Ngày 27 / 06 / 2019
Menu
Bóng rổ
Lịch thi đấu chi tiết của môn: Bóng rổ
Xem toàn bộ lịch1516171819202122232425262728293012345678910
Tổng số 47 nội dung thi đấu
15/11/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Đồng đội nam (5x5) Trận số 1 15/11/2018 15:30 Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Start List Results Reports
Đồng đội nữ (5x5) Trận số 2 15/11/2018 17:00 Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Start List Results Reports
Đồng đội nam (5x5) Trận số 3 15/11/2018 18:30 Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Start List Results Reports
16/11/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Đồng đội nam (5x5) Trận số 5 16/11/2018 17:00 Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Start List Results Reports
Đồng đội nữ (5x5) Trận số 4 16/11/2018 15:30 Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Start List Results Reports
Đồng đội nữ (5x5) Trận số 6 16/11/2018 18:30 Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Start List Results Reports
17/11/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Đồng đội nam (5x5) Trận số 7 17/11/2018 15:30 Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Start List Results Reports
Đồng đội nam (5x5) Trận số 9 17/11/2018 18:30 Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Start List Results Reports
Đồng đội nữ (5x5) Trận số 8 17/11/2018 17:00 Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Start List Results Reports
18/11/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Đồng đội nam (5x5) Trận số 11 18/11/2018 17:00 Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Start List Results Reports
Đồng đội nữ (5x5) Trận số 10 18/11/2018 15:30 Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Start List Results Reports
Đồng đội nữ (5x5) Trận số 12 18/11/2018 18:30 Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Start List Results Reports
19/11/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Đồng đội nam (5x5) Trận số 13 19/11/2018 15:30 Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Start List Results Reports
Đồng đội nam (5x5) Trận số 15 19/11/2018 18:30 Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Start List Results Reports
Đồng đội nữ (5x5) Trận số 14 19/11/2018 17:00 Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Start List Results Reports
20/11/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Đồng đội nam (5x5) Trận số 17 20/11/2018 17:00 Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Start List Results Reports
Đồng đội nữ (5x5) Trận số 16 20/11/2018 15:30 Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Start List Results Reports
Đồng đội nữ (5x5) Trận số 18 20/11/2018 18:30 Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Start List Results Reports
21/11/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Đồng đội nam (5x5) Trận số 20 21/11/2018 17:00 Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Start List Results Reports
Đồng đội nữ (5x5) Trận số 19 21/11/2018 15:30 Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Start List Results Reports
23/11/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Đồng đội nam (3x3) Trận số 1 23/11/2018 17:30 Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Start List Results Reports
Đồng đội nam (3x3) Trận số 2 23/11/2018 17:50 Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Start List Results Reports
Đồng đội nữ (3x3) Trận số 3 23/11/2018 18:10 Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Start List Results Reports
Đồng đội nữ (3x3) Trận số 4 23/11/2018 18:30 Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Start List Results Reports
Đồng đội nam (3x3) Trận số 5 23/11/2018 18:50 Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Start List Results Reports
Đồng đội nam (3x3) Trận số 6 23/11/2018 19:10 Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Start List Results Reports
24/11/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Đồng đội nam (3x3) Trận số 7 24/11/2018 17:30 Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Start List Results Reports
Đồng đội nam (3x3) Trận số 8 24/11/2018 17:50 Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Start List Results Reports
Đồng đội nữ (3x3) Trận số 9 24/11/2018 18:10 Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Start List Results Reports
Đồng đội nam (3x3) Trận số 10 24/11/2018 18:30 Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Start List Results Reports
Đồng đội nam (3x3) Trận số 11 24/11/2018 18:50 Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Start List Results Reports
26/11/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Đồng đội nam (3x3) Trận số 12 26/11/2018 17:30 Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Start List Results Reports
Đồng đội nam (3x3) Trận số 13 26/11/2018 17:50 Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Start List Results Reports
Đồng đội nữ (3x3) Trận số 14 26/11/2018 18:10 Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Start List Results Reports
Đồng đội nam (3x3) Trận số 15 26/11/2018 18:30 Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Start List Results Reports
Đồng đội nam (3x3) Trận số 16 26/11/2018 18:50 Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Start List Results Reports
27/11/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Đồng đội nam (3x3) Trận số 17 27/11/2018 17:30 Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Start List Results Reports
Đồng đội nam (3x3) Trận số 18 27/11/2018 17:50 Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Start List Results Reports
Đồng đội nữ (3x3) Trận số 19 27/11/2018 18:10 Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Start List Results Reports
Đồng đội nữ (3x3) Trận số 20 27/11/2018 18:30 Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Start List Results Reports
Đồng đội nam (3x3) Trận số 21 27/11/2018 18:50 Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Start List Results Reports
28/11/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Đồng đội nam (3x3) Trận số 22 28/11/2018 17:30 Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Start List Results Reports
Đồng đội nam (3x3) Trận số 23 28/11/2018 17:50 Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Start List Results Reports
Đồng đội nữ (3x3) Trận số 24 28/11/2018 18:10 Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Start List Results Reports
Đồng đội nữ (3x3) Trận số 25 28/11/2018 18:30 Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Start List Results Reports
Đồng đội nam (3x3) Trận số 26 28/11/2018 18:50 Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Start List Results Reports
Đồng đội nữ (3x3) Trận số 27 28/11/2018 19:10 Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Start List Results Reports