Ngày 23 / 07 / 2019
Menu
 >  Danh sách ra sân
Trận đấu
Môn thi: Quần vợt Sự kiện: Đôi nữ - Trận 9 - Bán kết
Giờ bắt đầu: 27 Thg11 2018 08:00 Địa điểm: Cung Điền kinh Hà Nội
Ra sân
Số thẻ Tên vận động viên Đoàn
002177 Nguyễn THị Bé Xuyên Quân Đội
002176 Nguyễn Từ Kim Ngân Quân Đội
Số thẻ Tên vận động viên Đoàn
002193 Đào Minh Trang TP Hồ Chí Minh
002192 Huỳnh Phương Đài Trang TP Hồ Chí Minh