Ngày 23 / 07 / 2019
Menu
 >  Danh sách ra sân
Trận đấu
Môn thi: Bắn súng Sự kiện: 25m súng ngắn thể thao Nữ - Chung kết
Giờ bắt đầu: 03 Thg12 2018 08:00 Địa điểm: Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội
Ra sân
Số thẻ Tên vận động viên Đoàn
000806 Bùi Thúy Thu Thủy TP Hà Nội
000606 Đặng lê Ngọc Mai Công An Nhân Dân
000626 Lê Mai Thuỳ Trang Đồng Nai
000701 Lê Thị Hoàng Ngọc Quân Đội
000700 Lê Thị Linh Chi Quân Đội
000624 Lê Thị Nga Đồng Nai
000718 Nguyễn Chính Ngọc Liên TP Hồ Chí Minh
000639 Nguyễn Thị Dung Hải Dương
000719 Nguyễn Thị Hường TP Hồ Chí Minh
000625 Nguyễn Thị Thu Đồng Nai
000638 Nguyễn Thị Thương Hải Dương
000637 Nguyễn Thị Vân Anh Hải Dương
000602 Nguyễn Thu Trang Công An Nhân Dân
000604 Nguyễn Thu Vân Công An Nhân Dân
000702 Nguyễn Thùy Dung Quân Đội
000635 Phạm Thị Hà Hải Dương
000720 Phạm Thị Ngọc Châu TP Hồ Chí Minh
000636 Trần Thị Hồng Vân Hải Dương