Ngày 27 / 06 / 2019
Menu
Boxing
Lịch thi đấu chi tiết của môn: Boxing
Xem toàn bộ lịch1516171819202122232425262728293012345678910
Tổng số 166 nội dung thi đấu
30/11/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Nữ 54kg Vòng loại - trận 1 30/11/2018 15:00 Nhà thi đấu Huyện Sóc Sơn Start List Results Reports
Nữ 54kg Vòng loại - trận 2 30/11/2018 15:00 Nhà thi đấu Huyện Sóc Sơn Start List Results Reports
Nữ 54kg Vòng loại - trận 3 30/11/2018 15:00 Nhà thi đấu Huyện Sóc Sơn Start List Results Reports
Nữ 57kg Vòng loại - trận 1 30/11/2018 15:00 Nhà thi đấu Huyện Sóc Sơn Start List Results Reports
Nữ 57kg Vòng loại - trận 2 30/11/2018 15:00 Nhà thi đấu Huyện Sóc Sơn Start List Results Reports
Nữ 57kg Vòng loại - trận 3 30/11/2018 15:00 Nhà thi đấu Huyện Sóc Sơn Start List Results Reports
Nữ 60kg Vòng loại - trận 1 30/11/2018 15:00 Nhà thi đấu Huyện Sóc Sơn Start List Results Reports
Nam 49kg Vòng loại - trận 1 30/11/2018 15:00 Nhà thi đấu Huyện Sóc Sơn Start List Results Reports
Nam 49kg Vòng loại - trận 2 30/11/2018 15:00 Nhà thi đấu Huyện Sóc Sơn Start List Results Reports
Nam 49kg Vòng loại - trận 3 30/11/2018 15:00 Nhà thi đấu Huyện Sóc Sơn Start List Results Reports
Nam 60kg Vòng loại - trận 1 30/11/2018 15:00 Nhà thi đấu Huyện Sóc Sơn Start List Results Reports
Nam 60kg Vòng loại - trận 2 30/11/2018 15:00 Nhà thi đấu Huyện Sóc Sơn Start List Results Reports
Nam 60kg Vòng loại - trận 3 30/11/2018 15:00 Nhà thi đấu Huyện Sóc Sơn Start List Results Reports
Nam 60kg Vòng loại - trận 4 30/11/2018 15:00 Nhà thi đấu Huyện Sóc Sơn Start List Results Reports
Nam 60kg Vòng loại - trận 5 30/11/2018 15:00 Nhà thi đấu Huyện Sóc Sơn Start List Results Reports
Nam 60kg Vòng loại - trận 6 30/11/2018 15:00 Nhà thi đấu Huyện Sóc Sơn Start List Results Reports
Nam 64kg Vòng loại - trận 1 30/11/2018 15:00 Nhà thi đấu Huyện Sóc Sơn Start List Results Reports
Nam 64kg Vòng loại - trận 2 30/11/2018 15:00 Nhà thi đấu Huyện Sóc Sơn Start List Results Reports
Nam 69kg Vòng loại - trận 1 30/11/2018 15:00 Nhà thi đấu Huyện Sóc Sơn Start List Results Reports
Nam 69kg Vòng loại - trận 2 30/11/2018 15:00 Nhà thi đấu Huyện Sóc Sơn Start List Results Reports
01/12/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Nam 46kg Vòng loại - trận 1 01/12/2018 15:00 Nhà thi đấu Huyện Sóc Sơn Start List Results Reports
Nam 46kg Vòng loại - trận 2 01/12/2018 15:00 Nhà thi đấu Huyện Sóc Sơn Start List Results Reports
Nam 46kg Vòng loại - trận 3 01/12/2018 15:00 Nhà thi đấu Huyện Sóc Sơn Start List Results Reports
Nam 46kg Vòng loại - trận 4 01/12/2018 15:00 Nhà thi đấu Huyện Sóc Sơn Start List Results Reports
Nam 46kg Vòng loại - trận 5 01/12/2018 15:00 Nhà thi đấu Huyện Sóc Sơn Start List Results Reports
Nam 52kg Vòng loại - trận 1 01/12/2018 15:00 Nhà thi đấu Huyện Sóc Sơn Start List Results Reports
Nam 52kg Vòng loại - trận 2 01/12/2018 15:00 Nhà thi đấu Huyện Sóc Sơn Start List Results Reports
Nam 52kg Vòng loại - trận 3 01/12/2018 15:00 Nhà thi đấu Huyện Sóc Sơn Start List Results Reports
Nam 52kg Vòng loại - trận 4 01/12/2018 15:00 Nhà thi đấu Huyện Sóc Sơn Start List Results Reports
Nam 56kg Vòng loại - trận 1 01/12/2018 15:00 Nhà thi đấu Huyện Sóc Sơn Start List Results Reports
Nam 56kg Vòng loại - trận 2 01/12/2018 15:00 Nhà thi đấu Huyện Sóc Sơn Start List Results Reports
Nam 56kg Vòng loại - trận 3 01/12/2018 15:00 Nhà thi đấu Huyện Sóc Sơn Start List Results Reports
Nam 56kg Vòng loại - trận 4 01/12/2018 15:00 Nhà thi đấu Huyện Sóc Sơn Start List Results Reports
Nam 81kg Vòng loại - trận 1 01/12/2018 15:00 Nhà thi đấu Huyện Sóc Sơn Start List Results Reports
Nam 81kg Vòng loại - trận 2 01/12/2018 15:00 Nhà thi đấu Huyện Sóc Sơn Start List Results Reports
Nam 81kg Vòng loại - trận 3 01/12/2018 15:00 Nhà thi đấu Huyện Sóc Sơn Start List Results Reports
Nam >91kg Vòng loại - trận 1 01/12/2018 15:00 Nhà thi đấu Huyện Sóc Sơn Start List Results Reports
Nam >91kg Vòng loại - trận 2 01/12/2018 15:00 Nhà thi đấu Huyện Sóc Sơn Start List Results Reports
Nam >91kg Vòng loại - trận 3 01/12/2018 15:00 Nhà thi đấu Huyện Sóc Sơn Start List Results Reports
Nam >91kg Vòng loại - trận 4 01/12/2018 15:00 Nhà thi đấu Huyện Sóc Sơn Start List Results Reports
02/12/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Nam 60kg Vòng loại - trận 7 02/12/2018 15:00 Nhà thi đấu Huyện Sóc Sơn Start List Results Reports
Nữ 45kg Vòng loại - Trận 1 02/12/2018 15:00 Nhà thi đấu Huyện Sóc Sơn Start List Results Reports
Nữ 45kg Vòng loại - Trận 2 02/12/2018 15:00 Nhà thi đấu Huyện Sóc Sơn Start List Results Reports
Nữ 45kg Vòng loại - Trận 3 02/12/2018 15:00 Nhà thi đấu Huyện Sóc Sơn Start List Results Reports
Nữ 45kg Vòng loại - Trận 4 02/12/2018 15:00 Nhà thi đấu Huyện Sóc Sơn Start List Results Reports
Nữ 48kg Vòng loại - Trận 1 02/12/2018 15:00 Nhà thi đấu Huyện Sóc Sơn Start List Results Reports
Nữ 48kg Vòng loại - Trận 2 02/12/2018 15:00 Nhà thi đấu Huyện Sóc Sơn Start List Results Reports
Nữ 51kg Vòng loại - Trận 1 02/12/2018 15:00 Nhà thi đấu Huyện Sóc Sơn Start List Results Reports
Nữ 51kg Vòng loại - Trận 2 02/12/2018 15:00 Nhà thi đấu Huyện Sóc Sơn Start List Results Reports
Nữ 51kg Vòng loại - Trận 3 02/12/2018 15:00 Nhà thi đấu Huyện Sóc Sơn Start List Results Reports
Nữ 64kg Vòng loại - Trận 1 02/12/2018 15:00 Nhà thi đấu Huyện Sóc Sơn Start List Results Reports
Nữ 64kg Vòng loại - Trận 2 02/12/2018 15:00 Nhà thi đấu Huyện Sóc Sơn Start List Results Reports
Nữ >81kg Vòng loại - Trận 1 02/12/2018 15:00 Nhà thi đấu Huyện Sóc Sơn Start List Results Reports
Nam 75kg Vòng loại - Trận 1 02/12/2018 15:00 Nhà thi đấu Huyện Sóc Sơn Start List Results Reports
Nam 75kg Vòng loại - Trận 2 02/12/2018 15:00 Nhà thi đấu Huyện Sóc Sơn Start List Results Reports
Nam 75kg Vòng loại - Trận 3 02/12/2018 15:00 Nhà thi đấu Huyện Sóc Sơn Start List Results Reports
Nam 75kg Vòng loại - Trận 4 02/12/2018 15:00 Nhà thi đấu Huyện Sóc Sơn Start List Results Reports
Nam 91kg Vòng bảng - trận 1 02/12/2018 15:00 Nhà thi đấu Huyện Sóc Sơn Start List Results Reports
Nam 91kg Vòng bảng - trận 2 02/12/2018 15:00 Nhà thi đấu Huyện Sóc Sơn Start List Results Reports
Nữ 81kg Vòng bảng - trận 1 02/12/2018 15:00 Nhà thi đấu Huyện Sóc Sơn Start List Results Reports
03/12/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Nữ 54kg Vòng loại - trận 4 03/12/2018 15:00 Nhà thi đấu Huyện Sóc Sơn Start List Results Reports
Nữ 54kg Vòng loại - trận 5 03/12/2018 15:00 Nhà thi đấu Huyện Sóc Sơn Start List Results Reports
Nữ 54kg Vòng loại - trận 6 03/12/2018 15:00 Nhà thi đấu Huyện Sóc Sơn Start List Results Reports
Nữ 54kg Vòng loại - trận 7 03/12/2018 15:00 Nhà thi đấu Huyện Sóc Sơn Start List Results Reports
Nữ 57kg Vòng loại - trận 4 03/12/2018 15:00 Nhà thi đấu Huyện Sóc Sơn Start List Results Reports
Nữ 57kg Vòng loại - trận 5 03/12/2018 15:00 Nhà thi đấu Huyện Sóc Sơn Start List Results Reports
Nữ 57kg Vòng loại - trận 6 03/12/2018 15:00 Nhà thi đấu Huyện Sóc Sơn Start List Results Reports
Nữ 57kg Vòng loại - trận 7 03/12/2018 15:00 Nhà thi đấu Huyện Sóc Sơn Start List Results Reports
Nữ 60kg Vòng loại - trận 2 03/12/2018 15:00 Nhà thi đấu Huyện Sóc Sơn Start List Results Reports
Nữ 60kg Vòng loại - trận 3 03/12/2018 15:00 Nhà thi đấu Huyện Sóc Sơn Start List Results Reports
Nữ 60kg Vòng loại - trận 4 03/12/2018 15:00 Nhà thi đấu Huyện Sóc Sơn Start List Results Reports
Nữ 60kg Vòng loại - trận 5 03/12/2018 15:00 Nhà thi đấu Huyện Sóc Sơn Start List Results Reports
Nam 60kg Vòng loại - trận 8 03/12/2018 15:00 Nhà thi đấu Huyện Sóc Sơn Start List Results Reports
Nam 60kg Vòng loại - trận 9 03/12/2018 15:00 Nhà thi đấu Huyện Sóc Sơn Start List Results Reports
Nam 60kg Vòng loại - trận 10 03/12/2018 15:00 Nhà thi đấu Huyện Sóc Sơn Start List Results Reports
Nam 60kg Vòng loại - trận 11 03/12/2018 15:00 Nhà thi đấu Huyện Sóc Sơn Start List Results Reports
Nam 64kg Vòng loại - trận 3 03/12/2018 15:00 Nhà thi đấu Huyện Sóc Sơn Start List Results Reports
Nam 64kg Vòng loại - Trận 4 03/12/2018 15:00 Nhà thi đấu Huyện Sóc Sơn Start List Results Reports
Nam 64kg Vòng loại - Trận 5 03/12/2018 15:00 Nhà thi đấu Huyện Sóc Sơn Start List Results Reports
Nam 64kg Vòng loại - Trận 6 03/12/2018 15:00 Nhà thi đấu Huyện Sóc Sơn Start List Results Reports
04/12/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Nam 46kg Vòng loại - Trận 6 04/12/2018 15:00 Nhà thi đấu Huyện Sóc Sơn Start List Results Reports
Nam 46kg Vòng loại - Trận 7 04/12/2018 15:00 Nhà thi đấu Huyện Sóc Sơn Start List Results Reports
Nam 46kg Vòng loại - Trận 8 04/12/2018 15:00 Nhà thi đấu Huyện Sóc Sơn Start List Results Reports
Nam 46kg Vòng loại - Trận 9 04/12/2018 15:00 Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Start List Results Reports
Nam 49kg Vòng loại - Trận 4 04/12/2018 15:00 Nhà thi đấu Huyện Sóc Sơn Start List Results Reports
Nam 49kg Vòng loại - Trận 5 04/12/2018 15:00 Nhà thi đấu Huyện Sóc Sơn Start List Results Reports
Nam 49kg Vòng loại - Trận 6 04/12/2018 15:00 Nhà thi đấu Huyện Sóc Sơn Start List Results Reports
Nam 49kg Vòng loại - Trận 7 04/12/2018 15:00 Nhà thi đấu Huyện Sóc Sơn Start List Results Reports
Nam 56kg Vòng loại - Trận 5 04/12/2018 15:00 Nhà thi đấu Huyện Sóc Sơn Start List Results Reports
Nam 56kg Vòng loại - Trận 6 04/12/2018 15:00 Nhà thi đấu Huyện Sóc Sơn Start List Results Reports
Nam 56kg Vòng loại - Trận 7 04/12/2018 15:00 Nhà thi đấu Huyện Sóc Sơn Start List Results Reports
Nam 56kg Vòng loại - Trận 8 04/12/2018 15:00 Nhà thi đấu Huyện Sóc Sơn Start List Results Reports
Nam 69kg Vòng loại - Trận 3 04/12/2018 15:00 Nhà thi đấu Huyện Sóc Sơn Start List Results Reports
Nam 69kg Vòng loại - Trận 4 04/12/2018 15:00 Nhà thi đấu Huyện Sóc Sơn Start List Results Reports
Nam 69kg Vòng loại - Trận 5 04/12/2018 15:00 Nhà thi đấu Huyện Sóc Sơn Start List Results Reports
Nam 69kg Vòng loại - Trận 6 04/12/2018 15:00 Nhà thi đấu Huyện Sóc Sơn Start List Results Reports
Nam >91kg Vòng loại - Trận 5 04/12/2018 15:00 Nhà thi đấu Huyện Sóc Sơn Start List Results Reports
Nam >91kg Vòng loại - Trận 6 04/12/2018 15:00 Nhà thi đấu Huyện Sóc Sơn Start List Results Reports
Nam >91kg Vòng loại - Trận 7 04/12/2018 15:00 Nhà thi đấu Huyện Sóc Sơn Start List Results Reports
Nam >91kg Vòng loại - Trận 8 04/12/2018 15:00 Nhà thi đấu Huyện Sóc Sơn Start List Results Reports
05/12/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Nữ 45kg Bán kết - Trận 1 05/12/2018 15:00 Nhà thi đấu Huyện Sóc Sơn Start List Results Reports
Nữ 45kg Bán kết - Trận 2 05/12/2018 15:00 Nhà thi đấu Huyện Sóc Sơn Start List Results Reports
Nữ 48kg Bán kết - Trận 1 05/12/2018 15:00 Nhà thi đấu Huyện Sóc Sơn Start List Results Reports
Nữ 48kg Bán kết - Trận 2 05/12/2018 15:00 Nhà thi đấu Huyện Sóc Sơn Start List Results Reports
Nữ 51kg Bán kết - Trận 1 05/12/2018 15:00 Nhà thi đấu Huyện Sóc Sơn Start List Results Reports
Nữ 51kg Bán kết - Trận 2 05/12/2018 15:00 Nhà thi đấu Huyện Sóc Sơn Start List Results Reports
Nữ 54kg Bán kết - Trận 1 05/12/2018 15:00 Nhà thi đấu Huyện Sóc Sơn Start List Results Reports
Nữ 54kg Bán kết - Trận 2 05/12/2018 15:00 Nhà thi đấu Huyện Sóc Sơn Start List Results Reports
Nữ 57kg Bán kết - Trận 1 05/12/2018 15:00 Nhà thi đấu Huyện Sóc Sơn Start List Results Reports
Nữ 57kg Bán kết - Trận 2 05/12/2018 15:00 Nhà thi đấu Huyện Sóc Sơn Start List Results Reports
Nữ 60kg Bán kết - Trận 1 05/12/2018 15:00 Nhà thi đấu Huyện Sóc Sơn Start List Results Reports
Nữ 60kg Bán kết - Trận 2 05/12/2018 15:00 Nhà thi đấu Huyện Sóc Sơn Start List Results Reports
Nữ 64kg Bán kết - Trận 1 05/12/2018 15:00 Nhà thi đấu Huyện Sóc Sơn Start List Results Reports
Nữ 64kg Bán kết - Trận 2 05/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Huyện Sóc Sơn Start List Results Reports
Nữ 69kg Bán kết - Trận 1 05/12/2018 15:00 Nhà thi đấu Huyện Sóc Sơn Start List Results Reports
Nữ 69kg Bán kết - Trận 2 05/12/2018 15:00 Nhà thi đấu Huyện Sóc Sơn Start List Results Reports
Nữ 75kg Bán kết - Trận 1 05/12/2018 15:00 Nhà thi đấu Huyện Sóc Sơn Start List Results Reports
Nữ 75kg Bán kết - Trận 2 05/12/2018 15:00 Nhà thi đấu Huyện Sóc Sơn Start List Results Reports
Nữ 81kg Bán kết - Trận 1 05/12/2018 15:00 Nhà thi đấu Huyện Sóc Sơn Start List Results Reports
Nữ 81kg Bán kết - Trận 2 05/12/2018 15:00 Nhà thi đấu Huyện Sóc Sơn Start List Results Reports
Nữ >81kg Bán kết - Trận 1 05/12/2018 15:00 Nhà thi đấu Huyện Sóc Sơn Start List Results Reports
Nữ >81kg Bán kết - Trận 2 05/12/2018 15:00 Nhà thi đấu Huyện Sóc Sơn Start List Results Reports
06/12/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Nam 46kg Bán kết - Trận 1 06/12/2018 15:00 Nhà thi đấu Huyện Sóc Sơn Start List Results Reports
Nam 46kg Bán kết - Trận 2 06/12/2018 15:00 Nhà thi đấu Huyện Sóc Sơn Start List Results Reports
Nam 49kg Bán kết - Trận 1 06/12/2018 15:00 Nhà thi đấu Huyện Sóc Sơn Start List Results Reports
Nam 49kg Bán kết - Trận 2 06/12/2018 15:00 Nhà thi đấu Huyện Sóc Sơn Start List Results Reports
Nam 52kg Bán kết - Trận 1 06/12/2018 15:00 Nhà thi đấu Huyện Sóc Sơn Start List Results Reports
Nam 52kg Bán kết - Trận 2 06/12/2018 15:00 Nhà thi đấu Huyện Sóc Sơn Start List Results Reports
Nam 56kg Bán kết - Trận 1 06/12/2018 15:00 Nhà thi đấu Huyện Sóc Sơn Start List Results Reports
Nam 56kg Bán kết - Trận 2 06/12/2018 15:00 Nhà thi đấu Huyện Sóc Sơn Start List Results Reports
Nam 60kg Bán kết - Trận 1 06/12/2018 15:00 Nhà thi đấu Huyện Sóc Sơn Start List Results Reports
Nam 60kg Bán kết - Trận 2 06/12/2018 15:00 Nhà thi đấu Huyện Sóc Sơn Start List Results Reports
Nam 64kg Bán kết - Trận 1 06/12/2018 15:00 Nhà thi đấu Huyện Sóc Sơn Start List Results Reports
Nam 64kg Bán kết - Trận 2 06/12/2018 15:00 Nhà thi đấu Huyện Sóc Sơn Start List Results Reports
Nam 69kg Bán kết - Trận 1 06/12/2018 15:00 Nhà thi đấu Huyện Sóc Sơn Start List Results Reports
Nam 69kg Bán kết - Trận 2 06/12/2018 15:00 Nhà thi đấu Huyện Sóc Sơn Start List Results Reports
Nam 75kg Bán kết - Trận 1 06/12/2018 15:00 Nhà thi đấu Huyện Sóc Sơn Start List Results Reports
Nam 75kg Bán kết - Trận 2 06/12/2018 15:00 Nhà thi đấu Huyện Sóc Sơn Start List Results Reports
Nam 81kg Bán kết - Trận 1 06/12/2018 15:00 Nhà thi đấu Huyện Sóc Sơn Start List Results Reports
Nam 81kg Bán kết - Trận 2 06/12/2018 15:00 Nhà thi đấu Huyện Sóc Sơn Start List Results Reports
Nam 91kg Bán kết - Trận 1 06/12/2018 15:00 Nhà thi đấu Huyện Sóc Sơn Start List Results Reports
Nam 91kg Bán kết - Trận 2 06/12/2018 15:00 Nhà thi đấu Huyện Sóc Sơn Start List Results Reports
Nam >91kg Bán kết - Trận 1 06/12/2018 15:00 Nhà thi đấu Huyện Sóc Sơn Start List Results Reports
Nam >91kg Bán kết - Trận 2 06/12/2018 15:00 Nhà thi đấu Huyện Sóc Sơn Start List Results Reports
08/12/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Nữ 45kg Chung kết 08/12/2018 15:00 Nhà thi đấu Huyện Sóc Sơn Start List Results Reports
Nữ 48kg Chung kết 08/12/2018 15:00 Nhà thi đấu Huyện Sóc Sơn Start List Results Reports
Nữ 51kg Chung kết 08/12/2018 15:00 Nhà thi đấu Huyện Sóc Sơn Start List Results Reports
Nữ 54kg Chung kết 08/12/2018 15:00 Nhà thi đấu Huyện Sóc Sơn Start List Results Reports
Nữ 57kg Chung kết 08/12/2018 15:00 Nhà thi đấu Huyện Sóc Sơn Start List Results Reports
Nữ 60kg Chung kết 08/12/2018 15:30 Nhà thi đấu Huyện Sóc Sơn Start List Results Reports
Nữ 64kg Chung kết 08/12/2018 15:30 Nhà thi đấu Huyện Sóc Sơn Start List Results Reports
Nữ 69kg Chung kết 08/12/2018 15:30 Nhà thi đấu Huyện Sóc Sơn Start List Results Reports
Nữ 75kg Chung kết 08/12/2018 15:30 Nhà thi đấu Huyện Sóc Sơn Start List Results Reports
Nữ 81kg Chung kết 08/12/2018 15:30 Nhà thi đấu Huyện Sóc Sơn Start List Results Reports
Nữ >81kg Chung kết 08/12/2018 15:30 Nhà thi đấu Huyện Sóc Sơn Start List Results Reports
Nam 46kg Chung kết 08/12/2018 16:00 Nhà thi đấu Huyện Sóc Sơn Start List Results Reports
Nam 49kg Chung kết 08/12/2018 16:00 Nhà thi đấu Huyện Sóc Sơn Start List Results Reports
Nam 52kg Chung kết 08/12/2018 16:00 Nhà thi đấu Huyện Sóc Sơn Start List Results Reports
Nam 56kg Chung kết 08/12/2018 16:00 Nhà thi đấu Huyện Sóc Sơn Start List Results Reports
Nam 60kg Chung kết 08/12/2018 16:00 Nhà thi đấu Huyện Sóc Sơn Start List Results Reports
Nam 64kg Chung kết 08/12/2018 17:00 Nhà thi đấu Huyện Sóc Sơn Start List Results Reports
Nam 69kg Chung kết 08/12/2018 17:00 Nhà thi đấu Huyện Sóc Sơn Start List Results Reports
Nam 75kg Chung kết 08/12/2018 17:00 Nhà thi đấu Huyện Sóc Sơn Start List Results Reports
Nam 81kg Chung kết 08/12/2018 17:00 Nhà thi đấu Huyện Sóc Sơn Start List Results Reports
Nam 91kg Chung kết 08/12/2018 17:00 Nhà thi đấu Huyện Sóc Sơn Start List Results Reports
Nam >91kg Chung kết 08/12/2018 17:00 Nhà thi đấu Huyện Sóc Sơn Start List Results Reports