Ngày 24 / 07 / 2019
Menu
 >  Danh sách ra sân
Trận đấu
Môn thi: Bắn súng Sự kiện: Đĩa bay Skeet đồng đội nam - Chung kết
Giờ bắt đầu: 30 Thg11 2018 00:00 Địa điểm: Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội
Ra sân
Số thẻ Tên vận động viên Đoàn
000763 Bùi Đình Hoàng Quảng Ninh
000764 Bùi Minh Đức Quảng Ninh
000752 Đỗ Minh Tuấn Thanh Hóa
000820 Lã Minh Kiệt TP Hà Nội
000753 Lê Đức Thắng Thanh Hóa
000762 Nguyễn Bình Minh Quảng Ninh
000647 Nguyễn Minh Chiến Hải Dương
000751 Nguyễn Quốc Bảo Thanh Hóa
000634 Nguyễn Văn Toàn Hà Tĩnh
000645 Nguyễn Văn Tùng Hải Dương
000632 Phan ĐÌnh Thường Hà Tĩnh
000815 Phan Như Trọng TP Hà Nội
000811 Phùng Tuấn Anh TP Hà Nội
000644 Trương Thanh Việt Hải Dương
000633 Võ Việt Hiếu Hà Tĩnh