Ngày 27 / 06 / 2019
Menu
Đấu kiếm
Lịch thi đấu chi tiết của môn: Đấu kiếm
Xem toàn bộ lịch1516171819202122232425262728293012345678910
Tổng số 121 nội dung thi đấu
03/12/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Cá nhân - Kiếm ba cạnh Nam Vòng loại 1 03/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Cầu Giấy Start List Results Reports
Cá nhân - Kiếm ba cạnh Nam Vòng loại 2 03/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Cầu Giấy Start List Results Reports
Cá nhân - Kiếm ba cạnh Nam Vòng loại 3 03/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Cầu Giấy Start List Results Reports
Cá nhân - Kiếm ba cạnh Nam Vòng loại 4 03/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Cầu Giấy Start List Results Reports
Cá nhân - Kiếm ba cạnh Nam Vòng loại 5 03/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Cầu Giấy Start List Results Reports
Cá nhân - Kiếm ba cạnh Nam Vòng loại 6 03/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Cầu Giấy Start List Results Reports
Cá nhân - Kiếm ba cạnh Nam Vòng loại 7 03/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Cầu Giấy Start List Results Reports
Cá nhân - Kiếm ba cạnh Nam Vòng loại 8 03/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Cầu Giấy Start List Results Reports
Cá nhân - Kiếm ba cạnh Nam Vòng loại 9 03/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Cầu Giấy Start List Results Reports
Cá nhân - Kiếm ba cạnh Nam Vòng loại 10 03/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Cầu Giấy Start List Results Reports
Cá nhân - Kiếm ba cạnh Nam Vòng loại 11 03/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Cầu Giấy Start List Results Reports
Cá nhân - Kiếm ba cạnh Nam Vòng loại 12 03/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Cầu Giấy Start List Results Reports
Cá nhân - Kiếm ba cạnh Nam Tứ kết 1 03/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Cầu Giấy Start List Results Reports
Cá nhân - Kiếm ba cạnh Nam Tứ kết 2 03/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Cầu Giấy Start List Results Reports
Cá nhân - Kiếm ba cạnh Nam Tứ kết 3 03/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Cầu Giấy Start List Results Reports
Cá nhân - Kiếm ba cạnh Nam Tứ kết 4 03/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Cầu Giấy Start List Results Reports
Cá nhân - Kiếm Chém Nữ Vòng loại 1 03/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Cầu Giấy Start List Results Reports
Cá nhân - Kiếm Chém Nữ Vòng loại 2 03/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Cầu Giấy Start List Results Reports
Cá nhân - Kiếm Chém Nữ Vòng loại 3 03/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Cầu Giấy Start List Results Reports
Cá nhân - Kiếm Chém Nữ Vòng loại 4 03/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Cầu Giấy Start List Results Reports
Cá nhân - Kiếm Chém Nữ Vòng loại 5 03/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Cầu Giấy Start List Results Reports
Cá nhân - Kiếm Chém Nữ Vòng loại 6 03/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Cầu Giấy Start List Results Reports
Cá nhân - Kiếm Chém Nữ Vòng loại 7 03/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Cầu Giấy Start List Results Reports
Cá nhân - Kiếm Chém Nữ Tứ kết 1 03/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Cầu Giấy Start List Results Reports
Cá nhân - Kiếm Chém Nữ Tứ kết 2 03/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Cầu Giấy Start List Results Reports
Cá nhân - Kiếm Chém Nữ Tứ kết 3 03/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Cầu Giấy Start List Results Reports
Cá nhân - Kiếm Chém Nữ Tứ kết 4 03/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Cầu Giấy Start List Results Reports
Cá nhân - Kiếm Chém Nữ Bán kết 1 03/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Cầu Giấy Start List Results Reports
Cá nhân - Kiếm Chém Nữ Bán kết 2 03/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Cầu Giấy Start List Results Reports
Cá nhân - Kiếm Chém Nữ Chung kết 03/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Cầu Giấy Start List Results Reports
Cá nhân - Kiếm ba cạnh Nam Bán kết 1 03/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Cầu Giấy Start List Results Reports
Cá nhân - Kiếm ba cạnh Nam Bán kết 2 03/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Cầu Giấy Start List Results Reports
Cá nhân - Kiếm ba cạnh Nam Chung kết 03/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Cầu Giấy Start List Results Reports
04/12/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Cá nhân - Kiếm ba cạnh Nữ Tứ kết 1 04/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Cầu Giấy Start List Results Reports
Cá nhân - Kiếm ba cạnh Nữ Tứ kết 2 04/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Cầu Giấy Start List Results Reports
Cá nhân - Kiếm ba cạnh Nữ Tứ kết 3 04/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Cầu Giấy Start List Results Reports
Cá nhân - Kiếm ba cạnh Nữ Tứ kết 4 04/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Cầu Giấy Start List Results Reports
Cá nhân - Kiếm ba cạnh Nữ Bán kết 1 04/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Cầu Giấy Start List Results Reports
Cá nhân - Kiếm ba cạnh Nữ Bán kết 2 04/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Cầu Giấy Start List Results Reports
Cá nhân - Kiếm ba cạnh Nữ Chung kết 04/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Cầu Giấy Start List Results Reports
Cá nhân - Kiếm Liễu Nam Tứ kết 1 04/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Cầu Giấy Start List Results Reports
Cá nhân - Kiếm Liễu Nam Tứ kết 2 04/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Cầu Giấy Start List Results Reports
Cá nhân - Kiếm Liễu Nam Tứ kết 3 04/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Cầu Giấy Start List Results Reports
Cá nhân - Kiếm Liễu Nam Tứ kết 4 04/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Cầu Giấy Start List Results Reports
Cá nhân - Kiếm Liễu Nam Bán kết 1 04/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Cầu Giấy Start List Results Reports
Cá nhân - Kiếm Liễu Nam Bán kết 2 04/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Cầu Giấy Start List Results Reports
Cá nhân - Kiếm Liễu Nam Chung kết 04/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Cầu Giấy Start List Results Reports
Cá nhân - Kiếm ba cạnh Nữ Vòng loại 1 04/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Cầu Giấy Start List Results Reports
Cá nhân - Kiếm ba cạnh Nữ Vòng loại 2 04/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Cầu Giấy Start List Results Reports
Cá nhân - Kiếm ba cạnh Nữ Vòng loại 3 04/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Cầu Giấy Start List Results Reports
Cá nhân - Kiếm ba cạnh Nữ Vòng loại 4 04/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Cầu Giấy Start List Results Reports
Cá nhân - Kiếm ba cạnh Nữ Vòng loại 5 04/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Cầu Giấy Start List Results Reports
Cá nhân - Kiếm ba cạnh Nữ Vòng loại 6 04/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Cầu Giấy Start List Results Reports
Cá nhân - Kiếm ba cạnh Nữ Vòng loại 7 04/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Cầu Giấy Start List Results Reports
Cá nhân - Kiếm ba cạnh Nữ Vòng loại 8 04/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Cầu Giấy Start List Results Reports
Cá nhân - Kiếm ba cạnh Nữ Vòng loại 9 04/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Cầu Giấy Start List Results Reports
Cá nhân - Kiếm Liễu Nam Vòng loại 1 04/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Cầu Giấy Start List Results Reports
Cá nhân - Kiếm Liễu Nam Vòng loại 2 04/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Cầu Giấy Start List Results Reports
Cá nhân - Kiếm Liễu Nam Vòng loại 3 04/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Cầu Giấy Start List Results Reports
Cá nhân - Kiếm Liễu Nam Vòng loại 4 04/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Cầu Giấy Start List Results Reports
Cá nhân - Kiếm Liễu Nam Vòng loại 5 04/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Cầu Giấy Start List Results Reports
Cá nhân - Kiếm Liễu Nam Vòng loại 6 04/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Cầu Giấy Start List Results Reports
Cá nhân - Kiếm Liễu Nam Vòng loại 7 04/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Cầu Giấy Start List Results Reports
Cá nhân - Kiếm Liễu Nam Vòng loại 8 04/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Cầu Giấy Start List Results Reports
Cá nhân - Kiếm Liễu Nam Vòng loại 9 04/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Cầu Giấy Start List Results Reports
05/12/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Cá nhân - Kiếm Liễu Nữ Vòng loại 1 05/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Cầu Giấy Start List Results Reports
Cá nhân - Kiếm Liễu Nữ Vòng loại 2 05/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Cầu Giấy Start List Results Reports
Cá nhân - Kiếm Liễu Nữ Vòng loại 3 05/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Cầu Giấy Start List Results Reports
Cá nhân - Kiếm Liễu Nữ Vòng loại 4 05/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Cầu Giấy Start List Results Reports
Cá nhân - Kiếm Liễu Nữ Vòng loại 5 05/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Cầu Giấy Start List Results Reports
Cá nhân - Kiếm Liễu Nữ Vòng loại 6 05/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Cầu Giấy Start List Results Reports
Cá nhân - Kiếm Liễu Nữ Vòng loại 7 05/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Cầu Giấy Start List Results Reports
Cá nhân - Kiếm Liễu Nữ Vòng loại 8 05/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Cầu Giấy Start List Results Reports
Cá nhân - Kiếm Liễu Nữ Vòng loại 9 05/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Cầu Giấy Start List Results Reports
Cá nhân - Kiếm Liễu Nữ Tứ kết 1 05/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Cầu Giấy Start List Results Reports
Cá nhân - Kiếm Liễu Nữ Tứ kết 2 05/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Cầu Giấy Start List Results Reports
Cá nhân - Kiếm Liễu Nữ Tứ kết 3 05/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Cầu Giấy Start List Results Reports
Cá nhân - Kiếm Liễu Nữ Tứ kết 4 05/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Cầu Giấy Start List Results Reports
Cá nhân - Kiếm Liễu Nữ Bán kết 1 05/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Cầu Giấy Start List Results Reports
Cá nhân - Kiếm Liễu Nữ Bán kết 2 05/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Cầu Giấy Start List Results Reports
Cá nhân - Kiếm Liễu Nữ Chung kết 05/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Cầu Giấy Start List Results Reports
Cá nhân - Kiếm Chém Nam Vòng loại 1 05/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Cầu Giấy Start List Results Reports
Cá nhân - Kiếm Chém Nam Vòng loại 2 05/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Cầu Giấy Start List Results Reports
Cá nhân - Kiếm Chém Nam Vòng loại 3 05/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Cầu Giấy Start List Results Reports
Cá nhân - Kiếm Chém Nam Vòng loại 4 05/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Cầu Giấy Start List Results Reports
Cá nhân - Kiếm Chém Nam Vòng loại 5 05/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Cầu Giấy Start List Results Reports
Cá nhân - Kiếm Chém Nam Vòng loại 6 05/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Cầu Giấy Start List Results Reports
Cá nhân - Kiếm Chém Nam Vòng loại 7 05/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Cầu Giấy Start List Results Reports
Cá nhân - Kiếm Chém Nam Vòng loại 8 05/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Cầu Giấy Start List Results Reports
Cá nhân - Kiếm Chém Nam Vòng loại 9 05/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Cầu Giấy Start List Results Reports
Cá nhân - Kiếm Chém Nam Vòng loại 10 05/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Cầu Giấy Start List Results Reports
Cá nhân - Kiếm Chém Nam Vòng loại 11 05/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Cầu Giấy Start List Results Reports
Cá nhân - Kiếm Chém Nam Vòng loại 12 05/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Cầu Giấy Start List Results Reports
Cá nhân - Kiếm Chém Nam Vòng loại 13 05/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Cầu Giấy Start List Results Reports
Cá nhân - Kiếm Chém Nam Tứ kết 1 05/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Cầu Giấy Start List Results Reports
Cá nhân - Kiếm Chém Nam Tứ kết 2 05/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Cầu Giấy Start List Results Reports
Cá nhân - Kiếm Chém Nam Tứ kết 3 05/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Cầu Giấy Start List Results Reports
Cá nhân - Kiếm Chém Nam Tứ kết 4 05/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Cầu Giấy Start List Results Reports
Cá nhân - Kiếm Chém Nam Bán kết 1 05/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Cầu Giấy Start List Results Reports
Cá nhân - Kiếm Chém Nam Bán kết 2 05/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Cầu Giấy Start List Results Reports
Cá nhân - Kiếm Chém Nam Chung kết 05/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Cầu Giấy Start List Results Reports
06/12/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Đồng đội - Kiếm Chém Nữ Bán kết 1 06/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Cầu Giấy Start List Results Reports
Đồng đội - Kiếm Chém Nữ Bán kết 2 06/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Cầu Giấy Start List Results Reports
Đồng đội - Kiếm Chém Nữ Chung kết 06/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Cầu Giấy Start List Results Reports
Đồng đội - Kiếm ba cạnh Nam Bán kết 1 06/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Cầu Giấy Start List Results Reports
Đồng đội - Kiếm ba cạnh Nam Bán kết 2 06/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Cầu Giấy Start List Results Reports
Đồng đội - Kiếm ba cạnh Nam Chung kết 06/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Cầu Giấy Start List Results Reports
07/12/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Đồng đội - Kiếm Liễu Nam Bán kết 1 07/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Cầu Giấy Start List Results Reports
Đồng đội - Kiếm Liễu Nam Bán kết 2 07/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Cầu Giấy Start List Results Reports
Đồng đội - Kiếm Liễu Nam Chung kết 07/12/2018 Nhà thi đấu Quận Cầu Giấy Start List Results Reports
Đồng đội - Kiếm ba cạnh Nữ Tứ kết 1 07/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Cầu Giấy Start List Results Reports
Đồng đội - Kiếm ba cạnh Nữ Bán kết 1 07/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Cầu Giấy Start List Results Reports
Đồng đội - Kiếm ba cạnh Nữ Bán kết 2 07/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Cầu Giấy Start List Results Reports
Đồng đội - Kiếm ba cạnh Nữ Chung kết 07/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Cầu Giấy Start List Results Reports
08/12/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Đồng đội - Kiếm Chém Nam Tứ kết 08/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Cầu Giấy Start List Results Reports
Đồng đội - Kiếm Chém Nam Bán kết 1 08/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Cầu Giấy Start List Results Reports
Đồng đội - Kiếm Chém Nam Bán kết 2 08/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Cầu Giấy Start List Results Reports
Đồng đội - Kiếm Chém Nam Chung kết 08/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Cầu Giấy Start List Results Reports
Đồng đội - Kiếm Liễu Nữ Bán kết 1 08/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Cầu Giấy Start List Results Reports
Đồng đội - Kiếm Liễu Nữ Bán kết 2 08/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Cầu Giấy Start List Results Reports
Đồng đội - Kiếm Liễu Nữ Chung kết 08/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Cầu Giấy Start List Results Reports