Ngày 27 / 06 / 2019
Menu
Canoeing
Lịch thi đấu chi tiết của môn: Canoeing
Xem toàn bộ lịch1516171819202122232425262728293012345678910
Tổng số 86 nội dung thi đấu
26/11/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
1000K1M 1000 K1 Nam - Đấu loại đợt 1 26/11/2018 09:00 Hồ Tây, Hà Nội Start List Results Reports
1000C2M 1000 C2 Nam - Đấu loại đợt 1 26/11/2018 09:10 Hồ Tây, Hà Nội Start List Results Reports
1000K1M 1000 K1 Nam - Đấu loại đợt 2 26/11/2018 09:20 Hồ Tây, Hà Nội Start List Results Reports
1000C2M 1000 C2 Nam - Đấu loại đợt 2 26/11/2018 09:30 Hồ Tây, Hà Nội Start List Results Reports
1000C1W 1000 C1 Nữ - Đấu loại đợt 1 26/11/2018 09:40 Hồ Tây, Hà Nội Start List Results Reports
1000K1W 1000 K1 Nữ - Đấu loại đợt 1 26/11/2018 09:50 Hồ Tây, Hà Nội Start List Results Reports
1000C1W 1000 C1 Nữ - Đấu loại đợt 2 26/11/2018 10:00 Hồ Tây, Hà Nội Start List Results Reports
1000K1W 1000 K1 Nữ - Đấu loại đợt 2 26/11/2018 10:10 Hồ Tây, Hà Nội Start List Results Reports
1000C1M 1000 C1 Nam - Đấu loại đợt 1 26/11/2018 10:40 Hồ Tây, Hà Nội Start List Results Reports
1000K2M 1000 K2 Nam - Đấu loại đợt 2 26/11/2018 10:30 Hồ Tây, Hà Nội Start List Results Reports
1000C1M 1000 C1 Nam - Đấu loại đợt 2 26/11/2018 10:40 Hồ Tây, Hà Nội Start List Results Reports
1000K2M 1000 K2 Nam - Đấu loại đợt 1 26/11/2018 10:50 Hồ Tây, Hà Nội Start List Results Reports
1000C2W 1000 C2 Nữ - Đấu loại đợt 1 26/11/2018 11:00 Hồ Tây, Hà Nội Start List Results Reports
1000C4M 1000 C4 Nam - Đấu loại đợt 2 26/11/2018 11:10 Hồ Tây, Hà Nội Start List Results Reports
1000C2W 1000 C2 Nữ - Đấu loại đợt 2 26/11/2018 11:20 Hồ Tây, Hà Nội Start List Results Reports
1000C4M 1000 C4 Nam - Đấu loại đợt 1 26/11/2018 11:30 Hồ Tây, Hà Nội Start List Results Reports
27/11/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
1000K2W Chung kết 27/11/2018 09:00 Hồ Tây, Hà Nội Start List Results Reports
1000K1M Chung kết 27/11/2018 09:10 Hồ Tây, Hà Nội Start List Results Reports
1000C2M Chung kết 27/11/2018 09:20 Hồ Tây, Hà Nội Start List Results Reports
1000C1W Chung kết 27/11/2018 09:30 Hồ Tây, Hà Nội Start List Results Reports
1000K1W Chung kết 27/11/2018 09:40 Hồ Tây, Hà Nội Start List Results Reports
1000K2M Chung kết 27/11/2018 09:50 Hồ Tây, Hà Nội Start List Results Reports
1000C1M Nam Chung kết 27/11/2018 10:00 Hồ Tây, Hà Nội Start List Results Reports
1000C2W Chung kết 27/11/2018 10:10 Hồ Tây, Hà Nội Start List Results Reports
1000C4M Chung kết 27/11/2018 10:20 Hồ Tây, Hà Nội Start List Results Reports
1000K4W Chung kết 27/11/2018 10:30 Hồ Tây, Hà Nội Start List Results Reports
28/11/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
500K1M 500 K1 Nam - Đấu loại đợt 1 28/11/2018 09:00 Hồ Tây, Hà Nội Start List Results Reports
500C2M 500 C2 Nam - Đấu loại đợt 2 28/11/2018 09:07 Hồ Tây, Hà Nội Start List Results Reports
500C2M 500 C2 Nam - Đấu loại đợt 1 28/11/2018 09:21 Hồ Tây, Hà Nội Start List Results Reports
500C1W 500 C1 Nữ - Đấu loại đợt 1 28/11/2018 09:28 Hồ Tây, Hà Nội Start List Results Reports
500K1W 500 K1 Nữ - Đấu loại đợt 2 28/11/2018 09:35 Hồ Tây, Hà Nội Start List Results Reports
500C1W 500 C1 Nữ - Đấu loại đợt 2 28/11/2018 09:42 Hồ Tây, Hà Nội Start List Results Reports
500K1W 500 K1 Nữ - Đấu loại đợt 1 28/11/2018 09:49 Hồ Tây, Hà Nội Start List Results Reports
500C1M 500 C1 Nam - Đấu loại đợt 2 28/11/2018 10:10 Hồ Tây, Hà Nội Start List Results Reports
500K2M 500 K2 Nam - Đấu loại đợt 2 28/11/2018 10:17 Hồ Tây, Hà Nội Start List Results Reports
500C2W 500 C2 Nữ - Đấu loại đợt 2 28/11/2018 10:24 Hồ Tây, Hà Nội Start List Results Reports
500K2W 500 K2 Nữ - Đấu loại đợt 2 28/11/2018 10:31 Hồ Tây, Hà Nội Start List Results Reports
500C2W 500 C2 Nữ - Đấu loại đợt 1 28/11/2018 10:38 Hồ Tây, Hà Nội Start List Results Reports
500K2W 500 K2 Nữ - Đấu loại đợt 1 28/11/2018 10:45 Hồ Tây, Hà Nội Start List Results Reports
500C4M 500 C4 Nam - Đấu loại đợt 2 28/11/2018 10:52 Hồ Tây, Hà Nội Start List Results Reports
500K4M 500 K4 Nam - Đấu loại đợt 2 28/11/2018 10:59 Hồ Tây, Hà Nội Start List Results Reports
500C4M 500 C4 Nam - Đấu loại đợt 1 28/11/2018 11:06 Hồ Tây, Hà Nội Start List Results Reports
500K4M 500 K4 Nam - Đấu loại đợt 1 28/11/2018 11:13 Hồ Tây, Hà Nội Start List Results Reports
29/11/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
500K2W 500 K2 Nữ Chung kết 29/11/2018 09:00 Hồ Tây, Hà Nội Start List Results Reports
500K1M 500 K1 Nam Chung kết 29/11/2018 09:07 Hồ Tây, Hà Nội Start List Results Reports
500C2M 500 C2 Nam Chung kết 29/11/2018 09:14 Hồ Tây, Hà Nội Start List Results Reports
500C1W 500 C1 Nữ Chung kết 29/11/2018 09:21 Hồ Tây, Hà Nội Start List Results Reports
500K1W 500 K1 Nữ Chung kêt 29/11/2018 09:28 Hồ Tây, Hà Nội Start List Results Reports
500K2M 500 K2 Nam Chung kết 29/11/2018 09:35 Hồ Tây, Hà Nội Start List Results Reports
500C1M 500 C1 Nam Chung kết 29/11/2018 09:42 Hồ Tây, Hà Nội Start List Results Reports
500C2W 500 C2 Nữ Chung kết 29/11/2018 09:49 Hồ Tây, Hà Nội Start List Results Reports
500K4W 500 K4 Nữ Chung kết 29/11/2018 09:56 Hồ Tây, Hà Nội Start List Results Reports
500C4M 500 C4 Nam Chung kết 29/11/2018 10:08 Hồ Tây, Hà Nội Start List Results Reports
500K4M 500 K4 Nam Chung kết 29/11/2018 10:15 Hồ Tây, Hà Nội Start List Results Reports
500C4W 500 C4 Nữ Chung kết 29/11/2018 10:22 Hồ Tây, Hà Nội Start List Results Reports
30/11/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
200C1M 200 C1 Nam Bán kết 1 30/11/2018 10:30 Hồ Tây, Hà Nội Start List Results Reports
200K2M 200 K2 Nam Đấu loại đợt 1 30/11/2018 10:25 Hồ Tây, Hà Nội Start List Results Reports
200C2W 200 C2 Nữ Đấu loại đợt 2 30/11/2018 10:20 Hồ Tây, Hà Nội Start List Results Reports
200K2W 200 K2 Nữ Đấu loại đợt 1 30/11/2018 10:15 Hồ Tây, Hà Nội Start List Results Reports
200C2W 200 C2 Nữ Đấu loại đợt 1 30/11/2018 10:10 Hồ Tây, Hà Nội Start List Results Reports
200K2W 200 K2 Nữ Đấu loại đợt 2 30/11/2018 10:05 Hồ Tây, Hà Nội Start List Results Reports
200C2M 200 C2 Nam Đấu loại đợt 1 30/11/2018 10:00 Hồ Tây, Hà Nội Start List Results Reports
200K4M 200 K4 Nam Đấu loại đợt 2 30/11/2018 09:55 Hồ Tây, Hà Nội Start List Results Reports
200C2M 200 C2 Nam Đấu loại đợt 2 30/11/2018 09:50 Hồ Tây, Hà Nội Start List Results Reports
200K4M 200 K4 Nam Đấu loại đợt 1 30/11/2018 09:45 Hồ Tây, Hà Nội Start List Results Reports
200C1W 200 C1 Nữ Đấu loại đợt 1 30/11/2018 09:40 Hồ Tây, Hà Nội Start List Results Reports
200K1W 200 K1 Nữ Đấu loại đợt 2 30/11/2018 09:35 Hồ Tây, Hà Nội Start List Results Reports
200C1W 200 C1 Nữ Đấu loại đợt 2 30/11/2018 09:30 Hồ Tây, Hà Nội Start List Results Reports
200K1W 200 K1 Nữ Đấu loại đợt 1 30/11/2018 09:25 Hồ Tây, Hà Nội Start List Results Reports
200C1M 200 C1 Nam Đấu loại đợt 3 30/11/2018 09:20 Hồ Tây, Hà Nội Start List Results Reports
200K1M 200 K1 Nam Đấu loại đợt 1 30/11/2018 09:15 Hồ Tây, Hà Nội Start List Results Reports
200C1M 200 C1 Nam Đấu loại đợt 2 30/11/2018 09:10 Hồ Tây, Hà Nội Start List Results Reports
200K1M 200 K1 Nam Đấu loại đợt 2 30/11/2018 09:05 Hồ Tây, Hà Nội Start List Results Reports
200C1M 200 C1 Nam Đấu loại đợt 1 30/11/2018 09:00 Hồ Tây, Hà Nội Start List Results Reports
200C1M 200 C1 Nam Bán kết 2 30/11/2018 10:40 Hồ Tây, Hà Nội Start List Results Reports
Nữ C4 - 200m Chung kết 30/11/2018 14:00 Hồ Tây, Hà Nội Start List Results Reports
Nam K1 200m Chung kết 30/11/2018 14:00 Hồ Tây, Hà Nội Start List Results Reports
Nữ K1 200m Chung kết 30/11/2018 14:00 Hồ Tây, Hà Nội Start List Results Reports
Nam K2 200m Chung kết 30/11/2018 14:00 Hồ Tây, Hà Nội Start List Results Reports
Nam C1 200m Chung kết 30/11/2018 14:00 Hồ Tây, Hà Nội Start List Results Reports
Nữ K4 200m Chung kết 30/11/2018 14:00 Hồ Tây, Hà Nội Start List Results Reports
200C1W 200 C1 Nữ chung kết 30/11/2018 11:40 Hồ Tây, Hà Nội Start List Results Reports
200K4M 200 K4 Nam Chung kết 30/11/2018 11:45 Hồ Tây, Hà Nội Start List Results Reports
200C2M 200 C2 Nam Chung kết 30/11/2018 11:50 Hồ Tây, Hà Nội Start List Results Reports
200K2W 200 K2 Nữ Chung kết 30/11/2018 11:55 Hồ Tây, Hà Nội Start List Results Reports
200C2W 200 C2 Nữ Chung kết 30/11/2018 Hồ Tây, Hà Nội Start List Results Reports