Ngày 18 / 07 / 2019
Menu
 >  Danh sách ra sân
Trận đấu
Môn thi: Bắn súng Sự kiện: 10m súng ngắn hơi Nữ - Vòng loại 2
Giờ bắt đầu: 28 Thg11 2018 10:45 Địa điểm: Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội
Ra sân
Số thẻ Tên vận động viên Đoàn
000626 Lê Mai Thuỳ Trang Đồng Nai
000701 Lê Thị Hoàng Ngọc Quân Đội
000718 Nguyễn Chính Ngọc Liên TP Hồ Chí Minh
000672 Nguyễn Khánh Huyền Hải Phòng
000607 Nguyễn Minh Châu Công An Nhân Dân
000604 Nguyễn Thu Vân Công An Nhân Dân
000635 Phạm Thị Hà Hải Dương
000812 Trần Diệu Anh TP Hà Nội