Ngày 27 / 06 / 2019
Menu
Golf
Lịch thi đấu chi tiết của môn: Golf
Xem toàn bộ lịch1516171819202122232425262728293012345678910
Tổng số 16 nội dung thi đấu
29/11/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Đơn Nam Chung kết 29/11/2018 08:00 Sân Golf Đồng Mô Start List Results Reports
Đơn nữ Chung kết 29/11/2018 08:00 Sân Golf Đồng Mô Start List Results Reports
30/11/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Đồng Đội Nữ Tứ kết 1 30/11/2018 07:00 Sân Golf Đồng Mô Start List Results Reports
Đồng Đội Nam Tứ kết 1 30/11/2018 07:30 Sân Golf Đồng Mô Start List Results Reports
Đồng Đội Nữ Tứ kết 2 30/11/2018 07:00 Sân Golf Đồng Mô Start List Results Reports
Đồng Đội Nam Tứ kết 2 30/11/2018 08:00 Sân Golf Đồng Mô Start List Results Reports
Đồng Đội Nam Tứ kết 3 30/11/2018 07:30 Sân Golf Đồng Mô Start List Results Reports
Đồng Đội Nam Tứ kết 4 30/11/2018 08:00 Sân Golf Đồng Mô Start List Results Reports
Đồng Đội Nam Bán kết 1 30/11/2018 13:00 Sân Golf Đồng Mô Start List Results Reports
Đồng Đội Nam Bán kết 2 30/11/2018 13:00 Sân Golf Đồng Mô Start List Results Reports
Đồng Đội Nữ Bán kết 1 30/11/2018 00:40 Sân Golf Đồng Mô Start List Results Reports
Đồng Đội Nữ Bán kết 2 30/11/2018 00:40 Sân Golf Đồng Mô Start List Results Reports
01/12/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Đồng Đội Nữ Tranh HCĐ 01/12/2018 07:00 Sân Golf Đồng Mô Start List Results Reports
Đồng Đội Nam Tranh HCĐ 01/12/2018 07:00 Sân Golf Đồng Mô Start List Results Reports
Đồng Đội Nữ Chung kết 01/12/2018 09:00 Sân Golf Đồng Mô Start List Results Reports
Đồng Đội Nam Chung kết 01/12/2018 10:00 Sân Golf Đồng Mô Start List Results Reports