Ngày 23 / 07 / 2019
Menu
 >  Danh sách ra sân
Trận đấu
Môn thi: Bắn súng Sự kiện: 50m súng ngắn bắn chậm đồng đội nam - Chung kết
Giờ bắt đầu: 27 Thg11 2018 10:00 Địa điểm: Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội
Ra sân
Số thẻ Tên vận động viên Đoàn
000680 Hoàng Xuân Vinh Quân Đội
000681 Nguyễn Hoàng Phương Quân Đội
000773 Nguyễn Trọng Nam Quảng Ninh
000642 Nguyễn Tuấn Hải Hải Dương
000774 Phạm Ngọc Huy Quảng Ninh
000641 Tiêu Công Đạt Hải Dương
000796 Tô Văn Tuyển TP Hà Nội
000797 Trần Châu Tùng TP Hà Nội
000640 Trần Quốc Cường Hải Dương
000775 Trần Xuân Tùng Quảng Ninh
000809 Triệu Quốc Cường TP Hà Nội
000682 Vũ Tấn Dương Quân Đội