Ngày 27 / 06 / 2019
Menu
Bóng chuyền bãi biển
Lịch thi đấu chi tiết của môn: Bóng chuyền bãi biển
Xem toàn bộ lịch1516171819202122232425262728293012345678910
Tổng số 54 nội dung thi đấu
15/11/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Đôi nữ Vòng bảng - trận A(2-5) 15/11/2018 08:00 Bãi biển Trần Phú - Nha Trang - Khánh Hòa Start List Results Reports
Đôi nữ Vòng bảng - trận A(3-4) 15/11/2018 08:00 Bãi biển Trần Phú - Nha Trang - Khánh Hòa Start List Results Reports
Đôi nữ Vòng bảng - trận B(1-6) 15/11/2018 08:40 Bãi biển Trần Phú - Nha Trang - Khánh Hòa Start List Results Reports
Đôi nữ Vòng bảng - trận B(2-5) 15/11/2018 09:20 Bãi biển Trần Phú - Nha Trang - Khánh Hòa Start List Results Reports
Đôi nữ Vòng bảng - trận B(3-4) 15/11/2018 10:00 Bãi biển Trần Phú - Nha Trang - Khánh Hòa Start List Results Reports
Đôi nam Vòng bảng - trận C(1-4) 15/11/2018 08:40 Bãi biển Trần Phú - Nha Trang - Khánh Hòa Start List Results Reports
Đôi nam Vòng bảng - trận C(2-3) 15/11/2018 09:20 Bãi biển Trần Phú - Nha Trang - Khánh Hòa Start List Results Reports
Đôi nam Vòng bảng - trận D1-4) 15/11/2018 10:00 Bãi biển Trần Phú - Nha Trang - Khánh Hòa Start List Results Reports
Đôi nữ Vòng bảng - trận A(1-5) 15/11/2018 14:00 Bãi biển Trần Phú - Nha Trang - Khánh Hòa Start List Results Reports
Đôi nữ Vòng bảng - trận A(2-3) 15/11/2018 14:00 Bãi biển Trần Phú - Nha Trang - Khánh Hòa Start List Results Reports
Đôi nữ Vòng bảng - trận B(1-5) 15/11/2018 14:40 Bãi biển Trần Phú - Nha Trang - Khánh Hòa Start List Results Reports
Đôi nữ Vòng bảng - trận B(4-6) 15/11/2018 15:30 Bãi biển Trần Phú - Nha Trang - Khánh Hòa Start List Results Reports
Đôi nữ Vòng bảng - trận B(2-3) 15/11/2018 16:00 Bãi biển Trần Phú - Nha Trang - Khánh Hòa Start List Results Reports
Đôi nam Vòng bảng - trận D(2-3) 15/11/2018 14:40 Bãi biển Trần Phú - Nha Trang - Khánh Hòa Start List Results Reports
Đôi nam Vòng bảng - trận C(1-3) 15/11/2018 15:20 Bãi biển Trần Phú - Nha Trang - Khánh Hòa Start List Results Reports
Đôi nam Vòng bảng - trận C(2-4) 15/11/2018 16:00 Bãi biển Trần Phú - Nha Trang - Khánh Hòa Start List Results Reports
16/11/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Đôi nam Vòng bảng - trận C(1-2) 16/11/2018 10:00 Bãi biển Trần Phú - Nha Trang - Khánh Hòa Start List Results Reports
Đôi nam Vòng bảng - trận D(2-4) 16/11/2018 09:20 Bãi biển Trần Phú - Nha Trang - Khánh Hòa Start List Results Reports
Đôi nam Vòng bảng - trận D(1-3) 16/11/2018 08:40 Bãi biển Trần Phú - Nha Trang - Khánh Hòa Start List Results Reports
Đôi nữ Vòng bảng - trận A(1-4) 16/11/2018 08:00 Bãi biển Trần Phú - Nha Trang - Khánh Hòa Start List Results Reports
Đôi nữ Vòng bảng - trận A(3-5) 16/11/2018 08:00 Bãi biển Trần Phú - Nha Trang - Khánh Hòa Start List Results Reports
Đôi nam Vòng bảng - trận B(1-4) 16/11/2018 08:40 Bãi biển Trần Phú - Nha Trang - Khánh Hòa Start List Results Reports
Đôi nữ Vòng bảng - trận B(3-5) 16/11/2018 09:20 Bãi biển Trần Phú - Nha Trang - Khánh Hòa Start List Results Reports
Đôi nữ Vòng bảng - trận B(2-6) 16/11/2018 10:00 Bãi biển Trần Phú - Nha Trang - Khánh Hòa Start List Results Reports
Đôi nữ Vòng bảng - trận B(1-3) 16/11/2018 14:40 Bãi biển Trần Phú - Nha Trang - Khánh Hòa Start List Results Reports
Đôi nữ Vòng bảng - trận A(1-3) 16/11/2018 14:00 Bãi biển Trần Phú - Nha Trang - Khánh Hòa Start List Results Reports
Đôi nữ Vòng bảng - trận A(2-4) 16/11/2018 14:00 Bãi biển Trần Phú - Nha Trang - Khánh Hòa Start List Results Reports
Đôi nữ Vòng bảng - trận B(2-4) 16/11/2018 15:20 Bãi biển Trần Phú - Nha Trang - Khánh Hòa Start List Results Reports
Đôi nữ Vòng bảng - trận B(5-6) 16/11/2018 16:00 Bãi biển Trần Phú - Nha Trang - Khánh Hòa Start List Results Reports
Đôi nam Vòng bảng - trận C(3-4) 16/11/2018 14:40 Bãi biển Trần Phú - Nha Trang - Khánh Hòa Start List Results Reports
Đôi nam Vòng bảng - trận D(1-2) 16/11/2018 15:20 Bãi biển Trần Phú - Nha Trang - Khánh Hòa Start List Results Reports
Đôi nam Vòng bảng - trận D(3-4) 16/11/2018 16:00 Bãi biển Trần Phú - Nha Trang - Khánh Hòa Start List Results Reports
Đôi nữ Vòng bảng - trận B(1-4) 16/11/2018 08:40 Bãi biển Trần Phú - Nha Trang - Khánh Hòa Start List Results Reports
17/11/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Đôi nữ Vòng bảng - trận A(1-2) 17/11/2018 08:00 Bãi biển Trần Phú - Nha Trang - Khánh Hòa Start List Results Reports
Đôi nữ Vòng bảng - trận A(4-5) 17/11/2018 08:00 Bãi biển Trần Phú - Nha Trang - Khánh Hòa Start List Results Reports
Đôi nữ Vòng bảng - trận B(1-2) 17/11/2018 08:40 Bãi biển Trần Phú - Nha Trang - Khánh Hòa Start List Results Reports
Đôi nữ Vòng bảng - trận B(3-6) 17/11/2018 08:40 Bãi biển Trần Phú - Nha Trang - Khánh Hòa Start List Results Reports
Đôi nữ Vòng bảng - trận B(4-5) 17/11/2018 09:20 Bãi biển Trần Phú - Nha Trang - Khánh Hòa Start List Results Reports
Đôi nữ Tứ kết - trận W26 17/11/2018 14:00 Bãi biển Trần Phú - Nha Trang - Khánh Hòa Start List Results Reports
Đôi nam Tứ kết - trận M13 17/11/2018 14:00 Bãi biển Trần Phú - Nha Trang - Khánh Hòa Start List Results Reports
Đôi nam Tứ kết - trận M14 17/11/2018 14:40 Bãi biển Trần Phú - Nha Trang - Khánh Hòa Start List Results Reports
Đôi nữ Tứ kết - trận W27 17/11/2018 14:40 Bãi biển Trần Phú - Nha Trang - Khánh Hòa Start List Results Reports
Đôi nữ Tứ kết - trận W28 17/11/2018 15:30 Bãi biển Trần Phú - Nha Trang - Khánh Hòa Start List Results Reports
Đôi nữ Tứ kết - trận W29 17/11/2018 16:00 Bãi biển Trần Phú - Nha Trang - Khánh Hòa Start List Results Reports
Đôi nam Tứ kết - trận M15 17/11/2018 15:20 Bãi biển Trần Phú - Nha Trang - Khánh Hòa Start List Results Reports
Đôi nam Tứ kết - trận M16 17/11/2018 16:00 Bãi biển Trần Phú - Nha Trang - Khánh Hòa Start List Results Reports
18/11/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Đôi nam Chung kết - trận M20 18/11/2018 14:40 Bãi biển Trần Phú - Nha Trang - Khánh Hòa Start List Results Reports
Đôi nữ Chung kết - trận W33 18/11/2018 15:20 Bãi biển Trần Phú - Nha Trang - Khánh Hòa Start List Results Reports
Đôi nữ Tranh HCĐ - trận W32 18/11/2018 14:00 Bãi biển Trần Phú - Nha Trang - Khánh Hòa Start List Results Reports
Đôi nam Tranh HCĐ - trận M19 18/11/2018 14:00 Bãi biển Trần Phú - Nha Trang - Khánh Hòa Start List Results Reports
Đôi nữ Bán kết - trận W30 18/11/2018 08:00 Bãi biển Trần Phú - Nha Trang - Khánh Hòa Start List Results Reports
Đôi nữ Bán kết - trận W31 18/11/2018 08:40 Bãi biển Trần Phú - Nha Trang - Khánh Hòa Start List Results Reports
Đôi nam Bán kết - trận M17 18/11/2018 08:00 Bãi biển Trần Phú - Nha Trang - Khánh Hòa Start List Results Reports
Đôi nam Bán kết - trận M18 18/11/2018 08:40 Bãi biển Trần Phú - Nha Trang - Khánh Hòa Start List Results Reports