Ngày 27 / 06 / 2019
Menu
Xe đạp địa hình
Lịch thi đấu chi tiết của môn: Xe đạp địa hình
Xem toàn bộ lịch1516171819202122232425262728293012345678910
Tổng số 12 nội dung thi đấu
21/11/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
5km băng đồng tính giờ nam Chung kết 21/11/2018 09:00 Đồi Ông Tượng - Phường Thái Bình - TP Hòa Bình Start List Results Reports
3 vòng x 5km băng đồng tiếp sức nam Chung kết 21/11/2018 16:00 Đồi Ông Tượng - Phường Thái Bình - TP Hòa Bình Start List Results Reports
5km băng đồng tính giờ nữ Chung kết 21/11/2018 08:00 Đồi Ông Tượng - Phường Thái Bình - TP Hòa Bình Start List Results Reports
3 vòng x 5km băng đồng tiếp sức nữ Chung kết 21/11/2018 15:00 Đồi Ông Tượng - Phường Thái Bình - TP Hòa Bình Start List Results Reports
22/11/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Băng đồng Olympic cá nhân nam Chung kết 22/11/2018 09:00 Đồi Ông Tượng - Phường Thái Bình - TP Hòa Bình Start List Results Reports
Băng đồng Olympic đồng đội nam Chung kết 22/11/2018 09:00 Đồi Ông Tượng - Phường Thái Bình - TP Hòa Bình Start List Results Reports
1500m đổ đèo nam Kiểm tra xếp hạng 22/11/2018 15:30 Đồi Ông Tượng - Phường Thái Bình - TP Hòa Bình Start List Results Reports
1500m đổ đèo nữ Kiểm tra xếp hạng 22/11/2018 14:30 Đồi Ông Tượng - Phường Thái Bình - TP Hòa Bình Start List Results Reports
Băng đồng Olympic cá nhân nữ Chung kết 22/11/2018 07:30 Đồi Ông Tượng - Phường Thái Bình - TP Hòa Bình Start List Results Reports
Băng đồng Olympic đồng đội nữ Chung kết 22/11/2018 07:30 Đồi Ông Tượng - Phường Thái Bình - TP Hòa Bình Start List Results Reports
23/11/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
1500m đổ đèo nam Chung kết 23/11/2018 09:00 Đồi Ông Tượng - Phường Thái Bình - TP Hòa Bình Start List Results Reports
1500m đổ đèo nữ Chung kết 23/11/2018 08:00 Đồi Ông Tượng - Phường Thái Bình - TP Hòa Bình Start List Results Reports