Ngày 27 / 06 / 2019
Menu
Cờ vua
Lịch thi đấu chi tiết của môn: Cờ vua
Xem toàn bộ lịch1516171819202122232425262728293012345678910
Tổng số 34 nội dung thi đấu
28/11/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Cờ tiêu chuẩn - Cá nhân nam Ván 1 28/11/2018 09:00 Trung tâm Thể thao Ba Đình Start List Results Reports
Cờ tiêu chuẩn - Cá nhân nữ Ván 1 28/11/2018 09:00 Trung tâm Thể thao Ba Đình Start List Results Reports
Cờ tiêu chuẩn - Cá nhân nam Ván 2 28/11/2018 15:00 Trung tâm Thể thao Ba Đình Start List Results Reports
Cờ tiêu chuẩn - Cá nhân nữ Ván 2 28/11/2018 15:00 Trung tâm Thể thao Ba Đình Start List Results Reports
29/11/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Cờ tiêu chuẩn - Cá nhân nam Ván 3 29/11/2018 09:00 Trung tâm Thể thao Ba Đình Start List Results Reports
Cờ tiêu chuẩn - Cá nhân nữ Ván 3 29/11/2018 09:00 Trung tâm Thể thao Ba Đình Start List Results Reports
30/11/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Cờ tiêu chuẩn - Cá nhân nam Ván 4 30/11/2018 09:00 Trung tâm Thể thao Ba Đình Start List Results Reports
Cờ tiêu chuẩn - Cá nhân nữ Ván 4 30/11/2018 09:00 Trung tâm Thể thao Ba Đình Start List Results Reports
Cờ tiêu chuẩn - Cá nhân nam Ván 5 30/11/2018 15:00 Trung tâm Thể thao Ba Đình Start List Results Reports
Cờ tiêu chuẩn - Cá nhân nữ Ván 5 30/11/2018 15:00 Trung tâm Thể thao Ba Đình Start List Results Reports
01/12/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Cờ tiêu chuẩn - Cá nhân nam Ván 6 01/12/2018 09:00 Trung tâm Thể thao Ba Đình Start List Results Reports
Cờ tiêu chuẩn - Cá nhân nữ Ván 6 01/12/2018 09:00 Trung tâm Thể thao Ba Đình Start List Results Reports
02/12/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Cờ tiêu chuẩn - Cá nhân nam Ván 7 02/12/2018 09:00 Trung tâm Thể thao Ba Đình Start List Results Reports
Cờ tiêu chuẩn - Cá nhân nữ Ván 7 02/12/2018 09:00 Trung tâm Thể thao Ba Đình Start List Results Reports
03/12/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Cờ tiêu chuẩn - Cá nhân nam Ván 8 03/12/2018 09:00 Trung tâm Thể thao Ba Đình Start List Results Reports
Cờ tiêu chuẩn - Cá nhân nữ Ván 8 03/12/2018 09:00 Trung tâm Thể thao Ba Đình Start List Results Reports
04/12/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Cờ tiêu chuẩn - Cá nhân nam Ván 9 04/12/2018 09:00 Trung tâm Thể thao Ba Đình Start List Results Reports
Cờ tiêu chuẩn - Cá nhân nữ Ván 9 04/12/2018 09:00 Trung tâm Thể thao Ba Đình Start List Results Reports
05/12/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Cờ chớp nhoáng - Cá nhân nam Chung kết 05/12/2018 09:00 Trung tâm Thể thao Ba Đình Start List Results Reports
Cờ chớp nhoáng - Cá nhân nữ Chung kết 05/12/2018 09:00 Trung tâm Thể thao Ba Đình Start List Results Reports
Cờ chớp nhoáng - Đồng đội nam Vòng loại (Kết quả sau ván 7) 05/12/2018 09:00 Trung tâm Thể thao Ba Đình Start List Results Reports
Cờ chớp nhoáng - Đồng đội nữ Vòng loại (Kết quả sau ván 9) 05/12/2018 09:00 Trung tâm Thể thao Ba Đình Start List Results Reports
Cờ chớp nhoáng - Đôi nam nữ Vòng loại (Kết quả sau ván 6) 05/12/2018 09:00 Trung tâm Thể thao Ba Đình Start List Results Reports
Cờ chớp nhoáng - Đồng đội nam Bán kết + Chung kết 05/12/2018 15:00 Trung tâm Thể thao Ba Đình Start List Results Reports
Cờ chớp nhoáng - Đồng đội nữ Bán kết + Chung kết 05/12/2018 15:00 Trung tâm Thể thao Ba Đình Start List Results Reports
Cờ chớp nhoáng - Đôi nam nữ Bán kết + Chung kết 05/12/2018 15:00 Trung tâm Thể thao Ba Đình Start List Results Reports
07/12/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Cờ nhanh - Cá nhân nam Chung kết 07/12/2018 09:00 Trung tâm Thể thao Ba Đình Start List Results Reports
Cờ nhanh - Cá nhân nữ Chung kết 07/12/2018 09:00 Trung tâm Thể thao Ba Đình Start List Results Reports
08/12/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Cờ nhanh - Đồng đội nam Vòng loại (kết quả sau ván 7) 08/12/2018 09:00 Trung tâm Thể thao Ba Đình Start List Results Reports
Cờ nhanh - Đồng đội nữ Vòng loại (kết quả sau ván 9) 08/12/2018 09:00 Trung tâm Thể thao Ba Đình Start List Results Reports
Cờ nhanh - Đồng đội nam Bán kết + Chung kết 08/12/2018 09:00 Trung tâm Thể thao Ba Đình Start List Results Reports
Cờ nhanh - Đồng đội nữ Bán kết + Chung kết 08/12/2018 09:00 Trung tâm Thể thao Ba Đình Start List Results Reports
Cờ nhanh - Đôi nam nữ Vòng loại (kết quả sau ván 7) 08/12/2018 09:00 Trung tâm Thể thao Ba Đình Start List Results Reports
Cờ nhanh - Đôi nam nữ Bán kết + Chung kết 08/12/2018 09:00 Trung tâm Thể thao Ba Đình Start List Results Reports