Ngày 24 / 07 / 2019
Menu
 >  Danh sách ra sân
Trận đấu
Môn thi: Bắn súng Sự kiện: 10m súng ngắn hơi Nữ - Chung kết
Giờ bắt đầu: 28 Thg11 2018 14:00 Địa điểm: Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội
Ra sân
Số thẻ Tên vận động viên Đoàn
000806 Bùi Thúy Thu Thủy TP Hà Nội
000700 Lê Thị Linh Chi Quân Đội
000638 Nguyễn Thị Thương Hải Dương
000637 Nguyễn Thị Vân Anh Hải Dương
000604 Nguyễn Thu Vân Công An Nhân Dân
000635 Phạm Thị Hà Hải Dương
000720 Phạm Thị Ngọc Châu TP Hồ Chí Minh
000608 Trịnh Thu Vinh Công An Nhân Dân