Ngày 27 / 06 / 2019
Menu
Thể hình và Fitness
Lịch thi đấu chi tiết của môn: Thể hình và Fitness
Xem toàn bộ lịch1516171819202122232425262728293012345678910
Tổng số 24 nội dung thi đấu
21/11/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Fitness 155cm Vòng 1 21/11/2018 09:00 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (Mỹ Đình) Start List Results Reports
Fitness 155cm Vòng 2 21/11/2018 09:00 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (Mỹ Đình) Start List Results Reports
Fitness 160cm Vòng 1 21/11/2018 09:00 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (Mỹ Đình) Start List Results Reports
Fitness 160cm Vòng 2 21/11/2018 09:00 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (Mỹ Đình) Start List Results Reports
Fitness 165cm Vòng 1 21/11/2018 09:00 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (Mỹ Đình) Start List Results Reports
Fitness 165cm Vòng 2 21/11/2018 09:00 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (Mỹ Đình) Start List Results Reports
Fitness trên 165cm Vòng 1 21/11/2018 09:00 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (Mỹ Đình) Start List Results Reports
Fitness trên 165cm Vòng 2 21/11/2018 09:00 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (Mỹ Đình) Start List Results Reports
Fitness 155cm Chung kết 21/11/2018 19:00 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (Mỹ Đình) Start List Results Reports
Fitness 160cm Chung kết 21/11/2018 19:00 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (Mỹ Đình) Start List Results Reports
Fitness 165cm Chung kết 21/11/2018 19:00 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (Mỹ Đình) Start List Results Reports
Fitness trên 165cm Chung kết 21/11/2018 19:00 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (Mỹ Đình) Start List Results Reports
22/11/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Đơn Nữ - Đến 46kg Chung kết 22/11/2018 19:00 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (Mỹ Đình) Start List Results Reports
Đơn Nữ - Đến 49kg Chung kết 22/11/2018 19:00 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (Mỹ Đình) Start List Results Reports
Đơn Nữ - Đến 52kg Chung kết 22/11/2018 19:00 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (Mỹ Đình) Start List Results Reports
Đơn Nữ - Trên 52kg Chung kết 22/11/2018 19:00 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (Mỹ Đình) Start List Results Reports
23/11/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Đơn Nam - Đến 55kg Chung kết 23/11/2018 19:00 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (Mỹ Đình) Start List Results Reports
Đơn Nam - Đến 60kg Chung kết 23/11/2018 19:00 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (Mỹ Đình) Start List Results Reports
Đơn Nam - Đến 65kg Chung kết 23/11/2018 19:00 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (Mỹ Đình) Start List Results Reports
Đơn Nam - Đến 70kg Chung kết 23/11/2018 19:00 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (Mỹ Đình) Start List Results Reports
Đơn Nam - Đến 75kg Chung kết 23/11/2018 19:00 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (Mỹ Đình) Start List Results Reports
Đơn Nam - Đến 80kg Chung kết 23/11/2018 19:00 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (Mỹ Đình) Start List Results Reports
Đơn Nam - Đến 85kg Chung kết 23/11/2018 19:00 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (Mỹ Đình) Start List Results Reports
Đơn Nam - Đến 90kg Chung kết 23/11/2018 19:00 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (Mỹ Đình) Start List Results Reports