Ngày 23 / 07 / 2019
Menu
 >  Danh sách ra sân
Trận đấu
Môn thi: Bắn súng Sự kiện: 10m súng trường hơi Nữ - Chung kết
Giờ bắt đầu: 01 Thg12 2018 09:00 Địa điểm: Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội
Ra sân
Số thẻ Tên vận động viên Đoàn
000770 Bùi Thu Hà Quảng Ninh
000603 Bùi Thu Trà Công An Nhân Dân
000601 Đinh Như Quỳnh Công An Nhân Dân
000807 Đỗ Thu Thủy TP Hà Nội
000741 Đỗ Thuý Hiền Vĩnh Phúc
000786 Dương Thị Chúc TP Hà Nội
000725 Dương Thị Mỹ Phượng TP Hồ Chí Minh
000769 Hoàng Thị Thanh Hương Quảng Ninh
000729 Iwaki Ai TP Hồ Chí Minh
000666 Lại Thị Ngọc Huyền Hải Phòng
000691 Lê Thu Hằng Quân Đội
000663 Lương Thị Bạch Dương Hải Phòng
000665 Mai Thuỳ Linh Hải Phòng
000730 Nguyễn Hà Tuấn Ngọc TP Hồ Chí Minh
000693 Nguyễn Huyền Trang Quân Đội
000772 Nguyễn Lệ Thuỷ Quảng Ninh
000692 Nguyễn Phương Thảo Quân Đội
000781 Nguyễn Thị Hải Yến TP Hà Nội
000649 Nguyễn Thị Hằng Hải Dương
000648 Nguyễn Thị Hoà Hải Dương
000739 Nguyễn Thi Kim Chi Vĩnh Phúc
000740 Nguyễn Thị Luyến Vĩnh Phúc
000742 Nguyễn Thị Minh Phượng Vĩnh Phúc
000737 Nguyễn Thị Ngân Vĩnh Phúc
000690 Nguyễn Thị Phương Quân Đội
000804 Nguyễn Thị Thanh Huyền TP Hà Nội
000768 Nguyễn Thị Thảo Quảng Ninh
000650 Nguyễn Thị Thu Trang Hải Dương
000651 Nguyễn Thị Trang Hải Dương
000787 Nguyễn Thiị Xuân TP Hà Nội
000602 Nguyễn Thu Trang Công An Nhân Dân
000664 Phạm Thị Huệ Hải Phòng
000738 Phùng Thị Lan Hương Vĩnh Phúc
000728 Trần Lệ Thượng TP Hồ Chí Minh
000771 Trần Thị Minh Trang Quảng Ninh
000694 Vũ Thị Hải Yến Quân Đội
000817 Vũ Thị Tuyết Mai TP Hà Nội