Ngày 27 / 06 / 2019
Menu
Thể dục Aerobic
Lịch thi đấu chi tiết của môn: Thể dục Aerobic
Xem toàn bộ lịch1516171819202122232425262728293012345678910
Tổng số 20 nội dung thi đấu
23/11/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Đơn Nữ Senior Vòng loại 23/11/2018 09:00 Cung Thể thao tổng hợp Quần Ngựa Start List Results Reports
Đơn Nam Senior Vòng loại 23/11/2018 09:18 Cung Thể thao tổng hợp Quần Ngựa Start List Results Reports
Đôi Nam Nữ AG2 Vòng loại 23/11/2018 09:33 Cung Thể thao tổng hợp Quần Ngựa Start List Results Reports
Đôi Nam Nữ Senior Vòng loại 23/11/2018 09:45 Cung Thể thao tổng hợp Quần Ngựa Start List Results Reports
Nhóm ba hỗn hợp AG2 Vòng loại 23/11/2018 09:57 Cung Thể thao tổng hợp Quần Ngựa Start List Results Reports
Nhóm ba hỗn hợp Senior Vòng loại 23/11/2018 10:09 Cung Thể thao tổng hợp Quần Ngựa Start List Results Reports
Nhóm năm hỗn hợp AG2 Vòng loại 23/11/2018 10:45 Cung Thể thao tổng hợp Quần Ngựa Start List Results Reports
Nhóm năm hỗn hợp Senior Vòng loại 23/11/2018 10:57 Cung Thể thao tổng hợp Quần Ngựa Start List Results Reports
Aerobic Dance - Senior Vòng loại 23/11/2018 11:12 Cung Thể thao tổng hợp Quần Ngựa Start List Results Reports
Aerobic Step - Senior Vòng loại 23/11/2018 11:33 Cung Thể thao tổng hợp Quần Ngựa Start List Results Reports
24/11/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Đơn Nữ Senior Chung kết 24/11/2018 09:00 Cung Thể thao tổng hợp Quần Ngựa Start List Results Reports
Đơn Nam Senior Chung kết 24/11/2018 09:00 Cung Thể thao tổng hợp Quần Ngựa Start List Results Reports
Đôi Nam Nữ AG2 Chung kết 24/11/2018 09:00 Cung Thể thao tổng hợp Quần Ngựa Start List Results Reports
Đôi Nam Nữ Senior Chung kết 24/11/2018 09:00 Cung Thể thao tổng hợp Quần Ngựa Start List Results Reports
Nhóm ba hỗn hợp AG2 Chung kết 24/11/2018 09:00 Cung Thể thao tổng hợp Quần Ngựa Start List Results Reports
Nhóm ba hỗn hợp Senior Chung kết 24/11/2018 09:00 Cung Thể thao tổng hợp Quần Ngựa Start List Results Reports
Nhóm năm hỗn hợp AG2 Chung kết 24/11/2018 09:00 Cung Thể thao tổng hợp Quần Ngựa Start List Results Reports
Nhóm năm hỗn hợp Senior Chung kết 24/11/2018 09:00 Cung Thể thao tổng hợp Quần Ngựa Start List Results Reports
Aerobic Dance - Senior Chung kết 24/11/2018 09:00 Cung Thể thao tổng hợp Quần Ngựa Start List Results Reports
Aerobic Step - Senior Chung kết 24/11/2018 09:00 Cung Thể thao tổng hợp Quần Ngựa Start List Results Reports