Ngày 18 / 07 / 2019
Menu
 >  Danh sách ra sân
Trận đấu
Môn thi: Bắn súng Sự kiện: 50m súng trường 3x40 viên đồng đội nam - Chung kết
Giờ bắt đầu: 02 Thg12 2018 14:00 Địa điểm: Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội
Ra sân
Số thẻ Tên vận động viên Đoàn
000745 Đỗ Mạnh Định Thanh Hóa
000656 Ngô Quốc Kiên Hải Dương
000688 Nguyễn Duy Dũng Quân Đội
000686 Nguyễn Duy Hoàng Quân Đội
000744 Nguyễn Thành Đạt Thanh Hóa
000689 Nguyễn Thành Nam Quân Đội
000653 Nguyễn Văn Quân Hải Dương
000778 Phạm Ngọc Thanh TP Hà Nội
000655 Phan Hữu Đức Hải Dương
000743 Phùng Lê Huyên Thanh Hóa
000780 Phùng Việt Dũng TP Hà Nội
000805 Vũ Thành Hưng TP Hà Nội