Ngày 27 / 06 / 2019
Menu
Judo
Lịch thi đấu chi tiết của môn: Judo
Xem toàn bộ lịch1516171819202122232425262728293012345678910
Tổng số 250 nội dung thi đấu
30/11/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Đối kháng nam - 55kg Trận 1 30/11/2018 08:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nam - 55kg Trận 4 30/11/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nam - 55kg Trận 5 30/11/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nam - 55kg Trận 7 30/11/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nam - 50kg Trận 3 30/11/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nam - 50kg Trận 9 30/11/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nam - 50kg Trận 11 30/11/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nam - 50kg Trận 12 30/11/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nữ - 45kg Trận 1 30/11/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nữ - 45kg Trận 3 30/11/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nữ - 45kg Trận 4 30/11/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nữ - 42kg Trận 1 30/11/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nữ - 42kg Trận 2 30/11/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nữ - 42kg Trận 3 30/11/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nữ - 42kg Trận 4 30/11/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nam - 55kg Trận 9 30/11/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nam - 55kg Trận 10 30/11/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nam - 55kg Trận 11 30/11/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nam - 55kg Trận 12 30/11/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nam - 55kg Trận 15 - BK1 30/11/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nam - 55kg Trận 16 - BK2 30/11/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nam - 50kg Trận 15 - BK1 30/11/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nam - 50kg Trận 16 - BK2 30/11/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nữ - 45kg Trận 7 - BK1 30/11/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nữ - 45kg Trận 8 - BK1 30/11/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nữ - 42kg Trận 7 - BK1 30/11/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nữ - 42kg Trận 8 - BK2 30/11/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nữ - 45kg Chung kết 30/11/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nữ - 42kg Chung kết 30/11/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nam - 55kg Chung kết 30/11/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nam - 50kg Chung kết 30/11/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nam - 50kg Trận 10 30/11/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nam - 55kg Trận 17 - BK3 30/11/2018 02:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nam - 55kg Trận 18 - BK4 30/11/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nam - 55kg Trận 13 30/11/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nam - 55kg Trận 14 30/11/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nam - 50kg Trận 13 30/11/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nam - 50kg Trận 14 30/11/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nam - 50kg Trận 17 - BK3 30/11/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nam - 50kg Trận 18 - BK4 30/11/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
01/12/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Đối kháng nam - 60kg Trận 1 01/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nam - 60kg Trận 2 01/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nam - 60kg Trận 4 01/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nam - 60kg Trận 6 01/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nam - 60kg Trận 8 01/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nam - 66kg Trận 1 01/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nam - 66kg Trận 3 01/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nam - 66kg Trận 4 01/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nam - 66kg Trận 5 01/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nam - 66kg Trận 6 01/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nam - 66kg Trận 7 01/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nam - 66kg Trận 8 01/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nữ - 48kg Trận 8 01/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nữ - 48kg Trận 9 01/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nữ - 48kg Trận 10 01/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nữ - 48kg Trận 11 01/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nữ - 52kg Trận 1 01/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nữ - 52kg Trận 4 01/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nữ - 52kg Trận 5 01/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nữ - 52kg Trận 7 01/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nam - 73kg Trận 18 01/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nam - 66kg Trận 9 01/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nam - 66kg Trận 10 01/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nam - 66kg Trận 11 01/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nam - 66kg Trận 12 01/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nam - 66kg Trận 13 01/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nam - 66kg Trận 14 01/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nam - 66kg Trận 15 - BK 01/12/2018 15:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nam - 66kg Trận 16 - BK 01/12/2018 15:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nam - 66kg Trận 17 - BK 01/12/2018 15:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nam - 66kg Trận 18 - BK 01/12/2018 15:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nam - 66kg Chung kết 01/12/2018 16:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nam - 60kg Trận 9 01/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nam - 60kg Trận 10 01/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nam - 60kg Trận 11 01/12/2018 02:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nam - 60kg Trận 12 01/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nam - 60kg Trận 13 01/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nam - 60kg Trận 14 01/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nam - 60kg Trận 15 - BK 01/12/2018 15:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nam - 60kg Trận 16 - BK 01/12/2018 15:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nam - 60kg Trận 17 - BK 01/12/2018 15:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nam - 60kg Trận 18 - BK 01/12/2018 15:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nam - 60kg Chung kết 01/12/2018 16:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nữ - 52kg Trận 9 01/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nữ - 52kg Trận 10 01/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nữ - 52kg Trận 11 01/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nữ - 52kg Trận 12 01/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nữ - 52kg Trận 13 01/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nữ - 52kg Trận 14 01/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nữ - 52kg Trận 15 - BK 01/12/2018 15:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nữ - 52kg Trận 16 - BK 01/12/2018 15:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nữ - 52kg Trận 17 - BK 01/12/2018 15:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nữ - 52kg Trận 18 - BK 01/12/2018 15:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nữ - 52kg Chung kết 01/12/2018 16:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nữ - 48kg Trận 12 01/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nữ - 48kg Trận 13 01/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nữ - 48kg Trận 14 01/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nữ - 48kg Trận 15 - BK 01/12/2018 15:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nữ - 48kg Trận 16 - BK 01/12/2018 15:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nữ - 48kg Trận 17 - BK 01/12/2018 15:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nữ - 48kg Trận 18 - BK 01/12/2018 15:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nữ - 48kg Chung kết 01/12/2018 16:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
02/12/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Đối kháng nam - 90kg Trận 7 02/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nam - 73kg Trận 15 02/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nam - 73kg Trận 17 02/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nam - 73kg Trận 19 02/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nam - 73kg Trận 20 02/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nam - 73kg Trận 21 02/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nam - 73kg Trận 22 02/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nam - 73kg Trận 23 02/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nam - 81kg Trận 1 02/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nam - 81kg Trận 6 02/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nam - 81kg Trận 10 02/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nam - 81kg Trận 12 02/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nam - 90kg Trận 7 02/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nam - 90kg Trận 9 02/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nam - 90kg Trận 10 02/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nam - 90kg Trận 11 02/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nữ - 63kg Trận 1 02/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nữ - 63kg Trận 2 02/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nữ - 63kg Trận 4 02/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nữ - 63kg Trận 5 02/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nữ - 63kg Trận 6 02/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nữ - 63kg Trận 7 02/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nữ - 57kg Trận 1 02/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nữ - 57kg Trận 2 02/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nữ - 57kg Trận 3 02/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nữ - 57kg Trận 4 02/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nữ - 57kg Trận 5 02/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nữ - 57kg Trận 6 02/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nữ - 57kg Trận 8 02/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nam - 81kg Trận 9 02/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nam - 81kg Trận 12 02/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nam - 81kg Trận 13 02/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nam - 81kg Trận 14 02/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nam - 81kg Trận 15 - BK1 02/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nam - 81kg Trận 16 - BK2 02/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nam - 81kg Trận 17- BK3 02/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nam - 81kg Trận 18 - BK4 02/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nam - 73kg Trận 24 02/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nam - 73kg Trận 25 02/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nam - 73kg Trận 26 02/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nam - 73kg Trận 27 02/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nam - 73kg Trận 28 02/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nam - 73kg Trận 29 02/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nam - 73kg Trận 30 02/12/2018 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nam - 73kg Trận 31 - BK1 02/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nam - 73kg Trận 32 - BK2 02/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nam - 73kg Trận 33 - BK3 02/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nam - 73kg Trận 34 - BK4 02/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nữ - 57kg Trận 9 02/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nữ - 57kg Trận 10 02/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nữ - 57kg Trận 11 02/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nữ - 57kg Trận 12 02/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nữ - 57kg Trận 13 02/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nữ - 57kg Trận 14 02/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nữ - 57kg Trận 15 - BK1 02/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nữ - 57kg Trận 16 - BK2 02/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nữ - 57kg Trận 17- BK3 02/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nữ - 57kg Trận 18 - BK4 02/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nữ - 57kg Chung kết 02/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nữ - 63kg Trận 9 02/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nữ - 63kg Trận 10 02/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nữ - 63kg Trận 11 02/12/2018 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nữ - 63kg Trận 12 02/12/2018 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nữ - 63kg Trận 13 02/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nữ - 63kg Trận 14 02/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nữ - 63kg Trận 15 02/12/2018 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nữ - 63kg Trận 16 02/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nữ - 63kg Trận 17- BK1 02/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nữ - 63kg Trận 18 - BK2 02/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nữ - 63kg Chung kết 02/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nam - 73kg Chung kết 02/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nam - 81kg Chung kết 02/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nam - 90kg Trận 17 BK1 02/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nam - 90kg Trận 18 - BK2 02/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nam - 90kg Chung kết 02/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
03/12/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Đối kháng nam + 100kg Trận 2 03/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nam + 100kg Trận 3 03/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nam + 100kg Trận 7 03/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nam + 100kg Trận 8 03/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nam + 100kg Trận 9 - BK1 03/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nam + 100kg Trận 10 - BK2 03/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nam + 100kg Chung kết 03/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nữ - 70kg Trận 1 03/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nữ - 70kg Trận 2 03/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nữ - 70kg Trận 3 03/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nữ - 70kg Trận 4 03/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nữ - 70kg Trận 6 03/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nữ - 70kg Trận 7 03/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nữ - 70kg Trận 8 03/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nữ - 70kg Trận 9 - BK1 03/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nữ - 70kg Trận 10 - BK2 03/12/2018 21:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nữ - 70kg Chung kết 03/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nữ - 70kg Trận 5 03/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nam - 100kg Trận 1 03/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nam - 100kg Trận 2 03/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nam - 100kg Trận 3 03/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nam - 100kg Trận 4 03/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nam - 100kg Trận 5 03/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nam - 100kg Trận 6 03/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nam - 100kg Trận 7 03/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nam - 100kg Trận 8 03/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nam - 100kg Trận 9 - BK1 03/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nam - 100kg Trận 10 - BK2 03/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nam - 100kg Chung kết 03/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nữ - 78kg Trận 1 03/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nữ - 78kg Trận 2 03/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nữ - 78kg Trận 3 03/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nữ - 78kg Trận 4 03/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nữ - 78kg Trận 5 03/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nữ - 78kg Trận 6 03/12/2018 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nữ - 78kg Trận 7 03/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nữ - 78kg Trận 8 03/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nữ - 78kg Trận 9 - BK1 03/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nữ - 78kg Trận 10 - BK2 03/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nữ - 78kg Chung kết 03/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nữ + 78kg Trận 2 03/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nữ + 78kg Trận 4 03/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nữ + 78kg Trận 7 03/12/2018 09:00 Đồi Ông Tượng - Phường Thái Bình - TP Hòa Bình Start List Results Reports
Đối kháng nữ + 78kg Trận 8 03/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nữ + 78kg Trận 9 - BK1 03/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nữ + 78kg Trận 10 - BK2 03/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đối kháng nữ + 78kg Chung kết 03/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
04/12/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Đồng đội nữ (-45kg, -48kg, -52kg, -57kg, -63kg) Trận 2 04/12/2018 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đồng đội nữ (-45kg, -48kg, -52kg, -57kg, -63kg) Trận 9 04/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đồng đội nữ (-45kg, -48kg, -52kg, -57kg, -63kg) Trận 10 04/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đồng đội nữ (-45kg, -48kg, -52kg, -57kg, -63kg) Trận 11 04/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đồng đội nữ (-45kg, -48kg, -52kg, -57kg, -63kg) Trận 13 04/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đồng đội nữ (-45kg, -48kg, -52kg, -57kg, -63kg) Trận 14 04/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đồng đội nữ (-45kg, -48kg, -52kg, -57kg, -63kg) Trận 15 04/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đồng đội nữ (-45kg, -48kg, -52kg, -57kg, -63kg) Trận 16 04/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đồng đội nữ (-45kg, -48kg, -52kg, -57kg, -63kg) Trận 17 - BK1 04/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đồng đội nữ (-45kg, -48kg, -52kg, -57kg, -63kg) Trận 18 - BK2 04/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đồng đội nữ (-45kg, -48kg, -52kg, -57kg, -63kg) Chung kết 04/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đồng đội nữ (-45kg, -48kg, -52kg, -57kg, -63kg) Trận 12 04/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
05/12/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Đồng đội nam (-55kg, -60kg, -66kg, -73kg, -81kg) Trận 2 05/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đồng đội nam (-55kg, -60kg, -66kg, -73kg, -81kg) Trận 3 05/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đồng đội nam (-55kg, -60kg, -66kg, -73kg, -81kg) Trận 7 05/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đồng đội nam (-55kg, -60kg, -66kg, -73kg, -81kg) Trận 9 05/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đồng đội nam (-55kg, -60kg, -66kg, -73kg, -81kg) Trận 10 05/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đồng đội nam (-55kg, -60kg, -66kg, -73kg, -81kg) Trận 11 05/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đồng đội nam (-55kg, -60kg, -66kg, -73kg, -81kg) Trận 12 05/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đồng đội nam (-55kg, -60kg, -66kg, -73kg, -81kg) Trận 13 05/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đồng đội nam (-55kg, -60kg, -66kg, -73kg, -81kg) Trận 14 05/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đồng đội nam (-55kg, -60kg, -66kg, -73kg, -81kg) Trận 15 05/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đồng đội nam (-55kg, -60kg, -66kg, -73kg, -81kg) Trận 16 05/12/2018 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đồng đội nam (-55kg, -60kg, -66kg, -73kg, -81kg) Trận 17 - BK1 05/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đồng đội nam (-55kg, -60kg, -66kg, -73kg, -81kg) Trận 18 - BK2 05/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Đồng đội nam (-55kg, -60kg, -66kg, -73kg, -81kg) Chung kết 05/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports