Ngày 24 / 07 / 2019
Menu
 >  Danh sách ra sân
Trận đấu
Môn thi: Quần vợt Sự kiện: Đôi nam - Vòng loại - Trận 6
Giờ bắt đầu: 24 Thg11 2018 08:00 Địa điểm: Cung Điền kinh Hà Nội
Ra sân
Số thẻ Tên vận động viên Đoàn
002233 Nguyễn Văn Tiến Công An Nhân Dân
100001 Trần Văn Chất Công An Nhân Dân
Số thẻ Tên vận động viên Đoàn
002166 Nguyễn Văn Phương Bình Dương
002168 Từ Lê Khánh Duy Bình Dương