Ngày 27 / 06 / 2019
Menu
Bắn cung
Lịch thi đấu chi tiết của môn: Bắn cung
Xem toàn bộ lịch1516171819202122232425262728293012345678910
Tổng số 194 nội dung thi đấu
04/12/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Toàn năng (70m x 2) 1 dây nữ Chung kết 04/12/2018 09:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Toàn năng (50 m x 2) 3 dây nữ Chung kết 04/12/2018 09:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Toàn năng (50 m x 2) 3 dây nam Chung kết 04/12/2018 09:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Toàn năng (70m x 2) 1 dây nam Chung kết 04/12/2018 09:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
05/12/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
60m 1 dây nữ Chung kết 05/12/2018 09:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
70m 1 dây nữ Chung kết 05/12/2018 09:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
90m 3 dây nam Chung kết 05/12/2018 09:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
70m 3 dây nam Chung kết 05/12/2018 09:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
90m 1 dây nam Chung kết 05/12/2018 14:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
70m 1 dây nam Chung kết 05/12/2018 14:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
70m 3 dây nữ Chung kết 05/12/2018 14:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
60m 3 dây nữ Chung kết 05/12/2018 14:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
06/12/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
50m 3 dây nam Chung kết 06/12/2018 09:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
50m 1 dây nữ Chung kết 06/12/2018 09:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
30m 1 dây nữ Chung kết 06/12/2018 09:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
30m 3 dây nam Chung kết 06/12/2018 09:00 Nhà thi đấu Quận Bắc Từ Liêm Start List Results Reports
50m 3 dây nữ Chung kết 06/12/2018 09:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
50m 1 dây nam Chung kết 06/12/2018 09:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
30m 1 dây nam Chung kết 06/12/2018 09:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
30m 3 dây nữ Chung kết 06/12/2018 09:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
07/12/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Đấu loại cá nhân 3 dây nam Tứ kết 25 07/12/2018 09:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Đấu loại cá nhân 3 dây nam Tứ kết 26 07/12/2018 09:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Đấu loại cá nhân 3 dây nam Tứ kết 27 07/12/2018 09:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Đấu loại cá nhân 3 dây nam Tứ kết 28 07/12/2018 09:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Đấu loại cá nhân 3 dây nam Bán kết 29 07/12/2018 09:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Đấu loại cá nhân 3 dây nam Bán kết 30 07/12/2018 09:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Đấu loại cá nhân 3 dây nam Tranh huy chương Đồng 07/12/2018 09:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Đấu loại cá nhân 3 dây nam Chung kết 32 07/12/2018 09:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Đấu loại cá nhân 3 dây nam Vòng loại (trận 1) 07/12/2018 09:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Đấu loại cá nhân 3 dây nam Vòng loại (trận 2) 07/12/2018 09:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Đấu loại cá nhân 3 dây nam Vòng loại (trận 3) 07/12/2018 09:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Đấu loại cá nhân 3 dây nam Vòng loại (trận 4) 07/12/2018 09:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Đấu loại cá nhân 3 dây nam Vòng loại (trận 5) 07/12/2018 09:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Đấu loại cá nhân 3 dây nam Vòng loại (trận 6) 07/12/2018 09:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Đấu loại cá nhân 3 dây nam Vòng loại (trận 7) 07/12/2018 09:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Đấu loại cá nhân 3 dây nam Vòng loại (trận 8) 07/12/2018 09:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Đấu loại cá nhân 3 dây nam Vòng loại (trận 9) 07/12/2018 09:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Đấu loại cá nhân 3 dây nam Vòng loại (trận 10) 07/12/2018 09:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Đấu loại cá nhân 3 dây nam Vòng loại (trận 11) 07/12/2018 09:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Đấu loại cá nhân 3 dây nam Vòng loại (trận 12) 07/12/2018 09:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Đấu loại cá nhân 3 dây nam Vòng loại (trận 13) 07/12/2018 09:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Đấu loại cá nhân 3 dây nam Vòng loại (trận 14) 07/12/2018 09:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Đấu loại cá nhân 3 dây nam Vòng loại (trận 15) 07/12/2018 09:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Đấu loại cá nhân 3 dây nam Vòng loại (trận 16) 07/12/2018 09:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Đấu loại cá nhân 3 dây nam Vòng loại (trận 17) 07/12/2018 09:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Đấu loại cá nhân 3 dây nam Vòng loại (trận 18) 07/12/2018 09:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Đấu loại cá nhân 3 dây nam Vòng loại (trận 19) 07/12/2018 09:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Đấu loại cá nhân 3 dây nam Vòng loại (trận 20) 07/12/2018 09:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Đấu loại cá nhân 1 dây nam Tứ kết 25 07/12/2018 09:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Đấu loại cá nhân 1 dây nam Tứ kết 26 07/12/2018 09:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Đấu loại cá nhân 1 dây nam Tứ kết 27 07/12/2018 09:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Đấu loại cá nhân 1 dây nam Tứ kết 28 07/12/2018 09:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Đấu loại cá nhân 1 dây nam Bán kết 29 07/12/2018 09:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Đấu loại cá nhân 1 dây nam Bán kết 30 07/12/2018 09:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Đấu loại cá nhân 1 dây nam Tranh huy chương Đồng 07/12/2018 09:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Đấu loại cá nhân 1 dây nam Chung kết 32 07/12/2018 09:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Đấu loại cá nhân 1 dây nữ Tứ kết 25 07/12/2018 09:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Đấu loại cá nhân 1 dây nữ Tứ kết 26 07/12/2018 09:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Đấu loại cá nhân 1 dây nữ Tứ kết 27 07/12/2018 09:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Đấu loại cá nhân 1 dây nữ Tứ kết 28 07/12/2018 09:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Đấu loại cá nhân 1 dây nữ Bán kết 29 07/12/2018 09:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Đấu loại cá nhân 1 dây nữ Bán kết 30 07/12/2018 09:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Đấu loại cá nhân 1 dây nữ Tranh huy chương Đồng 07/12/2018 09:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Đấu loại cá nhân 1 dây nữ Chung kết 32 07/12/2018 09:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Đấu loại cá nhân 3 dây nữ Tứ kết 25 07/12/2018 09:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Đấu loại cá nhân 3 dây nữ Tứ kết 26 07/12/2018 09:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Đấu loại cá nhân 3 dây nữ Tứ kết 27 07/12/2018 09:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Đấu loại cá nhân 3 dây nữ Tứ kết 28 07/12/2018 09:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Đấu loại cá nhân 3 dây nữ Bán kết 29 07/12/2018 09:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Đấu loại cá nhân 3 dây nữ Bán kết 30 07/12/2018 09:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Đấu loại cá nhân 3 dây nữ Tranh huy chương Đồng 07/12/2018 09:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Đấu loại cá nhân 3 dây nữ Chung kết 32 07/12/2018 09:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Đấu loại cá nhân 3 dây nam Vòng loại (Trận 21) 07/12/2018 09:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Đấu loại cá nhân 3 dây nữ Vòng loại (Trận 2) 07/12/2018 09:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Đấu loại cá nhân 3 dây nữ Vòng loại (Trận 3) 07/12/2018 09:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Đấu loại cá nhân 3 dây nữ Vòng loại (Trận 6) 07/12/2018 09:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Đấu loại cá nhân 3 dây nữ Vòng loại (Trận 7) 07/12/2018 09:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Đấu loại cá nhân 3 dây nữ Vòng loại (Trận 10) 07/12/2018 09:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Đấu loại cá nhân 3 dây nữ Vòng loại (Trận 11) 07/12/2018 09:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Đấu loại cá nhân 3 dây nữ Vòng loại (Trận 14) 07/12/2018 09:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Đấu loại cá nhân 3 dây nữ Vòng loại (Trận 15) 07/12/2018 09:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Đấu loại cá nhân 3 dây nữ Vòng loại (Trận 17) 07/12/2018 09:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Đấu loại cá nhân 3 dây nữ Vòng loại (Trận 18) 07/12/2018 09:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Đấu loại cá nhân 3 dây nữ Vòng loại (Trận 19) 07/12/2018 09:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Đấu loại cá nhân 3 dây nữ Vòng loại (Trận 20) 07/12/2018 09:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Đấu loại cá nhân 3 dây nữ Vòng loại (Trận 21) 07/12/2018 09:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Đấu loại cá nhân 3 dây nữ Vòng loại (Trận 22) 07/12/2018 09:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Đấu loại cá nhân 3 dây nữ Vòng loại (Trận 23) 07/12/2018 09:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Đấu loại cá nhân 3 dây nữ Vòng loại (Trận 24) 07/12/2018 09:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Đấu loại cá nhân 1 dây nam Vòng loại (Trận 1) 07/12/2018 09:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Đấu loại cá nhân 1 dây nam Vòng loại (Trận 2) 07/12/2018 09:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Đấu loại cá nhân 1 dây nam Vòng loại (Trận 3) 07/12/2018 09:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Đấu loại cá nhân 1 dây nam Vòng loại (Trận 4) 07/12/2018 09:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Đấu loại cá nhân 1 dây nam Vòng loại (Trận 5) 07/12/2018 09:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Đấu loại cá nhân 1 dây nam Vòng loại (Trận 6) 07/12/2018 09:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Đấu loại cá nhân 1 dây nam Vòng loại (Trận 7) 07/12/2018 09:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Đấu loại cá nhân 1 dây nam Vòng loại (Trận 8) 07/12/2018 09:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Đấu loại cá nhân 1 dây nam Vòng loại (Trận 9) 07/12/2018 09:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Đấu loại cá nhân 1 dây nam Vòng loại (Trận 10) 07/12/2018 09:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Đấu loại cá nhân 1 dây nam Vòng loại (Trận 11) 07/12/2018 09:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Đấu loại cá nhân 1 dây nam Vòng loại (Trận 12) 07/12/2018 09:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Đấu loại cá nhân 1 dây nam Vòng loại (Trận 14) 07/12/2018 09:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Đấu loại cá nhân 1 dây nam Vòng loại (Trận 15) 07/12/2018 09:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Đấu loại cá nhân 1 dây nam Vòng loại (Trận 16) 07/12/2018 09:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Đấu loại cá nhân 1 dây nam Vòng loại (Trận 17) 07/12/2018 09:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Đấu loại cá nhân 1 dây nam Vòng loại (Trận 18) 07/12/2018 09:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Đấu loại cá nhân 1 dây nam Vòng loại (Trận 19) 07/12/2018 09:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Đấu loại cá nhân 1 dây nam Vòng loại (Trận 20) 07/12/2018 09:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Đấu loại cá nhân 1 dây nam Vòng loại (Trận 21) 07/12/2018 09:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Đấu loại cá nhân 1 dây nam Vòng loại (Trận 22) 07/12/2018 09:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Đấu loại cá nhân 1 dây nam Vòng loại (Trận 23) 07/12/2018 09:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Đấu loại cá nhân 1 dây nam Vòng loại (Trận 24) 07/12/2018 09:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Đấu loại cá nhân 1 dây nam Vòng loại (Trận 13) 07/12/2018 09:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Đấu loại cá nhân 1 dây nữ Vòng loại (Trận 1) 07/12/2018 09:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Đấu loại cá nhân 1 dây nữ Vòng loại (Trận 2) 07/12/2018 09:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Đấu loại cá nhân 1 dây nữ Vòng loại (Trận 3) 07/12/2018 09:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Đấu loại cá nhân 1 dây nữ Vòng loại (Trận 4) 07/12/2018 09:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Đấu loại cá nhân 1 dây nữ Vòng loại (Trận 5) 07/12/2018 09:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Đấu loại cá nhân 1 dây nữ Vòng loại (Trận 6) 07/12/2018 09:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Đấu loại cá nhân 1 dây nữ Vòng loại (Trận 7) 07/12/2018 09:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Đấu loại cá nhân 1 dây nữ Vòng loại (Trận 8) 07/12/2018 09:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Đấu loại cá nhân 1 dây nữ Vòng loại (Trận 9) 07/12/2018 09:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Đấu loại cá nhân 1 dây nữ Vòng loại (Trận 10) 07/12/2018 09:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Đấu loại cá nhân 1 dây nữ Vòng loại (Trận 11) 07/12/2018 09:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Đấu loại cá nhân 1 dây nữ Vòng loại (Trận 12) 07/12/2018 09:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Đấu loại cá nhân 1 dây nữ Vòng loại (Trận 13) 07/12/2018 09:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Đấu loại cá nhân 1 dây nữ Vòng loại (Trận 14) 07/12/2018 09:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Đấu loại cá nhân 1 dây nữ Vòng loại (Trận 15) 07/12/2018 09:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Đấu loại cá nhân 1 dây nữ Vòng loại (Trận 16) 07/12/2018 09:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Đấu loại cá nhân 1 dây nữ Vòng loại (Trận 17) 07/12/2018 09:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Đấu loại cá nhân 1 dây nữ Vòng loại (Trận 18) 07/12/2018 09:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Đấu loại cá nhân 1 dây nữ Vòng loại (Trận 19) 07/12/2018 09:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Đấu loại cá nhân 1 dây nữ Vòng loại (Trận 20) 07/12/2018 09:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Đấu loại cá nhân 1 dây nữ Vòng loại (Trận 21) 07/12/2018 09:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Đấu loại cá nhân 1 dây nữ Vòng loại (Trận 22) 07/12/2018 09:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Đấu loại cá nhân 1 dây nữ Vòng loại (Trận 23) 07/12/2018 09:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Đấu loại cá nhân 1 dây nữ Vòng loại (Trận 24) 07/12/2018 09:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
3 dây nam Cung cá nhân 3 dây Nam 07/12/2018 09:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
3 dây nữ Cung cá nhân 3 dây nữ 07/12/2018 09:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
08/12/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Đấu loại cá nhân 3 dây nam Vòng loại (Trận 22) 08/12/2018 09:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Đấu loại cá nhân 3 dây nam Vòng loại (Trận 23) 08/12/2018 09:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Đấu loại cá nhân 3 dây nam Vòng loại (Trận 24) 08/12/2018 09:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Đồng đội 1 dây nam Vòng loại (trận 2) 08/12/2018 09:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Đồng đội 1 dây nam Vòng loại (trận 7) 08/12/2018 09:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Đồng đội 1 dây nam Tứ kết (trận 9) 08/12/2018 09:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Đồng đội 1 dây nam Tứ kết (trận 10) 08/12/2018 09:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Đồng đội 1 dây nam Tứ kết (trận 11) 08/12/2018 09:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Đồng đội 1 dây nam Tứ kết (trận 12) 08/12/2018 09:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Đồng đội 1 dây nam Bán kết (trận 13) 08/12/2018 09:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Đồng đội 1 dây nam Bán kết (trận 14) 08/12/2018 09:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Đồng đội 1 dây nam Tranh huy chương đồng 08/12/2018 09:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Đồng đội 1 dây nam Chung kết (trận 16) 08/12/2018 09:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Đấu loại cá nhân 1 dây nam Vòng loại (Trận 13) 08/12/2018 09:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Đồng đội 3 dây nam Tứ kết (trận 1) 08/12/2018 09:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Đồng đội 3 dây nam Tứ kết (trận 2) 08/12/2018 09:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Đồng đội 3 dây nam Tứ kết (trận 3) 08/12/2018 09:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Đồng đội 3 dây nam Tứ kết (trận 4) 08/12/2018 09:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Đồng đội 3 dây nam Bán kết 1 08/12/2018 09:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Đồng đội 3 dây nam Bán kết 2 08/12/2018 09:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Đồng đội 3 dây nam Tranh giải huy chương Đồng 08/12/2018 09:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Đồng đội 3 dây nam Chung kết 08/12/2018 09:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Đồng đội Nữ Team Compound Tứ kết (trận 2) 08/12/2018 08:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Đồng đội Nữ Team Compound Tứ kết (trận 3) 08/12/2018 09:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Đồng đội Nữ Team Compound Bán kết (trận 5) 08/12/2018 09:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Đồng đội Nữ Team Compound Bán kết (trận 6) 08/12/2018 09:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Đồng đội Nữ Team Compound Tranh giải huy chương Đồng 08/12/2018 09:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Đồng đội Nữ Team Compound Chung kết 08/12/2018 09:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Đồng đội Nữ Team Recurve Tứ kết (trận 2) 08/12/2018 09:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Đồng đội Nữ Team Recurve Tứ kết (trận 3) 08/12/2018 09:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Đồng đội Nữ Team Recurve Tứ kết (trận 4) 08/12/2018 09:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Đồng đội Nữ Team Recurve Bán kết (trận 5) 08/12/2018 09:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Đồng đội Nữ Team Recurve Bán kết (trận 6) 08/12/2018 09:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Đồng đội Nữ Team Recurve Tranh huy chương Đồng 08/12/2018 09:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Đồng đội Nữ Team Recurve Chung kết 08/12/2018 09:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Đồng đội Nữ 3 dây Đồng đội nữ 3 dây (kỷ lục) 08/12/2018 09:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Đồng đội Nam 3 dây Đồng đội Nam 3 dây (kỷ lục) 08/12/2018 09:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
09/12/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Đôi Nam Nữ - Mixed Doubles Recurve (1 dây) Vòng loại (trận 2) 09/12/2018 09:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Đôi Nam Nữ - Mixed Doubles Recurve (1 dây) Tứ kết (trận 9) 09/12/2018 09:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Đôi Nam Nữ - Mixed Doubles Recurve (1 dây) Tứ kết (trận 10) 09/12/2018 09:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Đôi Nam Nữ - Mixed Doubles Recurve (1 dây) Tứ kết (trận 11) 09/12/2018 09:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Đôi Nam Nữ - Mixed Doubles Recurve (1 dây) Tứ kết (trận 12) 09/12/2018 09:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Đôi Nam Nữ - Mixed Doubles Recurve (1 dây) Bán kết (trận 13) 09/12/2018 09:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Đôi Nam Nữ - Mixed Doubles Recurve (1 dây) Bán kết (trận 14) 09/12/2018 09:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Đôi Nam Nữ - Mixed Doubles Recurve (1 dây) Tranh giải Huy chương Đồng 09/12/2018 09:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Đôi Nam Nữ - Mixed Doubles Recurve (1 dây) Chung kết 09/12/2018 09:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Đôi Nam Nữ - Mixed Doubles Compound (3 dây) Tứ kết (trận 1) 09/12/2018 09:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Đôi Nam Nữ - Mixed Doubles Compound (3 dây) Tứ kết (trận 2) 09/12/2018 09:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Đôi Nam Nữ - Mixed Doubles Compound (3 dây) Tứ kết (trận 3) 09/12/2018 09:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Đôi Nam Nữ - Mixed Doubles Compound (3 dây) Tứ kết (trận 4) 09/12/2018 09:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Đôi Nam Nữ - Mixed Doubles Compound (3 dây) Bán kết (trận 5) 09/12/2018 09:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Đôi Nam Nữ - Mixed Doubles Compound (3 dây) Bán kết (trận 6) 09/12/2018 09:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Đôi Nam Nữ - Mixed Doubles Compound (3 dây) Tranh giải Huy chương Đồng 09/12/2018 09:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Đôi Nam Nữ - Mixed Doubles Compound (3 dây) Chung kết 09/12/2018 09:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Đôi Nam Nữ 3 dây kỷ lục Đôi Nam nữ 3 dây (kỷ lục) 09/12/2018 09:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports