Ngày 24 / 07 / 2019
Menu
 >  Danh sách ra sân
Trận đấu
Môn thi: Bắn súng Sự kiện: 50m súng ngắn bắn chậm Nam - Chung kết
Giờ bắt đầu: 27 Thg11 2018 10:00 Địa điểm: Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội
Ra sân
Số thẻ Tên vận động viên Đoàn
000680 Hoàng Xuân Vinh Quân Đội
000684 Lê Anh Dũng Quân Đội
000683 Ngô Quốc Hưng Quân Đội
000671 Nguyễn Đình Hiếu Hải Phòng
000618 Nguyễn Đình Thành Công An Nhân Dân
000681 Nguyễn Hoàng Phương Quân Đội
000679 Nguyễn Khánh Linh Hải Phòng
000773 Nguyễn Trọng Nam Quảng Ninh
000642 Nguyễn Tuấn Hải Hải Dương
000774 Phạm Ngọc Huy Quảng Ninh
000670 Phạm Quang Huy Hải Phòng
000641 Tiêu Công Đạt Hải Dương
000796 Tô Văn Tuyển TP Hà Nội
000797 Trần Châu Tùng TP Hà Nội
000640 Trần Quốc Cường Hải Dương
000775 Trần Xuân Tùng Quảng Ninh
000809 Triệu Quốc Cường TP Hà Nội
000818 Văn Tiến Lợi TP Hà Nội
000682 Vũ Tấn Dương Quân Đội