumite - Cá nhân nam 50kg Ban kết - trận 1 02/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite - Cá nhân nam 50kg Ban kết - trận 2 02/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite - Cá nhân nam 50kg Chung kết 02/12/2018 10:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite - Cá nhân nữ trên 68kg Vòng loại - trận 1 02/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite - Cá nhân nữ trên 68kg Vòng loại - trận 2 02/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite - Cá nhân nữ trên 68kg Vòng loại - trận 4 02/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite - Cá nhân nữ trên 68kg Bán kết - trận 2 02/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite - Cá nhân nữ trên 68kg Chung kết 02/12/2018 10:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite - Cá nhân nữ trên 68kg Vòng loại - trận 3 02/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite - Cá nhân nữ trên 68kg Bán kết - trận 1 02/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite - Cá nhân nữ trên 68kg Vòng loại - trận 5 02/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite - Cá nhân nữ 55kg Vòng loại - trận 1 02/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite - Cá nhân nữ 55kg Vòng loại - trận 2 02/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite - Cá nhân nữ 55kg Vòng loại - trận 3 02/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite - Cá nhân nữ 55kg Vòng loại - trận 4 02/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite - Cá nhân nữ 55kg Vòng loại - trận 5 02/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite - Cá nhân nữ 55kg Vòng loại - trận 6 02/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite - Cá nhân nữ 55kg Vòng loại - trận 7 02/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite - Cá nhân nữ 55kg Vòng loại - trận 8 02/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite - Cá nhân nữ 55kg Bán kết - trận 1 02/12/2018 15:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite - Cá nhân nữ 55kg Bán kết - trận 2 02/12/2018 15:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite - Cá nhân nữ 55kg Chung kết 02/12/2018 16:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite - Cá nhân nữ 44kg Vòng loại - trận 1 02/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite - Cá nhân nữ 44kg Vòng loại - trận 2 02/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite - Cá nhân nữ 44kg Vòng loại - trận 3 02/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite - Cá nhân nữ 44kg Vòng loại - trận 4 02/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite - Cá nhân nữ 44kg Vòng loại - trận 5 02/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite - Cá nhân nữ 44kg Vòng loại - trận 6 02/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite - Cá nhân nữ 44kg Vòng loại - trận 7 02/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite - Cá nhân nữ 44kg Vòng loại - trận 8 02/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite - Cá nhân nữ 44kg Vòng loại - trận 9 02/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite - Cá nhân nữ 44kg Vòng loại - trận 10 02/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite - Cá nhân nữ 44kg Bán kết - trận 1 02/12/2018 15:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite - Cá nhân nữ 44kg Bán kết - trận 2 02/12/2018 15:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite - Cá nhân nữ 44kg Chung kết 02/12/2018 16:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite - Cá nhân nữ 47kg Vòng loại - trận 1 02/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite - Cá nhân nữ 47kg Vòng loại - trận 2 02/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite - Cá nhân nữ 47kg Vòng loại - trận 3 02/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite - Cá nhân nữ 47kg Vòng loại - trận 4 02/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite - Cá nhân nữ 47kg Vòng loại - trận 5 02/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite - Cá nhân nữ 47kg Vòng loại - trận 6 02/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite - Cá nhân nữ 47kg Vòng loại - trận 7 02/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite - Cá nhân nữ 47kg Vòng loại - trận 8 02/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite - Cá nhân nữ 47kg Vòng loại - trận 9 02/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite - Cá nhân nữ 47kg Vòng loại - trận 10 02/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite - Cá nhân nữ 47kg Bán kết - trận 1 02/12/2018 15:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite - Cá nhân nữ 47kg Bán kết - trận 2 02/12/2018 15:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite - Cá nhân nữ 47kg Chung kết 02/12/2018 16:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite - Cá nhân nữ 50kg Vòng loại - trận 1 02/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite - Cá nhân nữ 50kg Vòng loại - trận 2 02/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite - Cá nhân nữ 50kg Vòng loại - trận 3 02/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite - Cá nhân nữ 50kg Vòng loại - trận 4 02/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite - Cá nhân nữ 50kg Vòng loại - trận 5 02/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite - Cá nhân nữ 50kg Vòng loại - trận 6 02/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite - Cá nhân nữ 50kg Bán kết - trận 1 02/12/2018 15:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite - Cá nhân nữ 50kg Bán kết - trận 2 02/12/2018 15:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite - Cá nhân nữ 50kg Chung kết 02/12/2018 16:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
03/12/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Kumite đồng đội Nam nhóm 2 Vòng loại - Trận 1 03/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite đồng đội Nam nhóm 2 Vòng loại - Trận 2 03/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite đồng đội Nam nhóm 2 Vòng loại - Trận 3 03/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite đồng đội Nam nhóm 2 Vòng loại - Trận 4 03/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite đồng đội Nam nhóm 2 Vòng loại - Trận 5 03/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite đồng đội Nam nhóm 2 Vòng loại - Trận 6 03/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite đồng đội Nam nhóm 2 Vòng loại - Trận 7 03/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite đồng đội Nam nhóm 2 Vòng loại - Trận 8 03/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite đồng đội Nam nhóm 2 Vòng loại - Trận 9 03/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite đồng đội Nam nhóm 2 Vòng loại - Trận 10 03/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite đồng đội Nam nhóm 2 Bán kết - Trận 1 03/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite đồng đội Nam nhóm 2 Bán kết - Trận 2 03/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite đồng đội Nam nhóm 2 Chung kết 03/12/2018 10:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite đồng đội Nam nhóm 1 Vòng loại - Trận 1 03/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite đồng đội Nam nhóm 1 Vòng loại - Trận 2 03/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite đồng đội Nam nhóm 1 Vòng loại - Trận 3 03/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite đồng đội Nam nhóm 1 Vòng loại - Trận 4 03/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite đồng đội Nam nhóm 1 Vòng loại - Trận 5 03/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite đồng đội Nam nhóm 1 Vòng loại - Trận 6 03/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite đồng đội Nam nhóm 1 Vòng loại - Trận 7 03/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite đồng đội Nam nhóm 1 Vòng loại - Trận 8 03/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite đồng đội Nam nhóm 1 Vòng loại - Trận 9 03/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite đồng đội Nam nhóm 1 Bán kết - Trận 1 03/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite đồng đội Nam nhóm 1 Bán kết - Trận 2 03/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite đồng đội Nam nhóm 1 Chung kết 03/12/2018 15:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
04/12/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Kumite đồng đội Nữ nhóm 1 Vòng loại - trận 1 04/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite đồng đội Nữ nhóm 1 Vòng loại - trận 2 04/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite đồng đội Nữ nhóm 1 Vòng loại - trận 3 04/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite đồng đội Nữ nhóm 1 Vòng loại - trận 4 04/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite đồng đội Nữ nhóm 1 Vòng loại - trận 5 04/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite đồng đội Nữ nhóm 1 Vòng loại - trận 6 04/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite đồng đội Nữ nhóm 1 Vòng loại - trận 7 04/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite đồng đội Nữ nhóm 1 Vòng loại - trận 8 04/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite đồng đội Nữ nhóm 1 Vòng loại - trận 9 04/12/2018 08:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite đồng đội Nữ nhóm 1 Bán kết - Trận 1 04/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite đồng đội Nữ nhóm 1 Bán kết - Trận 2 04/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite đồng đội Nữ nhóm 1 Chung kết 04/12/2018 10:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite đồng đội Nữ nhóm 2 Vòng loại - Trận 1 04/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite đồng đội Nữ nhóm 2 Vòng loại - Trận 2 04/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite đồng đội Nữ nhóm 2 Vòng loại - Trận 3 04/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite đồng đội Nữ nhóm 2 Vòng loại - Trận 4 04/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite đồng đội Nữ nhóm 2 Bán kết - Trận 1 04/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite đồng đội Nữ nhóm 2 Bán kết - Trận 2 04/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Kumite đồng đội Nữ nhóm 2 Chung kết 04/12/2018 15:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports