Ngày 23 / 07 / 2019
Menu
 >  Danh sách ra sân
Trận đấu
Môn thi: Bắn súng Sự kiện: 50m súng trường nằm Nam - Chung kết
Giờ bắt đầu: 30 Thg11 2018 08:00 Địa điểm: Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội
Ra sân
Số thẻ Tên vận động viên Đoàn
000616 Bùi Anh Dương Công An Nhân Dân
000615 Bùi Đức Quân Công An Nhân Dân
000745 Đỗ Mạnh Định Thanh Hóa
000667 Đỗ Văn Đức Hải Phòng
000746 Hoàng Đình Tú Thanh Hóa
000687 Lê Cao Kiên Quân Đội
000656 Ngô Quốc Kiên Hải Dương
000668 Nguyễn Anh Ngọc Hải Phòng
000688 Nguyễn Duy Dũng Quân Đội
000744 Nguyễn Thành Đạt Thanh Hóa
000689 Nguyễn Thành Nam Quân Đội
000685 Nguyễn Văn Chương Quân Đội
000779 Nguyễn Văn Dũng TP Hà Nội
000653 Nguyễn Văn Quân Hải Dương
000778 Phạm Ngọc Thanh TP Hà Nội
000655 Phan Hữu Đức Hải Dương
000743 Phùng Lê Huyên Thanh Hóa
000780 Phùng Việt Dũng TP Hà Nội
000733 Tạ Ngọc Long Vĩnh Phúc
000669 Thái Bá Vinh Hải Phòng
000652 Vũ Khánh Hải Hải Dương
000805 Vũ Thành Hưng TP Hà Nội