Ngày 18 / 07 / 2019
Menu
 >  Danh sách ra sân
Trận đấu
Môn thi: Bắn súng Sự kiện: 50m súng trường nằm đồng đội nữ - Chung kết
Giờ bắt đầu: 29 Thg11 2018 11:00 Địa điểm: Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội
Ra sân
Số thẻ Tên vận động viên Đoàn
000770 Bùi Thu Hà Quảng Ninh
000603 Bùi Thu Trà Công An Nhân Dân
000601 Đinh Như Quỳnh Công An Nhân Dân
000789 Dương Thị Luyến TP Hà Nội
000725 Dương Thị Mỹ Phượng TP Hồ Chí Minh
000769 Hoàng Thị Thanh Hương Quảng Ninh
000691 Lê Thu Hằng Quân Đội
000663 Lương Thị Bạch Dương Hải Phòng
000747 Mai Thị Thương Thanh Hóa
000665 Mai Thuỳ Linh Hải Phòng
000693 Nguyễn Huyền Trang Quân Đội
000649 Nguyễn Thị Hằng Hải Dương
000648 Nguyễn Thị Hoà Hải Dương
000742 Nguyễn Thị Minh Phượng Vĩnh Phúc
000737 Nguyễn Thị Ngân Vĩnh Phúc
000690 Nguyễn Thị Phương Quân Đội
000788 Nguyễn Thị Phương Anh TP Hà Nội
000650 Nguyễn Thị Thu Trang Hải Dương
000726 Nguyễn Thị Thu Vân TP Hồ Chí Minh
000787 Nguyễn Thiị Xuân TP Hà Nội
000602 Nguyễn Thu Trang Công An Nhân Dân
000664 Phạm Thị Huệ Hải Phòng
000738 Phùng Thị Lan Hương Vĩnh Phúc
000748 Tạ Trang Thư Thanh Hóa
000771 Trần Thị Minh Trang Quảng Ninh
000727 Triệu Thị Nguyệt Nga TP Hồ Chí Minh
000749 Vũ Thị Hải Thanh Hóa