Ngày 23 / 07 / 2019
Menu
 >  Danh sách ra sân
Trận đấu
Môn thi: Quần vợt Sự kiện: Đôi nam nữ - Trận 12 - Bán kết
Giờ bắt đầu: 28 Thg11 2018 08:00 Địa điểm: Cung Điền kinh Hà Nội
Ra sân
Số thẻ Tên vận động viên Đoàn
002192 Huỳnh Phương Đài Trang TP Hồ Chí Minh
002186 Lê Quốc Khánh TP Hồ Chí Minh
Số thẻ Tên vận động viên Đoàn
002172 Huỳnh Chí Khương Quân Đội
002179 Savanna Lý Nguyễn Quân Đội