Ngày 27 / 06 / 2019
Menu
Bóng ném
Lịch thi đấu chi tiết của môn: Bóng ném
Xem toàn bộ lịch1516171819202122232425262728293012345678910
Tổng số 18 nội dung thi đấu
16/11/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Đồng đội nam Vòng Loại Trận 1 - Nam 16/11/2018 16:00 Nhà thi đấu Quận Hoàng Mai Start List Results Reports
Đồng đội nam Vòng Loại Trận 2 - Nam 16/11/2018 16:00 Nhà thi đấu Quận Hoàng Mai Start List Results Reports
17/11/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Đồng đội nữ Vòng Loại Trận 3 - Nữ 17/11/2018 02:00 Nhà thi đấu Quận Hoàng Mai Start List Results Reports
Đồng đội nữ Vòng Loại Trận 4 - Nữ 17/11/2018 16:00 Nhà thi đấu Quận Hoàng Mai Start List Results Reports
18/11/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Đồng đội nam Vòng Loại Trận 5 - Nam 18/11/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Hoàng Mai Start List Results Reports
Đồng đội nam Vòng Loại - Trận 6 - Nam 18/11/2018 16:00 Nhà thi đấu Quận Hoàng Mai Start List Results Reports
19/11/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Đồng đội nữ Vòng Loại Trận 7 - Nữ 19/11/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Hoàng Mai Start List Results Reports
Đồng đội nữ Vòng Loại Trận 8 - Nữ 19/11/2018 04:00 Nhà thi đấu Quận Hoàng Mai Start List Results Reports
20/11/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Đồng đội nam Vòng Loại - Trận 9 - Nam 20/11/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Hoàng Mai Start List Results Reports
Đồng đội nam Vòng Loại - Trận 10 - Nam 20/11/2018 16:00 Nhà thi đấu Quận Hoàng Mai Start List Results Reports
21/11/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Đồng đội nữ Vòng Loại - Trận 11 - Nữ 21/11/2018 02:00 Nhà thi đấu Quận Hoàng Mai Start List Results Reports
Đồng đội nữ Vòng Loại - Trận 12 - Nữ 21/11/2018 16:00 Nhà thi đấu Quận Hoàng Mai Start List Results Reports
22/11/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Đồng đội nam Bán kết 1 22/11/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Hoàng Mai Start List Results Reports
Đồng đội nam Bán kết 2 22/11/2018 16:00 Nhà thi đấu Quận Hoàng Mai Start List Results Reports
23/11/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Đồng đội nữ Bán kết 1 23/11/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Hoàng Mai Start List Results Reports
Đồng đội nữ Bán kết 2 23/11/2018 16:00 Nhà thi đấu Quận Hoàng Mai Start List Results Reports
24/11/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Đồng đội nữ Chung kết 24/11/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Hoàng Mai Start List Results Reports
Đồng đội nam Chung kết 24/11/2018 16:00 Nhà thi đấu Quận Hoàng Mai Start List Results Reports