Ngày 27 / 06 / 2019
Menu
Bóng đá Futsal
Lịch thi đấu chi tiết của môn: Bóng đá Futsal
Xem toàn bộ lịch1516171819202122232425262728293012345678910
Tổng số 16 nội dung thi đấu
01/12/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Bóng đá Futsal Nam Trận 1: Hà Nội - Đà Nẵng 01/12/2018 10:00 Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Start List Results Reports
Bóng đá Futsal Nam Trận 2: TPHCM - Quảng Nam 01/12/2018 12:00 Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Start List Results Reports
Bóng đá Futsal Nam Trận 3: Khánh Hòa - Ninh Thuận 01/12/2018 14:00 Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Start List Results Reports
Bóng đá Futsal Nam Trận 4: Cao bằng - Gia Lai 01/12/2018 16:00 Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Start List Results Reports
02/12/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Bóng đá Futsal Nam Trận 5: Ninh Thuận - Hà Nội 02/12/2018 10:00 Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Start List Results Reports
Bóng đá Futsal Nam Trận 6: Gia Lai - TPHCM 02/12/2018 12:00 Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Start List Results Reports
Bóng đá Futsal Nam Trận 7: Đà Nẵng - Khánh Hòa 02/12/2018 14:00 Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Start List Results Reports
Bóng đá Futsal Nam Trận 8: Quảng Nam - Cao Bằng 02/12/2018 16:00 Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Start List Results Reports
04/12/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Bóng đá Futsal Nam Trận 9: Quảng Nam - Gia Lai 04/12/2018 10:00 Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Start List Results Reports
Bóng đá Futsal Nam Trận 10: Đà Nẵng - Ninh Thuận 04/12/2018 12:00 Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Start List Results Reports
Bóng đá Futsal Nam Trận 11: TPHCM - Cao bằng 04/12/2018 14:00 Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Start List Results Reports
Bóng đá Futsal Nam Trận 12: Hà Nội - Khánh Hòa 04/12/2018 16:00 Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Start List Results Reports
06/12/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Bóng đá Futsal Nam Trận 13 - Bán kết 1: Khánh Hòa - TPHCM 06/12/2018 14:00 Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Start List Results Reports
Bóng đá Futsal Nam Trận 14 - Bán kết 2: Cao bằng - Hà Nội 06/12/2018 16:30 Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Start List Results Reports
08/12/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Bóng đá Futsal Nam Trận 15 - Tranh hạng Ba: TP HCM - Cao Bằng 08/12/2018 14:00 Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Start List Results Reports
Bóng đá Futsal Nam Trận 16 - Chung kết: Khánh Hòa - Hà Nội 08/12/2018 16:30 Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Start List Results Reports