Ngày 23 / 07 / 2019
Menu
 >  Danh sách ra sân
Trận đấu
Môn thi: Bắn súng Sự kiện: 10m súng trường hơi Nam - Chung kết
Giờ bắt đầu: 27 Thg11 2018 14:00 Địa điểm: Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội
Ra sân
Số thẻ Tên vận động viên Đoàn
000686 Nguyễn Duy Hoàng Quân Đội
000744 Nguyễn Thành Đạt Thanh Hóa
000689 Nguyễn Thành Nam Quân Đội
000653 Nguyễn Văn Quân Hải Dương
000778 Phạm Ngọc Thanh TP Hà Nội
000722 Phan Quang Vinh TP Hồ Chí Minh
000780 Phùng Việt Dũng TP Hà Nội
000723 Thái Xuân Thông TP Hồ Chí Minh