Ngày 18 / 07 / 2019
Menu
 >  Danh sách ra sân
Trận đấu
Môn thi: Bắn súng Sự kiện: Bắn đĩa bay Trap nữ - Chung kết
Giờ bắt đầu: 01 Thg12 2018 15:00 Địa điểm: Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội
Ra sân
Số thẻ Tên vận động viên Đoàn
000756 Cao Thị Trang Thanh Hóa
000631 Đặng Thị Tâm Hà Tĩnh
000798 Hoàng Thị Tuất TP Hà Nội
000754 Nguyễn Ngọc Thuý Thanh Hóa
000810 Nguyễn Thị Hải Ly TP Hà Nội
000628 Nguyễn Thị Lan Anh Hà Tĩnh
000755 Nguyễn Thị Tú Anh Thanh Hóa
000784 Nguyễn Thị Tuyết Mai TP Hà Nội
000602 Nguyễn Thu Trang Công An Nhân Dân
000609 Phạm Thị Ngọc Thuý Công An Nhân Dân
000610 Phạm Thị Thu Trang Công An Nhân Dân
000629 Trần Thị Thiên Hương Hà Tĩnh