Ngày 23 / 07 / 2019
Menu
 >  Danh sách ra sân
Trận đấu
Môn thi: Bắn súng Sự kiện: 10m súng trường hơi di động tiêu chuẩn Nam - Chung kết
Giờ bắt đầu: 29 Thg11 2018 10:00 Địa điểm: Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội
Ra sân
Số thẻ Tên vận động viên Đoàn
000758 Bùi Quang Trường Thanh Hóa
000704 Đỗ Đức Hùng Quân Đội
000706 Đỗ Thế Anh Quân Đội
000674 Hồ Lý Thành Đạt Hải Phòng
000660 Hoàng Thành Công Hải Phòng
000658 Lê Anh Tuấn Hải Phòng
000707 Lê Tuấn Đạt Quân Đội
000675 Lỗ Đức Mạnh Hải Phòng
000792 Ngô Hữu Vương TP Hà Nội
000657 Ngô Văn Hậu Hải Phòng
000757 Nguyễn Bá Hoàng Thanh Hóa
000793 Nguyễn Công Dậu TP Hà Nội
000791 Nguyễn Mạnh Cường TP Hà Nội
000705 Nguyễn Mạnh Cường Quân Đội
000708 Nguyễn Tuấn Anh Quân Đội
000659 Phạm Đức An Hải Phòng
000759 Phùng Thanh Bình Thanh Hóa
000801 Trần Hoàng Vũ TP Hà Nội