Ngày 18 / 07 / 2019
Menu
 >  Danh sách ra sân
Trận đấu
Môn thi: Bắn súng Sự kiện: 10m súng trường hơi Nam - Vòng loại
Giờ bắt đầu: 27 Thg11 2018 10:00 Địa điểm: Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội
Ra sân
Số thẻ Tên vận động viên Đoàn
000616 Bùi Anh Dương Công An Nhân Dân
000615 Bùi Đức Quân Công An Nhân Dân
000734 Đàm Quang Huy Vĩnh Phúc
000654 Đào Minh Ngọc Hải Dương
000667 Đỗ Văn Đức Hải Phòng
000735 Khổng Duy Tiến Vĩnh Phúc
000656 Ngô Quốc Kiên Hải Dương
000668 Nguyễn Anh Ngọc Hải Phòng
000688 Nguyễn Duy Dũng Quân Đội
000686 Nguyễn Duy Hoàng Quân Đội
000744 Nguyễn Thành Đạt Thanh Hóa
000689 Nguyễn Thành Nam Quân Đội
000685 Nguyễn Văn Chương Quân Đội
000779 Nguyễn Văn Dũng TP Hà Nội
000653 Nguyễn Văn Quân Hải Dương
000778 Phạm Ngọc Thanh TP Hà Nội
000655 Phan Hữu Đức Hải Dương
000722 Phan Quang Vinh TP Hồ Chí Minh
000780 Phùng Việt Dũng TP Hà Nội
000733 Tạ Ngọc Long Vĩnh Phúc
000669 Thái Bá Vinh Hải Phòng
000723 Thái Xuân Thông TP Hồ Chí Minh
000736 Trần Quốc Thắng Vĩnh Phúc
000732 Trần Văn Thảo Vĩnh Phúc
000724 Trần Việt Cường TP Hồ Chí Minh