Ngày 27 / 06 / 2019
Menu
Điền kinh
Lịch thi đấu chi tiết của môn: Điền kinh
Xem toàn bộ lịch1516171819202122232425262728293012345678910
Tổng số 89 nội dung thi đấu
27/11/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
5.000m Nam 104 - 5000m - Nam - Chung kết 27/11/2018 09:45 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (Mỹ Đình) Start List Results Reports
Ném búa nữ 106 - Ném búa - Nữ - Chung kết 27/11/2018 10:00 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (Mỹ Đình) Start List Results Reports
TS 4 x 800m Nữ 107 - TS 4 x 800m - Nữ - Chung kết 27/11/2018 10:15 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (Mỹ Đình) Start List Results Reports
TS 4 x 800m Nam 108 - TS 4 x 800m - Nam - Chung kết 27/11/2018 10:30 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (Mỹ Đình) Start List Results Reports
100m Rào Nữ 7 môn PH 1 101 - 100m Rào - Nữ - 7 môn PH (1) 27/11/2018 09:00 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (Mỹ Đình) Start List Results Reports
Đẩy tạ nữ 102 - Đẩy tạ - Nữ - Chung kết 27/11/2018 09:15 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (Mỹ Đình) Start List Results Reports
110m Rào nam 103 - 110m rào - Nam - Loại ( Đợt 1) 27/11/2018 09:25 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (Mỹ Đình) Start List Results Reports
Nhảy cao Nữ - 7 môn PH 2 105 - Nhảy cao - Nữ - 7 môn PH (2) 27/11/2018 09:50 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (Mỹ Đình) Start List Results Reports
110m Rào nam 109 - 110m rào - Nam - Chung kết 27/11/2018 10:50 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (Mỹ Đình) Start List Results Reports
100m Rào nữ 110 - 100m rào - Nữ - Chung kết 27/11/2018 11:00 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (Mỹ Đình) Start List Results Reports
110m Rào nam 103 - 110m rào - Nam - Loại ( Đợt 2) 27/11/2018 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (Mỹ Đình) Start List Results Reports
100m Nữ 111 - 100m - Nữ - Loại ( Đợt 1) 27/11/2018 14:30 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (Mỹ Đình) Start List Results Reports
100m Nữ 111 - 100m - Nữ - Loại (Đợt 2) 27/11/2018 14:30 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (Mỹ Đình) Start List Results Reports
100m Nam 112 - 100m - Nam - Loại ( Đợt 1) 27/11/2018 02:45 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (Mỹ Đình) Start List Results Reports
100m Nam 112 - 100m - Nam - Loại ( Đợt 2) 27/11/2018 02:45 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (Mỹ Đình) Start List Results Reports
Đẩy tạ nữ 113 - Đẩy tạ - Nữ - 7 môn PH (3) 27/11/2018 15:15 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (Mỹ Đình) Start List Results Reports
Nhảy xa nữ 114 - Nhảy xa - Nữ - Chung kết 27/11/2018 03:20 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (Mỹ Đình) Start List Results Reports
TS 4 x 400m Nữ 115 - TS 4x400m - Nữ - Chung kết 27/11/2018 03:30 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (Mỹ Đình) Start List Results Reports
TS 4 x 400m Nam 116 - TS 4x400m - Nam - Chung kết 27/11/2018 15:45 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (Mỹ Đình) Start List Results Reports
100m Nữ 117 - 100m - Nữ - Chung kết 27/11/2018 04:10 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (Mỹ Đình) Start List Results Reports
100m Nam 118 - 100m - Nam - Chung kết 27/11/2018 16:20 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (Mỹ Đình) Start List Results Reports
200m Nữ 119 - 200m - Nữ - 7 môn PH (4) 27/11/2018 16:30 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (Mỹ Đình) Start List Results Reports
28/11/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
10.000m Nữ 201 - 10.000m - Nữ - Chung kết 28/11/2018 09:00 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (Mỹ Đình) Start List Results Reports
Nhảy xa nữ 202 - Nhảy xa - Nữ - 7 môn PH (5) 28/11/2018 09:00 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (Mỹ Đình) Start List Results Reports
Ném búa nam 203 - Ném búa - Nam - Chung kết 28/11/2018 09:20 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (Mỹ Đình) Start List Results Reports
1.500m Nam 204 - 1500m - Nam - Chung kết 28/11/2018 09:55 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (Mỹ Đình) Start List Results Reports
1.500m Nữ 205 - 1500m - Nữ - Chung kết 28/11/2018 10:10 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (Mỹ Đình) Start List Results Reports
Ném lao nữ 206 - Ném lao - Nữ - 7 môn PH (6) 28/11/2018 10:20 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (Mỹ Đình) Start List Results Reports
TS 4 x 100m Nam 207 - TS 4 x 100m - Nam - Chung kết 28/11/2018 10:30 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (Mỹ Đình) Start List Results Reports
TS 4 x 100m Nữ 208 - TS 4 x 100m - Nữ - Chung kết 28/11/2018 10:45 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (Mỹ Đình) Start List Results Reports
400m Nam 209 - 400m - Nam - Loại (Đợt 1) 28/11/2018 15:00 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (Mỹ Đình) Start List Results Reports
400m Nữ 210 - 400m - Nữ - Loại ( Đợt 1) 28/11/2018 15:20 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (Mỹ Đình) Start List Results Reports
800m - 7 môn PH 7 211 - 800m - Nữ - 7 môn PH (7) 28/11/2018 15:35 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (Mỹ Đình) Start List Results Reports
7 môn phối hợp nữ 7 môn phối hợp nữ - Chung kết 28/11/2018 15:00 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (Mỹ Đình) Start List Results Reports
400m Nam 209 - 400m - Nam - Loại (Đợt 2) 28/11/2018 15:00 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (Mỹ Đình) Start List Results Reports
400m Nam 209 - 400m - Nam - Loại (Đợt 3) 28/11/2018 15:00 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (Mỹ Đình) Start List Results Reports
400m Nữ 210 - 400m - Nữ - Loại ( Đợt 2) 28/11/2018 03:20 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (Mỹ Đình) Start List Results Reports
Nhảy xa nam 212 - Nhảy xa - Nam - Chung kết 28/11/2018 03:40 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (Mỹ Đình) Start List Results Reports
Đẩy tạ nam 213 - Đẩy tạ - Nam - Chung kết 28/11/2018 15:50 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (Mỹ Đình) Start List Results Reports
400m Nam 214 - 400m - Nam - Chung kết 28/11/2018 16:30 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (Mỹ Đình) Start List Results Reports
400m Nữ 215 - 400m - Nữ - Chung kết 28/11/2018 04:40 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (Mỹ Đình) Start List Results Reports
29/11/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
100m Nam - 10 môn PH 1 301 - 100m - Nam - 10 môn PH 1 ( đợt 1) 29/11/2018 09:00 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (Mỹ Đình) Start List Results Reports
100m Nam - 10 môn PH 1 301- 100m - Nam - 10 Môn PH 1 ( Đợt 2) 29/11/2018 09:00 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (Mỹ Đình) Start List Results Reports
800m Nam 302 - 800m - Nam - Loại ( Đợt 1) 29/11/2018 09:15 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (Mỹ Đình) Start List Results Reports
800m Nam 302 - 800m - Nam - Loại ( Đợt 2) 29/11/2018 09:15 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (Mỹ Đình) Start List Results Reports
800m Nam 302 - 800m - Nam - Loại ( Đợt 3) 29/11/2018 09:15 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (Mỹ Đình) Start List Results Reports
800m Nữ 303 - 800m - Loại ( Đợt 1) 29/11/2018 09:40 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (Mỹ Đình) Start List Results Reports
800m Nữ 303 - 800m - Loại ( Đợt 2) 29/11/2018 09:40 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (Mỹ Đình) Start List Results Reports
Nhảy xa Nam - 10 môn PH 2 304 - Nhảy xa - Nam - 10 môn PH 2 29/11/2018 09:40 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (Mỹ Đình) Start List Results Reports
400m Rào nam 305 - 400m rào - Nam - Chung kết 29/11/2018 10:00 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (Mỹ Đình) Start List Results Reports
400m Rào nữ 306 - 400 rào - Nữ - Chung kết 29/11/2018 10:15 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (Mỹ Đình) Start List Results Reports
Đẩy tạ Nam - 10 môn PH 3 307 - Đẩy tạ - Nam - 10 môn PH 3 29/11/2018 10:30 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (Mỹ Đình) Start List Results Reports
Ném đĩa nữ 308 - Ném đĩa - Nữ - Chung kết 29/11/2018 14:30 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (Mỹ Đình) Start List Results Reports
Nhảy cao Nam - 10 môn PH 4 309 - Nhảy cao - Nam - 10 môn PH 4 29/11/2018 02:45 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (Mỹ Đình) Start List Results Reports
Nhảy 3 bước nữ 310 - Nhảy 3 bước - Nữ - Chung kết 29/11/2018 14:50 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (Mỹ Đình) Start List Results Reports
800m Nam 311 - 800m - Nam - Chung kết 29/11/2018 02:30 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (Mỹ Đình) Start List Results Reports
800m Nữ 312 - 800m - Nữ - Chung kết 29/11/2018 03:00 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (Mỹ Đình) Start List Results Reports
10.000m Nam 313 - 10.000m - Nam - Chung kết 29/11/2018 03:10 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (Mỹ Đình) Start List Results Reports
Ném đĩa nam 314 - Ném đĩa - Nam - Chung kết 29/11/2018 15:10 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (Mỹ Đình) Start List Results Reports
TS HH 4x400m - Nam , Nữ 315 - TS HH 4 x 400m - Nam, Nữ - Chung kết 29/11/2018 04:00 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (Mỹ Đình) Start List Results Reports
400m Nam - 10 môn PH 5 316 - 400m - Nam - 10 môn PH 5 ( Đợt 1) 29/11/2018 16:20 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (Mỹ Đình) Start List Results Reports
400m Nam - 10 môn PH 5 316 - 400m - Nam - 10 môn PH 5 ( Đợt 2) 29/11/2018 04:20 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (Mỹ Đình) Start List Results Reports
30/11/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
110m rào Nam - 10 môn PH 6 401 - 110m rào - Nam - 10 môn PH (6) 30/11/2018 08:30 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (Mỹ Đình) Start List Results Reports
Ném đĩa Nam - 10 môn PH 7 402 - Ném đĩa - Nam - 10 môn PH 7 30/11/2018 09:10 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (Mỹ Đình) Start List Results Reports
200m Nam 403 - 200m - Nam - Loại ( Đợt 1) 30/11/2018 09:15 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (Mỹ Đình) Start List Results Reports
200m Nam 403 - 200m - Nam - Loại ( Đợt 2) 30/11/2018 09:15 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (Mỹ Đình) Start List Results Reports
200m Nam 403 - 200m - Nam - Loại ( Đợt 3) 30/11/2018 09:15 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (Mỹ Đình) Start List Results Reports
200m Nữ 404 - 200m - Nữ - Loại ( Đợt 1) 30/11/2018 09:30 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (Mỹ Đình) Start List Results Reports
200m Nữ 404 - 200m - Nữ - Loại ( Đợt 2) 30/11/2018 09:30 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (Mỹ Đình) Start List Results Reports
Nhảy 3 bước nam 405 - Nhảy 3 bước - Nam - Chung kết 30/11/2018 09:35 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (Mỹ Đình) Start List Results Reports
5.000m Nữ 406 - 5000m - Nữ - Chung kết 30/11/2018 09:50 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (Mỹ Đình) Start List Results Reports
200m Nam 407 - 200m - Nam - Chung kết 30/11/2018 10:20 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (Mỹ Đình) Start List Results Reports
200m Nữ 408 - 200m - Nữ - Chung kết 30/11/2018 10:30 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (Mỹ Đình) Start List Results Reports
Nhảy cao nữ 409 - Nhảy cao - Nữ - Chung kết 30/11/2018 09:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Nhảy sào nam 410 - Nhảy sào - Nam -10 môn PH 8 30/11/2018 10:30 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Nhảy cao nam 411 - Nhảy cao - Nam - Chung kết 30/11/2018 14:45 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Ném lao nam 412 - Ném lao - Nam - 10 môn PH 9 30/11/2018 15:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
1500m Nam - 10 môn PH 10 413 - 1500m - Nam - 10 môn PH 10 30/11/2018 12:20 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
10 môn phối hợp nam Chung kết Nam - 10 môn PH 30/11/2018 16:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
01/12/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Nhảy sào nữ 501 - Nhảy sào - Nữ - Chung kết 01/12/2018 10:30 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Ném lao nam 502 - Ném lao - Nam - Chung kết 01/12/2018 09:15 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
3.000m CNV nam 503 - 3000m CNV - Nam - Chung kết 01/12/2018 09:30 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Nhảy sào nam 504 - Nhảy sào - Nam - Chung kết 01/12/2018 09:45 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
3.000m CNV nữ 505 - 3000m CNV - Nữ - Chung kết 01/12/2018 10:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Ném lao nữ 506 - Ném lao - Nữ - Chung kết 01/12/2018 10:10 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
02/12/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Marathon Nam 601 - Marathon - Nam - Chung kết 02/12/2018 06:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Marathon Nữ 602 - Marathon - Nữ - Chung kết 02/12/2018 06:05 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Đi bộ 20km nam 603 - Đi bộ 20km - Nam - Chung kết 02/12/2018 06:30 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Đi bộ 20km nữ 604 - Đi bộ 20km - Nữ - Chung kết 02/12/2018 06:35 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports