Ngày 18 / 07 / 2019
Menu
 >  Danh sách ra sân
Trận đấu
Môn thi: Bắn súng Sự kiện: Bắn đĩa bay Double Trap nam - Chung kết
Giờ bắt đầu: 02 Thg12 2018 10:00 Địa điểm: Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội
Ra sân
Số thẻ Tên vận động viên Đoàn
000763 Bùi Đình Hoàng Quảng Ninh
000764 Bùi Minh Đức Quảng Ninh
000752 Đỗ Minh Tuấn Thanh Hóa
000753 Lê Đức Thắng Thanh Hóa
000800 Lê Nghĩa TP Hà Nội
000816 Lưu Thế Kỳ TP Hà Nội
000762 Nguyễn Bình Minh Quảng Ninh
000760 Nguyễn Đăng Hùng Quảng Ninh
000790 Nguyễn Hoàng Điệp TP Hà Nội
000646 Nguyễn Huy Hiếu Hải Dương
000751 Nguyễn Quốc Bảo Thanh Hóa
000819 Nguyễn Quốc Đạt TP Hà Nội
000634 Nguyễn Văn Toàn Hà Tĩnh
000645 Nguyễn Văn Tùng Hải Dương
000761 Phạm Hoàng Long Quảng Ninh
000632 Phan ĐÌnh Thường Hà Tĩnh
000644 Trương Thanh Việt Hải Dương
000633 Võ Việt Hiếu Hà Tĩnh