Ngày 24 / 07 / 2019
Menu
 >  Danh sách ra sân
Trận đấu
Môn thi: Quần vợt Sự kiện: Đôi nam - Vòng loại - Trận 3
Giờ bắt đầu: 24 Thg11 2018 08:00 Địa điểm: Cung Điền kinh Hà Nội
Ra sân
Số thẻ Tên vận động viên Đoàn
002230 Hoàng Thành Trung Công An Nhân Dân
002232 Ngô Đức Dương Công An Nhân Dân
Số thẻ Tên vận động viên Đoàn
002191 Nguyễn Nhựt Hoàng TP Hồ Chí Minh
002190 Trần Tiến Thịnh TP Hồ Chí Minh