Ngày 23 / 07 / 2019
Menu
 >  Danh sách ra sân
Trận đấu
Môn thi: Quần vợt Sự kiện: Đôi nữ - Vòng loại - Trận 3
Giờ bắt đầu: 24 Thg11 2018 08:00 Địa điểm: Cung Điền kinh Hà Nội
Ra sân
Số thẻ Tên vận động viên Đoàn
002220 Lê Thị Thanh Thúy Kiên Giang
002218 Phạm Thị Đồng Trinh Kiên Giang
Số thẻ Tên vận động viên Đoàn
002193 Đào Minh Trang TP Hồ Chí Minh
002192 Huỳnh Phương Đài Trang TP Hồ Chí Minh