Ngày 27 / 06 / 2019
Menu
Bóng chuyền trong nhà
Lịch thi đấu chi tiết của môn: Bóng chuyền trong nhà
Xem toàn bộ lịch1516171819202122232425262728293012345678910
Tổng số 51 nội dung thi đấu
26/11/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Bóng chuyền nữ Vòng bảng - trận 1 26/11/2018 16:00 Nhà thi đấu Huyện Gia Lâm Start List Results Reports
Bóng chuyền nữ Vòng bảng - trận 2 26/11/2018 18:00 Nhà thi đấu Huyện Gia Lâm Start List Results Reports
Bóng chuyền nam Vòng bảng - trận 3 26/11/2018 20:00 Nhà thi đấu Huyện Gia Lâm Start List Results Reports
27/11/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Bóng chuyền nữ Vòng bảng - trận 4 27/11/2018 16:00 Nhà thi đấu Huyện Gia Lâm Start List Results Reports
Bóng chuyền nữ Vòng bảng - trận 5 27/11/2018 18:00 Nhà thi đấu Huyện Gia Lâm Start List Results Reports
Bóng chuyền nam Vòng bảng - trận 6 27/11/2018 20:00 Nhà thi đấu Huyện Gia Lâm Start List Results Reports
28/11/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Bóng chuyền nữ Vòng bảng - trận 7 28/11/2018 16:00 Nhà thi đấu Huyện Gia Lâm Start List Results Reports
Bóng chuyền nữ Vòng bảng - trận 8 28/11/2018 18:00 Nhà thi đấu Huyện Gia Lâm Start List Results Reports
Bóng chuyền nam Vòng bảng - trận 9 28/11/2018 20:00 Nhà thi đấu Huyện Gia Lâm Start List Results Reports
29/11/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Bóng chuyền nữ Vòng bảng - trận 10 29/11/2018 16:00 Nhà thi đấu Huyện Gia Lâm Start List Results Reports
Bóng chuyền nữ Vòng bảng - trận 11 29/11/2018 18:00 Nhà thi đấu Huyện Gia Lâm Start List Results Reports
Bóng chuyền nam Vòng bảng - trận 12 29/11/2018 20:00 Nhà thi đấu Huyện Gia Lâm Start List Results Reports
30/11/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Bóng chuyền nữ Vòng bảng - trận 13 30/11/2018 16:00 Nhà thi đấu Huyện Gia Lâm Start List Results Reports
Bóng chuyền nữ Vòng bảng - trận 14 30/11/2018 18:00 Nhà thi đấu Huyện Gia Lâm Start List Results Reports
Bóng chuyền nam Vòng bảng - trận 15 30/11/2018 20:00 Nhà thi đấu Huyện Gia Lâm Start List Results Reports
01/12/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Bóng chuyền nữ Vòng bảng - trận 16 01/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Huyện Gia Lâm Start List Results Reports
Bóng chuyền nam Vòng bảng - trận 17 01/12/2018 16:00 Nhà thi đấu Huyện Gia Lâm Start List Results Reports
Bóng chuyền nữ Vòng bảng - trận 18 01/12/2018 19:00 Nhà thi đấu Huyện Gia Lâm Start List Results Reports
Bóng chuyền nam Vòng bảng - trận 19 01/12/2018 21:00 Nhà thi đấu Huyện Gia Lâm Start List Results Reports
02/12/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Bóng chuyền nữ Vòng bảng - trận 20 02/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Huyện Gia Lâm Start List Results Reports
Bóng chuyền nam Vòng bảng - trận 21 02/12/2018 16:00 Nhà thi đấu Huyện Gia Lâm Start List Results Reports
Bóng chuyền nữ Vòng bảng - trận 22 02/12/2018 19:00 Nhà thi đấu Huyện Gia Lâm Start List Results Reports
Bóng chuyền nam Vòng bảng - trận 23 02/12/2018 21:00 Nhà thi đấu Huyện Gia Lâm Start List Results Reports
03/12/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Bóng chuyền nữ Vòng bảng - trận 24 03/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Huyện Gia Lâm Start List Results Reports
Bóng chuyền nam Vòng bảng - trận 25 03/12/2018 16:00 Nhà thi đấu Huyện Gia Lâm Start List Results Reports
Bóng chuyền nữ Vòng bảng - trận 26 03/12/2018 19:00 Nhà thi đấu Huyện Gia Lâm Start List Results Reports
Bóng chuyền nam Vòng bảng - trận 27 03/12/2018 21:00 Nhà thi đấu Huyện Gia Lâm Start List Results Reports
04/12/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Bóng chuyền nữ Vòng bảng - trận 28 04/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Huyện Gia Lâm Start List Results Reports
Bóng chuyền nam Vòng bảng - trận 29 04/12/2018 16:00 Nhà thi đấu Huyện Gia Lâm Start List Results Reports
Bóng chuyền nữ Vòng bảng - trận 30 04/12/2018 19:00 Nhà thi đấu Huyện Gia Lâm Start List Results Reports
Bóng chuyền nam Vòng bảng - trận 31 04/12/2018 21:00 Nhà thi đấu Huyện Gia Lâm Start List Results Reports
05/12/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Bóng chuyền nữ Vòng bảng - trận 32 05/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Huyện Gia Lâm Start List Results Reports
Bóng chuyền nam Vòng bảng - trận 33 05/12/2018 16:00 Nhà thi đấu Huyện Gia Lâm Start List Results Reports
Bóng chuyền nữ Vòng bảng - trận 34 05/12/2018 19:00 Nhà thi đấu Huyện Gia Lâm Start List Results Reports
Bóng chuyền nam Vòng bảng - trận 35 05/12/2018 21:00 Nhà thi đấu Huyện Gia Lâm Start List Results Reports
06/12/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Bóng chuyền nữ Tứ kết - trận 36 06/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Bóng chuyền nữ Tứ kết - trận 37 06/12/2018 16:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Bóng chuyền nữ Tứ kết - trận 38 06/12/2018 19:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Bóng chuyền nữ Tứ kết - trận 39 06/12/2018 21:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
07/12/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Bóng chuyền nữ Tứ kết - trận 40 07/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Bóng chuyền nữ Bán kết - Trận 41 07/12/2018 16:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Bóng chuyền nữ Tứ kết - trận 42 07/12/2018 19:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Bóng chuyền nữ Bán kết - Trận 43 07/12/2018 21:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
08/12/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Bóng chuyền nam Bán kết - Trận 44 08/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Bóng chuyền nam Bán kết - Trận 46 08/12/2018 16:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Bóng chuyền nữ Tranh 3,4 - trận 45 08/12/2018 18:30 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Bóng chuyền nữ Chung kết 08/12/2018 20:30 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
09/12/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Bóng chuyền nữ Tranh 7,8 - trận 48 09/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Bóng chuyền nữ Tranh 5,6 - trận 50 09/12/2018 16:00 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Bóng chuyền nam Tranh 3,4 - trận 49 09/12/2018 18:30 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports
Bóng chuyền nam Chung kết 09/12/2018 20:30 Nhà thi đấu Quận Long Biên Start List Results Reports